Víte kolik bere váš partner, diskutujete o rodinném rozpočtu s dětmi?…

Víte kolik bere váš partner, diskutujete o rodinném rozpočtu s dětmi? Hovoříte otevřeně o svých dluzích? Mladší generace se za své dluhy stydí

25. 09. 2019
Výzkum společnosti STEM/MARK pro Home Credit přináší unikátní údaje o tom, jak si česká rodina povídá o financích. Jestli české děti vědí, jaká je výše platu jejich rodičů, jestli mají informace, zda bydlí v pronajatém domě nebo ve vlastním a zda například půlka příjmu rodičů jde na splátky hypotéky. Jaká výše z rodinného rozpočtu je spojená s výdaji se školou, kolik stojí letní dovolená anebo návštěva zubaře.

V životě neustále za něco platíme – za bydlení, dopravu, jídlo, oblečení, dovolenou, kroužky dětí, za plnou vanu teplé vody. Děti generují značnou část těchto výdajů, samy si přitom často nemusí uvědomovat, kolik stojí nová televize nebo počítač a jak je rodiče financovali. Například, že na auto si rodiče vzali půjčku a kvůli bydlení budou muset 30 let splácet hypotéku. Občas také musí řešit neplánované výdaje a nečekané situace, kvůli kterým se musí na čas uskromnit nebo si půjčit. A pokud si děti v dospělosti budou chtít zachovat životní standard svých rodičů, budou muset samy řešit, kde na to vzít, a kde ušetřit.

Z průzkumu společnosti STEM/MARK pro společnost Home Credit vyplývá, že 45 % lidí si vůbec nevede rodinný rozpočet a pouhé 4 % na týdenní bázi, což jsou většinou rodiče do 30 let věku. 23 % respondentů uvádí, že mají více spotřebitelských úvěrů než úspor (kromě hypotéky a leasingu) a 25 % má stejnou úroveň výše úvěru a úspor, tzn. polovina domácností by měla v případě výpadku příjmu problém, ale pocitově to rodiny netíží, a to i v důsledku ekonomického růstu a nízké nezaměstnanosti.

Dvě třetiny domácností si dokáže odložit část měsíčního příjmu, a to nejčastěji na spořící účet (47 %). Lidé s čistým příjmem nad 40 000 Kč ukládají své prostředky nejčastěji do penzijního připojištění.

Zajímavým trendem je, že až 22 % rodičů nemluví o výši příjmu ani se svými nejbližšími, oproti tomu generace dětí (15+, kteří ještě žijí ve společné domácnosti) se nebojí o platu mluvit, pouhých 10 % se o tuto informaci nedělí s nejbližším okolím. Opačně je to u informace o půjčkách. Až 26 % dospívajících dětí by s nikým nesdílelo informaci, že někomu dluží.

Rodiče si myslí, že seznamují děti s rodinnými výdaji již v útlém věku (37 % již mezi 6-7 rokem), jejich děti to však vidí jinak, v tomto věku dostalo informace podle nich pouhé 1 %.

V jakém věku jste seznámili děti s příjmy a výdaji domácnosti?

53 % rodičů finančně vzdělává děti diskusí, a to především u nejmladší věkové skupiny. Kapesné pomáhá učit děti, jak naložit s penězi především ve věku 11-13 let. Téměř polovina dětí dostane kapesné s nástupem do školy, v rámci prvního stupně pak 8 z 10 školáků. Zatímco výše kapesného u šestiletých dětí začíná na 100 Kč - 300 Kč měsíčně, až 51 % patnáctiletých dětí dostává 1000 Kč měsíčně a více. Až 45 % 6-7 letých dětí si přispívá na nákup hraček. Polovina 11-13 letých se podílí na nákupu elektroniky, což s věkem roste. Zábavu si v polovině případech hradí od 14 let děti samy, jedná se především o kredity do her. Od 21 let si 75 % dospívajících platí cestování ze svých úspor.

Ženy se baví se svými dětmi o rodinných příjmech a výdajích častěji a 50 % rodičů zahrnuje do rozhodování o financích děti v případě, že se jich to týká. 84 % rodičů si myslí, že je správné, aby děti přispívaly do rodinného rozpočtu, pokud žijí ve společné domácnosti a mají příjem. Stejný názor má pouze 46 % 15 - 19 letých.

Z pohledu rodičů je 56 % dětí připraveno na svoji finanční samostatnost a s věkem se tento podíl dále zvyšuje. Z pohledu dětí jich přibližně desetina uvádí, že se cítí nepřipravena. Čtvrtina dětí uvedla, že potom co se finančně osamostatnila, neměla adekvátní představu o životních nákladech.

Měl/a jste adekvátní představu o životních nákladech?

4 z 10 dětí očekávají, že po jejich osamostatnění budou mít životní standard vyšší, než je tomu v případě rodičů. Tomu odpovídá i podíl u dětí, které jsou již finančně nezávislé.

6 z 10 domácností využívá některý z úvěrových produktů. O využití se zdají dobře informovány i děti. V každé desáté domácnosti se nemluví o tom, že se něco pořizuje na úvěr ani mezi partnery. 20 % rodičů uvádí, že mluví s dětmi o tom, že si něco pořizuje na splátky, až 60 % dětí si myslí, že rodiče jim o pořízení věcí na úvěr alespoň sdělí informaci a 90 % z nich uvádí, že ví, že rodiče platí splátky. 13 % rodičů pořizují na splátky věci přímo určené dětem (nejčastěji mobil a počítač). Rodiče však již příliš nevysvětlují, proč si věc na úvěr pořídili, ve většině případů uvádí obecné důvody.

Nejčastěji komunikují rodiče, že mají auto na leasing (72 %) a hypotéku (64 %), ostatní hotovostní úvěry, nákupy na splátky nebo kreditní kartu příliš nezmiňují.

Na co si nejčastěji lidé půjčují? Dle průzkumu společnosti STEM/MARK pro Home Credit je to na úpravu domácnosti, na auto nebo motocykl nebo na vybavení domácnosti, jenom 4 % na dovolenou a zanedbatelné procento na dárky.

Na jakou věc byste zvažoval/a financováním prostřednictví úvěru?

Pohled dětí a rodičů, na co by si půjčili, je velmi podobný, děti by si správně nepůjčily na splacení starého úvěru, ale nebály by se půjčit si na dovolenou, mobilní telefon nebo dárky.