Společnost Home Credit and Finance Bank úspěšně vydala svoji první…

Společnost Home Credit and Finance Bank úspěšně vydala svoji první emisi dluhopisů na mezinárodních trzích v hodnotě 150 000 000 USD

02. 02. 2005

Praha: 2. února 2005. Společnost Home Credit and Finance Bank (Moody’s Ba3, S&P B-), jedna z předních bank specializujících se na spotřebitelské financování v Ruské federaci, za rok 2004 zaujímající 2. pozici v tomto sektoru v Rusku, dnes úspěšně vydala svoji první emisi dluhopisů na mezinárodních trzích.

Dluhopisy byly vydány v objemu 150 miliónů USD. Emise přilákala prvotřídní poptávku (ve výši 1,5 krát převyšující objem emise) od téměř 50ti mezinárodních investorů včetně bank, soukromých bank a institucionálních investorů; přibližně 50% dluhopisů bylo zakoupeno investory v Asii a 50% potom v Evropě. Tato transakce má tříletou dobu splatnosti a výnos dluhopisu byl stanoven ve výši 9,125 %.

Mezinárodní ratingové agentury Moody’s a Standard & Poor’s udělily této první emisi rating «Ba3» a «B-». Umístění dluhopisů řídila skupina Citigroup.

Získané financování použije banka k rozšíření své řady produktů, zvýšení portfolia půjček a rozvoji oblastní distribuční sítě na území Ruské federace.

Kontakt:

Další informace týkající se záležitostí vztahů s investory nebo mediálních vztahů společnosti Home Credit vám poskytnou níže uvedené kontaktní osoby:

v Londýně – Financial Dynamics, Andrew Waterworth / Ed Gascoigne-Pees, Tel: +44 20 7831 3113

v Praze – PPF, a.s., Romana Tomasová, ředitelka marketingu a komunikace, Tel: +420 224 559 033, e-mail: tomasova@ppf.cz

O společnosti Home Credit & Finance Bank

Home Credit & Finance Bank působí na ruském trhu se spotřebitelskými úvěry dva roky a stala se jedním z předních subjektů na tomto trhu. Hlavním akcionářem banky (98 %) je Home Credit Finance a.s. - česká finanční instituce, která na trhu se spotřebitelskými úvěry ve střední Evropě působí již více než pět let.

V rámci programu poskytování úvěrů HCFB nabízí svým klientům širokou paletu úvěrových produktů s variabilními podmínkami. HCFB letos vstoupila na trh revolvingových úvěrů poskytovaných prostřednictvím kreditních karet, což je jedna ze stěžejních aktivit skupiny Home Credit v České republice a na Slovensku. HCFB očekává, že do roku 2007 dosáhne 17% podílu na trhu (9 % do konce roku 2005).

K 30. září 2004 činila celková aktiva HCFB podle standardů IFRS 465 milionů USD. K 1. prosinci 2004 přesáhlo úvěrové portfolio HCFB 12 miliard RUB, počet zákazníků dosáhl dvou milionů a pobočky banky fungovaly v 25 regionech Ruska. Distribuční síť HCFB zahrnuje více než 8 000 prodejen ve více než 750 ruských městech.

Home Credit and Finance Bank je členem Home Credit Group a skupiny PPF, která je jednou z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice. Skupina PPF úspěšně spravuje aktiva v hodnotě více než 170 miliard Kč. PPF rozvíjí své aktivity v regionu střední a východní Evropy a je vlastníkem řady finančních institucí, které v oblasti svého působení patří k nejvýznamnějším. Skupina PPF vykonává dohled nad Home Credit Group prostřednictvím České pojišťovny, největší pojišťovny v České republice. Podle České asociace pojišťoven činí podíl České pojišťovny na trhu přibližně 40%. Solventnost České pojišťovny dokládá ratingové hodnocení od mezinárodních agentur: Moody’s – Baa3, Standard & Poor’s – BBB.