Téměř polovině českých domácností se výrazně zvýšily výdaje za…

Téměř polovině českých domácností se výrazně zvýšily výdaje za poslední rok

10. 11. 2022

Většina Čechů (85 %) uvádí, že se jim zvýšily za poslední rok jejich výdaje, polovina z nich tento nárůst dokáže pokrýt z běžné výplaty. Jenom 6 % se muselo kvůli vyšším útratám zadlužit. Jak vyplývá z průzkumu STEM/MARK pro společnost Home Credit, až 65 % Čechů se obává, že se v současné situaci mohou dostat do problémů se splácením existujících úvěrů.

Většina Čechů se věnuje správě svých domácích financí, 90 % dotázaných uvedlo, že se plně stará nebo alespoň podílí na řízení rozpočtů domácností. Z průzkumu vyplývá, že finance příliš neřeší mladší ročníky, ve věkové skupině od 18 do 29 let se o domácí finance zajímá pouze 62 %.

Necelé polovině respondentů se výrazně zvýšily výdaje za poslední rok, 4 lidem z 10 narostly mírně.

<u>Jak se změnily celkové výdaje domácnosti za poslední rok?</u>

Největší nárůst vnímají Češi u základních nezbytných produktů, jako jsou potraviny, drogérie a energie. Podstatné zvýšení došlo také v kategorii měně důležitých výdajů, které ale zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života, a to jsou výdaje na dovolenou a zábavu a také školu a volnočasové aktivity dětí.

<u>Jak se změnily výdaje v jednotlivých kategoriích v posledním roce?</u>

Ve 49 % případů stačí na pokrytí tohoto nárůstu běžná výplata, 3 lidé z 10 museli sáhnout na své úspory, 10 % dotázaných se zvýšil příjem a 6 % si muselo půjčit, a to nejčastěji od rodiny, ale i od nebankovních a bankovních institucí. 18 % využilo svého kontokorentu a stejné procento z těch, kteří si museli půjčit, nakupovalo pomocí kreditní karty.

Na dotaz, zda se dotázaní obávají, že se mohou dostat do problémů se splácením, odpovědělo kladně až 65 %, dalších 6 % již potíže se splácením řeší.

Jak by Češi řešili situaci, pokud by se dostali do finančních potíží a neměli by na splátky současných úvěrů dostatek finančních prostředků? Více než polovina dotázaných by si hledala další zaměstnání, 40 % lidí by omezilo spotřebu a snížilo by náklady, 36 % by pak požádalo poskytovatele úvěrů o snížení nebo odklad splátek.

„Pokud by se člověk dostal do problémů se splácení, doporučujeme kontaktovat poskytovatele úvěrů ideálně ještě před termínem splatnosti platby, a hlavně nepřestat komunikovat. Dluh nikdy nezmizí, naopak časem roste, proto je nutná včasná reakce. Každý se může dostat do tíživé životní situace a odpovědný poskytovatel se bude vždy snažit najít s klientem vhodné řešení. Může se například domluvit na individuálním splátkovém kalendáři, rozložení a snížení splátek nebo jejím odkladu,“ upozorňuje Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit.

Někdy mají klienti úvěr pojištěn, potom dochází k čerpání pojistky nebo se může jednat o úvěr s flexibilními splátkami, tj. klient může své splátky snížit a splácet jenom stanovené minimum. V některých případech může také pomoci konsolidace, tj. spojení více úvěrů do jednoho, v tomto případě je ale zase důležité, aby klient kontaktoval poskytovatele úvěru dříve, než dojde ke zpoždění platby. Jedná se totiž o nový úvěr, kde se posuzuje jeho schopnost splácet. „Pokud se klienti zpozdí se splátkou, upozorníme je na to smskou, telefonem, nebo emailem. Sami aktivně kontaktujeme klienty, kteří mají problém se splácením a hledáme vyhovující řešení,“ uvádí Miroslav Zborovský.

Průzkum pro Home Credit provedla agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku 506 respondentů ve věku 18 - 64 let. Sběr dat probíhal po celé České republice od 12.10. do 17.10. 2022.