Home Credit | Pro lepší příběhy
Klientská zóna

Asistenční služby

Součástí každého dobrého příběhu je šťastný konec

Vaše karta vám proto nabízí asistenční služby, které vám pomohou v nouzi.
Díky nim snadno vyřešíte potíže na cestách nebo havárii v domácnosti. Také vám pomohou při hospitalizaci a poradí v právních oblastech.
Asistenční služby máte k dispozici nonstop na Lince okamžité pomoci
542 527 528

Telefonické poradenství v právních oblastech

Ochrana
spotřebitele
Kupní smlouvy
Pracovní právo
Základní informace
týkající se exekucí
Nájemní smlouvy
Sousedské spory
Smlouvy o dílo

Limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost je 10 000 Kč pro všechny dílčí asistence. Výjimkou je Medická infolinka a Telefonické poradenství v právních oblastech, které jsou bez limitu.
Všechny asistenční služby můžete využít na území celé České republiky. Asistenci k vozidlům v celé Evropě, kromě Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Turecka. Limit pojistného plnění je 10 000 Kč, na doplatek léků po hospitalizaci je limit 200 Kč.