„Zastavování“ exekucí. Mazaný byznys advokátů, na který doplatí…

„Zastavování“ exekucí. Mazaný byznys advokátů, na který doplatí dlužník

10. 07. 2015

Právní bitva o exekuce vedené na základě rozhodčích doložek získala další rozměr. Do hlavní role se teď pasovala advokátní kancelář Suchomel-Suchomelová a jejich spolupracující právník Petr Němec, iniciátor webové stránky Exekutor má smůlu. Dlužníkům slibují zastavení exekuce, údajně „napořád“. Už jim ale neříkají, že dluhů je tím stejně zbavit nemohou. Dluh totiž ani zastavením exekuce nikam nezmizí. Ačkoliv se zaštiťují tvrzením, že jednají jen v zájmu dlužníků, výhrůžky vůči úvěrovým firmám a šikanózní exekuce využívají především k maximalizaci vlastního zisku. Ve skutečnosti tím mohou své klienty dostat do ještě horší situace.

O co v celém sporu jde? V posledních několika letech se změnil přístup soudů k výkladu platnosti některých typů rozhodčích doložek. Soudci, kteří rozhodují na základě stanovisek Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, skutečně zastavují exekuce vedené na základě těchto rozhodčích doložek. Zároveň ale vždy dodávají, že povinnost dlužníka splatit to, co si vypůjčil, zůstává nedotčena. A tak se úvěrové firmy v duchu judikátů Nejvyššího soudu domáhají úhrady dluhu opět soudní cestou. Pro dlužníka se tím situace může ještě zhoršit, protože celková doba k vyřešení jeho pohledávky se prodlouží, navíc s sebou další soudní řízení nese nemalé náklady. V době, kdy úvěrové firmy mají celou řadu nástrojů, jak pomoci dlužníkovi v problémech, je pro něj mnohem lepším řešením hledat dohodu o restrukturalizaci úvěru nebo splátkovém kalendáři.

Proč tedy advokáti hromadně shánějí dlužníky a slibují jim pomoc? V první řadě jde jen o peníze. Soud, který zastaví exekuci, vedenou na základě rozhodčí doložky, uloží úvěrové firmě zaplatit takzvané náklady exekučního řízení. Část těchto peněz, které patří klientovi, si účtuje advokát jako své náklady. A právě na nich stojí motivace celé „pomoci“ klientům. Některé advokátní kanceláře na těchto penězích začaly stavět svůj podnikatelský plán. „Home Credit tuto praxi podporovat nechce. Peníze patří klientovi a přiznanou částku nákladů mu proto započteme vůči jeho dluhu, který se tedy sníží,“ vysvětluje mluvčí Home Creditu Zuzana Bienvenu. Pro klienty je to mnohem příznivější situace, protože pomáhá k rychlejšímu vyřešení celého problému. Penězovod ve prospěch advokátů, na úkor klientů v tíživé finanční situaci je tím ale zablokován. A to provokuje nelibost advokátů a celé velké divadlo, které rozehrála třeba právě advokátní kancelář Suchomel-Suchomelová a Petr Němec.

Aktuálně se například dobývají k penězům hrozbou návrhu na exekuci či insolvenci Home Creditu. „Pan Suchomel kontaktoval naši společnost dopisem, ve kterém rozporuje fakt, že peníze, které de facto patří klientovi, neposíláme advokátovi, ale snižujeme o ně klientův dluh. Ve stejném dopisu hrozí podáním exekuce a insolvence a zároveň i tím, že si bude od nynějška speciálně vybírat případy, které se týkají Home Creditu. Toto jednání považujeme za jednoznačnou šikanu, která staví obecnou etiku na hlavu,“ říká Bienvenu a dodává, že problém spatřuje hlavně v tom, že advokát k prosazování svých ekonomických zájmů používá samotné dlužníky. „To je na celé věci to nejpodstatnější – advokát si nemůže svého klienta vzít jako „rukojmího“ k tomu, aby prosazoval své ekonomické zájmy. Tím, že se klient často možná i nevědomky propůjčí k takovému jednání, dostává sám sebe do rizika. Je otázkou, zda si klienti vůbec uvědomují, že za podání šikanózních návrhů jsou zodpovědní oni sami, a ne jejich právníci. Vzniknou-li šikanózním návrhem škody, jdou totiž k tíži klientů, a ne jejich právníků. My chceme s klienty, kteří se dostanou do obtížné situace, hledat jiná, pro ně vhodná a bezpečná řešení,“ uzavírá Bienvenu.