Významný krok našeho hlavního akcionáře, skupiny PPF • Home Credit…

Významný krok našeho hlavního akcionáře, skupiny PPF

22. 01. 2021

Skupina PPF dnes potvrdila, že doručila Monetě Money Bank a.s. (dále jen „Moneta“) oznámení o svém záměru podat akcionářům Monety dobrovolný veřejný návrh na odkoupení až 29% akcií v Monetě. Skupina současně navrhla Monetě zahájit jednání o spojení aktivit na českém a slovenském trhu finančních služeb, tedy Monety, Air Bank, Zonky a Home Creditu Česko a Slovensko. Pro klienty Home Credit se nic nemění, protože v rámci předpokládaného spojení je oznámení záměru podat dobrovolný veřejný návrh na odkup pouze prvním z celé řady navazujících kroků. Úspěšné dokončení transakce je podmíněno jak vzájemnou dohodu obou stran, tak nutností získat potřebné regulatorní souhlasy.