Informace k řešení situace spojené
s Covid-19

Rádi Vám pomůžeme. Nejdříve si prosím přečtěte všechny informace níže a důkladně je zvažte. Poté si stáhněte formulář, vyplňte jej a společně s potřebnými doklady odešlete na odklad@homecredit.cz, případně poštou na adresu společnosti.

S ohledem na pokračování nepříznivé epidemické situace a její negativní ekonomické následky a dále s ohledem na skončení úvěrového moratoria podle zákona č. 177/2020 Sb. (dále jen „zákonné moratorium“) považujeme i nadále za důležité pomáhat Vám při řešení tíživé finanční situace spojené s epidemií COVID-19.

Pokud jste se během trvání epidemie COVID-19 dostali do ekonomických obtíží a Vaše problémy trvají, máte možnost požádat nás o sjednání individuální dohody, která Vám umožní sjednané splátky odložit na dobu 3 měsíců, případně rozložit sjednané závazky do většího počtu splátek.

Při řešení Vašich finančních potíží vždy platí pravidlo, že je nutné je začít řešit včas. Pokud dojde ke zhoršení Vaší finanční situace, obraťte se na nás, abychom se společně mohli pokusit najít řešení, které Vám pomůže předcházet problémům se splácením.

1) Důležité informace o možnosti odkladu splátek

Je důležité si uvědomit, že odklad splátek neznamená jejich odpuštění. Povinnost uhradit splátky se pouze odkládá na později. Úvěr je po dobu odkladu nadále úročený úrokovou sazbou dohodnutou v úvěrové smlouvě, dojte tak k navýšení celkové částky, kterou uhradíte. Proto důkladně zvažte svoji finanční situaci a žádost o odklad podávejte v případech, kdy je Vaše finanční situace skutečně zhoršená a nemáte finanční prostředky na hrazení splátek.

Úrok za dobu odkladu budete platit po skončení odkladu, platba úroku bude zařazena na konec splátkového kalendáře - výše splátky zůstane nedotčena, takže dojde k prodloužení splatnosti úvěru a navýšení celkové částky, kterou zaplatíte. V rámci těchto nově předepsaných splátek Vám již nebudou účtovány poplatky za dohodnuté doplňkové služby, s výjimkou úhrady za případné pojištění. Poskytování doplňkových služeb bude ukončené v měsíci, ve kterém je uhrazená poslední splátka obsahující úhradu jistiny úvěru.

V případě, že jste pojištěn, budete pro zachování pojistné ochrany muset i po dobu odkladu hradit při některých typech pojistného produktu úhradu za pojištění, a to průběžně v době odkladu nebo na konci splátkového kalendáře. Konkrétní způsob úhrady bude záviset na typu pojistného produktu, o čemž vás budeme informovat.

V případě, že by se Vaše finanční situace zlepšila a rozhodli jste se úvěr začít splácet nebo předčasně splatit, je potřebné nás o tomto záměru informovat. Vždy však bude potřebné uhradit také úrok a úhradu za pojištění za dobu odkladu, kterou jste již využili.

Informace o odkladu splátek poskytnutém v souvislosti s negativními finančními dopady epidemie COVID-19 předáme také do úvěrových registrů.

2) Kdo může o odklad splátek požádat

O odklad splátek můžete požádat, pokud jste fyzická osoba a negativně Vás finančně zasáhly dopady související s pandemií nemoci COVID-19. Podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je doložení dokumentů prokazujících Vaši tíživou situaci.

3) U jakého úvěru lze o odklad splátek žádat

O odklad splátek můžete požádat u úvěrů z úvěrových smluv, u kterých bylo možno využít ochrannou dobu dle zákona č. 177/2020 Sb. Pokud řešíte tíživou finanční situaci a nejste jisti, zda jste ochranně podle uvedeného zákona podléhali, neváhejte se na nás obrátit. Podmínkou je, že v okamžiku podání žádosti nejste v prodlení s úhradou splátek úvěru.

4) Kdy můžete o odklad splátek žádat

O odklad splátek můžete žádat do 30.4.2021.

Pokud budou splněné výše uvedené požadavky pro povolení odkladu, povolíme Vám jej ode dne splatnosti nejbližší splátky, jejíž splatnost nastala po dni podání žádosti o odklad.

5) Co mám konkrétně udělat, pokud chci své splátky odložit

Žádost o odklad splátek můžete podat prostřednictvím formuláře, který si můžete stáhnout zde. Formulář obsahuje i seznam dokladů, kterými nám doložíte Vaši tíživou situaci. Vyplněný a podepsaný formulář společně s doklady nám zašlete:

a) e-mailem na adresu odklad@homecredit.cz

b) poštou na adresu Home Credit a.s., Nové sady 25, Brno 602 00

V případě nejasností nás můžete kontaktovat i na telefonním čísle 542 100 100.

6) Jak budeme postupovat při vyřizování Vaší žádosti

Abychom Vás nenechávali v nejistotě, budeme se Vaši žádost snažit vyřídit co nejdříve. Zpravidla do 10 dnů od přijetí Vaší žádosti Vám oznámíme, zda a jakým způsobem žádosti vyhovíme. Za vyřízení žádosti Vám nebudeme účtovat žádné administrativní poplatky. Po dobu odkladu splátek však bude Váš úvěr nadále úročen úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě.

V případě, že nebudeme moci Vaší žádosti o odklad splátek, případně jejich rozložení, vyhovět, sdělíme Vám důvody našeho rozhodnutí. V takovém případě bude nutné i nadále hradit dohodnuté splátky úvěru. Pokud nebudete s rozhodnutím nebo se způsobem řešení své individuální situace spokojeni, nebo zjistíte, že nedodržujeme principy popsané v tomto dokumentu, můžete se obrátit na ombudsmana klientů společnosti Home Credit (ombudsman@homecredit.cz), popřípadě i na neziskové organizace, např. Člověk v tísni (770 600 800) nebo Poradna při finanční tísni (800 722 722), které poskytují klientům bezplatné dluhové poradenství.

Stačí stáhnout a vyplnit formulář "Žádost o odklad splátek"
a poslat na e-mail odklad@homecredit.cz
nebo poštou na adresu: Home Credit, a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno.

Stáhnout PDF formulář

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Na tomto místě najdete odpovědi na nejčastější dotazy našich klientů ohledně odkladů splátek spojených s epidemií COVID-19. Neobsahují však úplně vše, co byste měli vědět. Než vyplníte Žádost o odklad splátek, prostudujte si proto, prosím, i podrobné informace, které jsou přiložené k formuláři.

Co znamená „odklad splátek“?

Po dobu odkladu po vás nebudeme požadovat úhradu předepsaných splátek, nebudeme o vás reportovat negativní informace do registrů klientských informací a nebudeme vám účtovat sankce. Nejedná se však o odpuštění, ale pouze o odložení splátek.

Kdo může o odklad splátek požádat? Jaké podmínky musí splňovat?

O odklad může požádat každá fyzická osoba, která se v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 dostala do tíživé finanční situace, a to u úvěrů z úvěrových smluv, u kterých bylo možno využít ochrannou dobu dle zákona č. 177/2020 Sb. Podmínkou pro kladné vyřízení žádosti je doložení dokumentů, které vaši tíživou situaci prokazují.

Pokud řešíte tíživou finanční situaci a nejste jisti, zda nás o odklad můžete požádat, neváhejte se na nás obrátit.

O odklad jaké splátky můžu požádat?

Při řešení Vašich finančních potíží vždy platí pravidlo, že je nutné je začít řešit včas. Podmínkou pro kladné vyřízení vaší žádosti je, že v okamžiku, kdy žádáte, ještě nejste v prodlení s úhradou splátek úvěru. Pokud tak dojde ke zhoršení Vaší finanční situace, obraťte se na nás, abychom se společně mohli pokusit najít řešení, které Vám pomůže předcházet problémům se splácením.

Jak mám dát vědět, že mám o odklad splátek zájem? Je nějak omezen počet úvěrů?

Stačí si vyplnit pdf formulář umístěný zde na našich webových stránkách a zaslat jej e-mailem na odklad@homecredit.cz nebo poštou na adresu naší společnosti. O odklad lze požádat u všech úvěrů, které jste uzavřel jako fyzická osoba a nejste u nich v prodlení s úhradou splátky. Není nutné vyplňovat formulář pro každý úvěr zvlášť, jednotlivé úvěry vepište do pole Čísla smluv.

Využil jsem již ochrannou dobu podle zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Mohu teď požádat o odklad splátek?

Ano. Pokud jste úvěr uzavřel jako fyzická osoba, nejste v prodlení s úhradou splátek a doložíte, že jste se v důsledku pandemie COVID-19 ocitl v tíživé finanční situaci, můžete o odklad splátek požádat.

Jaké doklady po mně budete chtít doložit?

Pro doložení Vaší tíživé situace budeme chtít vždy 3 výpisy z vašeho běžného účtu, ze kterých bude patrný pokles vašich příjmů. Další doklady budou záležet na konkrétní situaci. Může se jednat např. o doklad o výpovědi ze zaměstnání, potvrzení o využití OČR (ošetřovné člena rodiny), potvrzení o registraci na Úřadu práce, doklad o přerušení živnosti, výpis z Živnostenského rejstříku (kvůli identifikaci oboru Vaší činnosti) apod.

Je úvěr po dobu odkladu úročen?

Ano, úvěr je i po dobu odkladu splátek úročen sazbou sjednanou ve smlouvě a dojde tak k navýšení celkové částky, kterou uhradíte. Proto důkladně zvažte svoji finanční situaci a žádost o odklad podávejte v případech, kdy je Vaše finanční situace skutečně zhoršená a nemáte finanční prostředky na hrazení splátek.

Kdy budu hradit úrok za dobu odkladu splátek?

Úrok za dobu odkladu budete platit až po jeho skončení. Tato částka úroku se zařadí na konec splátkového kalendáře s tím, že bude rozdělena do splátek ve výši, kterou standardně platíte. Dojde tak k prodloužení splatnosti úvěru a navýšení celkové částky, kterou zaplatíte.

Musím v době odkladu posílat úhradu za pojištění?

Sjednané pojištění kryje sjednané škody i v době odkladu splátek. S výjimkou úvěrů na auto (viz dále) však není nutné v době odkladu úhradu za pojištění platit a bude zahrnuta do nového splátkového kalendáře, podle kterého budete zasílat úhrady po skončení odkladu.

Pokud u nás máte v rámci úvěru na auto sjednáno povinné ručení či havarijní pojištění, je nutné je platit i v době odkladu. O konkrétní částce vás budeme informovat individuálně.

Jak budete odklad splátek reportovat do registrů?

Do registrů předáme informaci o využití odkladu splátek v souvislosti s negativními finančními dopady epidemie COVID-19.

Na jak dlouho si můžu splátky odložit?

Pokud nám doložíte zhoršenou finanční situaci, splátky Vám odložíme až o 3 měsíce.

Kolik času zabere celou žádost vyřídit?

Velmi záleží na tom, jak rychle nám dodáte veškeré potřebné dokumenty. Zpracovat je nám pak obvykle trvá méně než 10 dní.