OZNÁMENÍ O VYUŽITÍ OCHRANNÉ DOBY

Rádi vám pomůžeme. Nejdříve si prosím přečtěte všechny informace níže a důkladně je zvažte. Pak vyplňte online formulář a potvrďte odeslání. Formulář si můžete také stáhnout ve formátu PDF, vyplnit na svém zařízení a odeslat nám ho e-mailem nebo poštou.

Oznámení o využití ochranné doby Podle zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

1) Důležité informace o využití ochranné doby

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „Zákon“) zavádí možnost využít ochrannou dobu ve vztahu ke splácení vašich úvěrů, které splňují zákonem stanovené podmínky. Chápeme, že aktuální situace je složitá, proto se vám budeme snažit pomoci i v případech, kdy vám na využití ochranné doby podle Zákona nárok nevznikne. Je však potřebné se nám ozvat a situaci řešit.

Je potřeba si uvědomit, že využití ochranné doby neznamená odpuštění úhrady splátek. Povinnost uhradit splátky se pouze odkládá na dobu po skončení ochranné doby. Navíc je úvěr i v průběhu ochranné doby dále úročený úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě. Pokud nemáte úvěr pro své podnikání, ale jako spotřebitel, je úroková sazba omezena do výše základní úrokové sazby ČNB navýšené o osm procentních bodů (v současné době tedy max. 8,25 % ročně). V důsledku tohoto úročení tak dojde k navýšení částky, kterou celkem zaplatíte. Důkladně proto zvažte svou finanční situaci a oznámení o využití ochranné doby podávejte v případech, kdy je vaše finanční situace skutečně zhoršená a nemáte finanční prostředky na úhradu splátek.

Délka ochranné doby dle zákona je stanovena do 31.7.2020 nebo 31.10.2020, a to dle Vaší volby. V tuto chvíli již žádáte o ochrannou dobu do 31.10.2020.

Úrok za dobu odkladu budete platit až na konci splátkového kalendáře - výše splátky zůstane nedotčena, takže dojde k prodloužení splatnosti úvěru a navýšení celkové částky, kterou zaplatíte. V případě, že jste právnická osoba, se však povinnost hradit úrok neodkládá a jste povinen nám jej hradit i v průběhu ochranné doby. Ve splátkách zařazených na konec, za poslední splátku původního splátkového kalendáře, vám již nebudou účtovány poplatky za sjednané doplňkové služby s výjimkou úhrady za pojištění.

V případě, že jste pojištěn, budete muset pro zachování pojistné ochrany hradit také úhradu za pojištění, a to buď průběžně v době ochranné doby, nebo na konci splátkového kalendáře. Konkrétní způsob úhrady bude záviset na typu pojistného produktu, o čemž vás budeme informovat.

Pokud by se vaše finanční situace zlepšila a vy se rozhodnete v průběhu ochranné doby úvěr doplatit, bude nutné spolu se zbývající jistinou úvěru uhradit také úrok a úhradu za pojištění za dobu již uběhlé části ochranné doby, které jste dosud neuhradil, neboť jejich úhrada je zařazena až na konec splátkového kalendáře.

Využití ochranné doby se nepromítne negativně do úvěrových registrů a informace o jejím využití tak nebude mít v budoucnu vliv na případné financování vaší osoby.

2) Kdo může využít ochrannou dobu

Využít ochrannou dobu může každý, koho negativně finančně zasáhly dopady související s pandemií nemoci COVID-19. Nezáleží na tom, zda jste spotřebitel, či jste si úvěr bral pro své podnikání (pro právnickou osobu však platí některé odchylky uvedené výše v části 1).

3) U jakého úvěru lze ochrannou dobu využít

Ochrannou dobu lze využít u úvěrů z úvěrových smluv uzavřených před 26. 3. 2020. Podmínkou je, že jste zároveň k tomuto datu nebyl v prodlení s úhradou splátky více než 30 dní.

Zákonné opatření v oblasti splácení úvěrů nevztahuje možnost využití ochranné doby na tzv. revolvingové úvěry, tj. úvěry ze smluv uzavíraných na dobu neurčitou s možností opakovaného čerpání úvěru.

Pokud obdržíme oznámení o využití ochranné doby u úvěru, který nesplňuje zákonem definované podmínky pro její využití, budeme se i tak snažit najít řešení, jak vám nad rámec zákona pomoci.

4) Kdy můžete ochrannou dobu využít

Jelikož ochranná doba trvá nejdéle do 31. 10. 2020, můžete nám její využití oznámit nejpozději do 30. 9. 2020.

Prosím berte v potaz, že ochranná doba vám začíná plynout až od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy nám oznámíte, že chcete ochrannou dobu využít. Pokud nám však využití ochranné doby oznámíte alespoň 5 dní před datem splatnosti své splátky, vyjdeme vám v Home Creditu vstříc a nad rámec zákona vám odložíme také splátku, kterou máte hradit v měsíci, ve kterém nám využití ochranné doby oznámíte. Dříve splatné neuhrazené splátky však již nemůžeme odložit, pouze u nich k poslednímu dni předcházejícímu začátku ochranné doby přerušíme narůstání prodlení.

Pokud nám například v dubnu před splatností dubnové splátky oznámíte, že hodláte využít ochrannou dobu, odložíme vám na naše náklady také tuto splátku, a to bez účtování jakýchkoli poplatků a navyšování úroku (ačkoli ochranná doba počíná až 1. 5.). Pokud splatnost takové splátky odložíme, do úvěrových registrů nebudeme oznamovat, že došlo k prodlení. Oznámíme pouze, že došlo k odložení dubnové splátky a dále k využití ochranné doby dle Zákona.

Pokud v okamžiku oznámení nebudete mít uhrazenou ani březnovou či dřívější splátku, a o odklad požádáte až v dubnu před datem splatnosti této splátky, odložíme vám nad rámec zákona dubnovou splátku a na květnovou a následující splátky se uplatní ochranná doba do data dle vašeho výběru. U dříve splatných splátek budete ale i nadále v prodlení. Je třeba je tedy co nejdříve zaplatit. Narůstání prodlení přerušíme v období od počátku ochranné doby do jejího konce (31. 7. 2020, nebo 31. 10. 2020). V případě, že by k úhradě nedošlo, budeme po skončení ochranné doby tyto splátky opět považovat za dlužné.

FORMULÁŘ - OZNÁMENÍ O VYUŽITÍ OCHRANNÉ DOBY

(FORMULÁŘ PRO PODNIKATELE STÁHNĚTE ZDE)

Pro zpracování vašeho oznámení od vás potřebujeme některé informace.
Vyplňte, prosím, kontaktní údaje, na kterých jste k zastižení, a před odesláním žádosti je zkontrolujte. Budeme je používat pro komunikaci s vaší osobou ohledně vyřízení vašeho oznámení.

Pro podnikatelské úvěry si prosím stáhněte PDF formulář „Oznámení o využití ochranné doby pro podnikatele“ a odešlete ho na e-mail odklad@homecredit.cz nebo poštou na adresu: Home Credit, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno.

STÁHNOUT PDF PRO PODNIKATELSKÉ ÚVĚRY

Pro spotřebitelské úvěry stačí vyplnit webový formulář výše.
Můžete si také stáhnout a vyplnit formulář „Oznámení o využití ochranné doby ve formátu PDF“ a poslat ho na e-mail odklad@homecredit.cz nebo poštou na adresu: Home Credit, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Na tomto místě najdete odpovědi na nejčastější dotazy našich klientů. Neobsahují však úplně vše, co byste měli vědět. Než vyplníte Oznámení o využití ochranné doby, prostudujte si proto, prosím, i podrobné informace, které jsou přiložené k formuláři.

Co znamená „ochranná doba“?

Jde o termín definovaný Zákonem o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Po dobu trvání ochranné doby po vás nebudeme požadovat úhradu předepsaných splátek, nebudeme o vás reportovat negativní informace do registrů klientských informací a nebudeme vám účtovat sankce. Nejedná se však o odpuštění, ale pouze o odložení splátek.

Jak dlouho ochranná doba trvá?

Délku ochranné doby si volíte ve formuláři. Na výběr máte variantu do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020. Toto nastavení později nejde měnit.

Kdo může o využití ochranné doby požádat? Jaké podmínky musí splňovat?

Ochrannou dobu můžete využít u úvěrů spotřebitelských i na podnikání, které byly sjednané před 26. 3. 2020 a nebyly k tomuto termínu více než 30 dní po splatnosti.

Z naší nabídky produktů se zákon vztahuje na všechny typy úvěrů s výjimkou tzv. revolvingových úvěrů neboli úvěrů s možností opakovaného čerpání.

Od kdy mohu ochrannou dobu využít?

Formulář je možné vyplnit ihned, je však nutné počítat s tím, že se ochranná doba uplatní až od splátky v následujícím měsíci.

Jak mám dát vědět, že mám o ochrannou dobu zájem? Je nějak omezen počet úvěrů?

Stačí vyplnit formulář zde na našich webových stránkách. Ochrannou dobu můžete využít u libovolného počtu úvěrů, jež u nás máte sjednané. Není nutné vyplňovat formulář pro každý úvěr zvlášť, jednotlivé úvěry vepište do pole Čísla smluv.

Splátky jste mi odložili, ještě než začal platit Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Mohu teď využít ochranné doby dle zákona?

Ano. Pokud splňujete podmínky dle zákona, stačí vyplnit webový formulář na našich stránkách nebo si jej stáhnout a poslat poštou.

Je úvěr po dobu ochranné doby úročen?

Ano, úvěr je i po dobu ochranné doby úročen. U úvěrů na podnikání je úročen standardně, sazbou sjednanou ve smlouvě. Spotřebitelské úvěry jsou po dobu ochranné doby úročeny REPO sazbou vyhlášenou ČNB navýšenou o 8 procentních bodů (aktuálně max. 8,25 % ročně).

Musím v průběhu ochranné doby posílat úhradu za pojištění?

Sjednané pojištění kryje sjednané škody i v ochranné době. S výjimkou úvěrů na auto (viz dále) však není nutné v ochranné době úhradu za pojištění platit a bude zahrnuta do nového splátkového kalendáře, podle kterého budete zasílat úhrady po skončení ochranné doby.

Pokud u nás máte v rámci úvěru na auto sjednáno povinné ručení či havarijní pojištění, je nutné je platit i v ochranné době. O konkrétní částce vás budeme informovat individuálně.

Mám u vás sjednán revolvingový úvěr, na který se zákonná úprava nevztahuje. Znamená to, že mi nijak nepomůžete?

I vám se budeme snažit pomoci. Protože však zákon na tento typ úvěru nepamatuje, nabídneme vám individuální způsob řešení. I když máte revolvingový úvěr, vyplňte také standardní formulář Oznámení o využití ochranné doby na našich stránkách nebo nám ho zašlete na e-mail info@homecredit.cz nebo na adresu Home Credit a.s., Nové sady 25, Brno 602 00.