Společnost Home Credit Česká a Slovenská republika obdržela zhruba…

Společnost Home Credit Česká a Slovenská republika obdržela zhruba pětinásobek žádostí o pomoc

20. 03. 2020

Společnost Home Credit do dnešního dne vyřešila ve prospěch klientů přibližně 60 % žádostí. Ostatní žádosti zpracováváme, primárně čekáme na doložení informací od klientů, například na neschopenku, potvrzení OČR, potvrzení od zaměstnavatele či výpis z banky. Od začátku karantény se na nás obrátily řádově nižší stovky klientů. Proti běžnému období je to zhruba pětinásobný nárůst.

Klienty vždy posuzujeme individuálně. Nejčastějším řešením, které klientům poskytujeme, jsou odklady splátek, respektive dočasné odpuštění úroků. U některých produktů, zejména Flexibilní půjčky a kreditních karet lze využít odkladu nebo snížené splátky automaticky.

Všem klientů však především doporučujeme, aby s finanční institucí komunikovali a na své potíže se nedívali jen z krátkodobého hlediska. Je důležité zamyslet se i nad tím, jak zvládnout rodinný rozpočet po odeznění krize. To znamená hledat řešení, které problém jen neoddálí, ale v dlouhodobém horizontu skutečně vyřeší a neohrozí klientovu úvěruschopnost například zápisem do registru dlužníků.

V současné situaci bychom také všem žadatelům o půjčku doporučili snad ještě důrazněji než za běžných podmínek, aby se obraceli na důvěryhodné poskytovatele. Tedy poskytovatele, kteří mají licenci od České národní banky.