542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Společnost Home Credit and Finance Bank úspěšně vydala svoji první emisi dluhopisů na mezinárodních trzích v hodnotě 150 000 000 USD

Praha: 2. února 2005. Společnost Home Credit and Finance Bank (Moody’s Ba3, S&P B-), jedna z předních bank specializujících se na spotřebitelské financování v Ruské federaci, za rok 2004 zaujímající 2. pozici v tomto sektoru v Rusku, dnes úspěšně vydala svoji první emisi dluhopisů na mezinárodních trzích.

Dluhopisy byly vydány v objemu 150 miliónů USD. Emise přilákala prvotřídní poptávku (ve výši 1,5 krát převyšující objem emise) od téměř 50ti mezinárodních investorů včetně bank, soukromých bank a institucionálních investorů; přibližně 50% dluhopisů bylo zakoupeno investory v Asii a 50% potom v Evropě. Tato transakce má tříletou dobu splatnosti a výnos dluhopisu byl stanoven ve výši 9,125 %.

Mezinárodní ratingové agentury Moody’s a Standard & Poor’s udělily této první emisi rating «Ba3» a «B-». Umístění dluhopisů řídila skupina Citigroup.

Získané financování použije banka k rozšíření své řady produktů, zvýšení portfolia půjček a rozvoji oblastní distribuční sítě na území Ruské federace.

Kontakt:

Další informace týkající se záležitostí vztahů s investory nebo mediálních vztahů společnosti Home Credit vám poskytnou níže uvedené kontaktní osoby:

v Londýně – Financial Dynamics, Andrew Waterworth / Ed Gascoigne-Pees, Tel: +44 20 7831 3113

v Praze – PPF, a.s., Romana Tomasová, ředitelka marketingu a komunikace, Tel: +420 224 559 033, e-mail: tomasova@ppf.cz

O společnosti Home Credit & Finance Bank

Home Credit & Finance Bank působí na ruském trhu se spotřebitelskými úvěry dva roky a stala se jedním z předních subjektů na tomto trhu. Hlavním akcionářem banky (98 %) je Home Credit Finance a.s. - česká finanční instituce, která na trhu se spotřebitelskými úvěry ve střední Evropě působí již více než pět let.

V rámci programu poskytování úvěrů HCFB nabízí svým klientům širokou paletu úvěrových produktů s variabilními podmínkami. HCFB letos vstoupila na trh revolvingových úvěrů poskytovaných prostřednictvím kreditních karet, což je jedna ze stěžejních aktivit skupiny Home Credit v České republice a na Slovensku. HCFB očekává, že do roku 2007 dosáhne 17% podílu na trhu (9 % do konce roku 2005).

K 30. září 2004 činila celková aktiva HCFB podle standardů IFRS 465 milionů USD. K 1. prosinci 2004 přesáhlo úvěrové portfolio HCFB 12 miliard RUB, počet zákazníků dosáhl dvou milionů a pobočky banky fungovaly v 25 regionech Ruska. Distribuční síť HCFB zahrnuje více než 8 000 prodejen ve více než 750 ruských městech.

Home Credit and Finance Bank je členem Home Credit Group a skupiny PPF, která je jednou z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice. Skupina PPF úspěšně spravuje aktiva v hodnotě více než 170 miliard Kč. PPF rozvíjí své aktivity v regionu střední a východní Evropy a je vlastníkem řady finančních institucí, které v oblasti svého působení patří k nejvýznamnějším. Skupina PPF vykonává dohled nad Home Credit Group prostřednictvím České pojišťovny, největší pojišťovny v České republice. Podle České asociace pojišťoven činí podíl České pojišťovny na trhu přibližně 40%. Solventnost České pojišťovny dokládá ratingové hodnocení od mezinárodních agentur: Moody’s – Baa3, Standard & Poor’s – BBB.

Přihlášení k odběru nových tiskových zpráv

Ochrana osobních údajů