Skupina Home Credit pokračuje v expanzi – během prvního pololetí roku…

Skupina Home Credit pokračuje v expanzi – během prvního pololetí roku 2005 dosáhla nárůst objemu obchodu o 113%

28. 07. 2005

Praha, 26.7.2005 - Home Credit zaujímá přední pozice na všech klíčových trzích působnosti, tj. v České republice, Slovenské republice a Ruské federaci. Objem poskytnuté jistiny společnostmi, které jsou členy skupiny Home Credit vzrostl během prvních šesti měsíců tohoto roku na rekordních 20 miliard Kč, což znamená 113% růst oproti prvnímu pololetí roku 2004.

Prvních šest měsíců letošního roku přineslo další významné úspěchy z hlediska rozvoje jednotlivých společností skupiny Home Credit: Home Credit Finance, Home Credit Slovakia a Home Credit and Finance Bank, které poskytují spotřebitelské financování v zemích střední a východní Evropy. Skupina financovala během 1.pololetí roku 2005 nákupy klientů v celkové hodnotě 20 miliard Kč, což byl doposud největší objem poskytnuté jistiny v její historii za první pololetí. Objem profinancovaného obchodu vzrostl oproti srovnatelnému období předchozího roku o 113%. „Tyto úspěchy opětovně potvrzují sílu podnikatelského modelu Home Creditu, tj. rychlé a pohodlné dostupnosti úvěrových produktů prostřednictvím široké sítě distribučních kanálů, zaměření na dlouhodobou ziskovost a výhody silné finanční podpory skupiny PPF,“ komentuje výsledky uplynulého pololetí Ing. Ladislav Chvátal, člen představenstva PPF a výkonný ředitel PPF pro retailové bankovnictví a spotřebitelské financování. „To vše nám umožňuje udržení dlouhodobého růstu a jeho dynamiky. Jelikož se náš podnikatelský model osvědčil již ve třech státech, rozhodli jsme se pro expanzi na nové trhy. Nyní připravujeme zahájení činnosti skupiny Home Credit na Ukrajině a v Kazachstánu, tedy v zemích s téměř 65 miliony obyvatel. Rovněž uvažujeme o rozšíření podnikání i do dalších států východní a jižní Evropy,“ dodává Ing. Ladislav Chvátal.

Dosavadní úspěchy řadí společnosti Home Credit mezi lídry na klíčových trzích v České republice, Slovensku i v Rusku. Skupina Home Credit nabízela v průběhu prvního pololetí letošního roku své produkty a služby na téměř 23 700 prodejních místech ve všech třech zemích. To je téměř o 20% více než na konci roku 2004.

Společnost Home Credit and Finance Bank působí na ruském trhu spotřebitelských úvěrů od roku 2002. Za toto krátké období se stala v Rusku druhým nejvýznamnějším hráčem v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů v obchodní síti s tržním podílem 33,5% (odhad k 30.6.2005).

Během prvního pololetí 2005 Home Credit and Finance Bank (HCFB) pokračovala v rapidní expanzi do regionů Ruské federace a aktivně rozvíjela svoji distribuční síť, která se do konce června 2005 rozrostla na 12 700 maloobchodních prodejen v celém Rusku. Zároveň se více než zdvojnásobil počet regionálních poboček, kterých banka ke konci 1. pololetí měla 56. Poskytnutá jistina HCFB v tomto období dosáhla 19 miliard Rub, což představuje meziroční nárůst o 184%. „Home Credit and Finance Bank stále pokračuje v rapidní expanzi do ruských regionů, kde se neustále zvyšuje poptávka po úvěrových produktech. Naše technologie a vysoce kvalifikovaní specialisté umožňují bance reagovat operativně na měnící se tržní situaci a zavádět nové úvěrové produkty a programy pro klienty. První i druhé čtvrtletí lze považovat za stabilní období rozvoje jak pro HCFB, tak pro ruský trh spotřebitelského financování jako celek. Nyní očekáváme další sezónní spotřebitelský boom v předvánoční době,“ říká Andrej Lykov, předseda představenstva HCBF, s tím, že banka během prvních šesti měsíců tohoto roku získala 1,7 milionu nových klientů oproti 0,6 milionu nových klientů za srovnatelné období loni. K 30. červnu 2005 tak HCFB měla ve své databázi více než 5 milionů klientů.

Podobně úspěšná byla na českém trhu i společnost Home Credit Finance. V prvním pololetí letošního roku společnost financovala zboží v hodnotě 3,19 miliardy Kč, což je o 38% více než za stejné období loňského roku. Home Credit Finance tak dokázala navázat na trend ze závěru loňského roku, kdy se během listopadu a prosince stala jednoznačným lídrem českého trhu splátkového prodeje. „Obchody za letošní první pololetí se zvýšily celkem o 38%, zatímco v prvním pololetí roku 2004 narostly o 14%. Na tomto růstu se velkou měrou podílely spotřebitelské úvěry, jejichž dynamika je nejvyšší,“ dokládá stále rostoucí oblibu splátkového prodeje Ing. Miloš Stibor, generální ředitel Home Credit Finance.

Vyššímu objemu poskytnuté jistiny společností Home Credit Finance v prvním pololetí odpovídá i nárůst počtu smluv, kterých Home Credit Finance uzavřel více než 186 tisíc oproti loňským 122 tisícům (53% nárůst). V průběhu prvního pololetí společnost obsloužila miliontého zákazníka, když během své osmileté historie schválila úvěr téměř 1,12 milionu zákazníků (údaj k 30. 6. 2005). „V této souvislosti považuji za důležité zmínit, že jsme nezaznamenali zvýšení počtu zákazníků, kteří by měli problém se splácením svých závazků. Jejich procentní podíl zůstává stále stabilní na přijatelné úrovni i přes rychle rostoucí počet uzavřených smluv. Napomáhá tomu naše snaha o zodpovědné úvěrování klientů,“ uvedl Miloš Stibor.

Společnost Home Credit Slovakia, člen skupiny Home Credit působící na Slovensku, profinancovala během prvních šesti měsíců tohoto roku nákupy klientů za 1,17 miliardy Sk, zatímco ve srovnatelném období loňského roku to bylo 1,19 miliardy Sk. „Home Credit Slovakia prochází od počátku tohoto roku rozsáhlou vnitřní reorganizací, která odsunula některé aktivity v oblasti revolvingových karet až do druhého pololetí. Výsledky organizačních změn se však již začínají pozitivně projevovat v některých oblastech podnikání společnosti. Například při poskytování jednorázových spotřebitelských úvěrů jsme byli během prvního pololetí 2005 velmi úspěšní - společnost zde zaznamenala nárůst poskytnuté jistiny o více než 40% oproti srovnatelnému období předchozího roku. Kromě toho se nám podařilo úspěšně rozběhnout činnost nákupní aliance Hele, která výrazně doplňuje a rozšiřuje naše aktivity pro trh domácí elektroniky. V tomto světle vidíme velmi pozitivně i perspektivu druhého pololetí,“ vysvětluje Mgr. Martin Vetýška, obchodní ředitel Home Credit Slovakia.

Silná finanční platforma podporuje další růst

Další dynamický růst skupiny podporuje silná finanční platforma – společnosti skupiny Home Credit jsou 100% vlastněny skupinou PPF, největším českým investorem s celkovými aktivy v hodnotě téměř 200 miliard Kč.

V říjnu 2004 Home Credit and Finance Bank v Rusku vydala první emisi ruských dluhopisů a získala 1,5 miliard RUB (přes 41 milionů EUR).

V únoru 2005 Home Credit and Finance Bank navázala na úspěšnou emisi v Rusku a vydala první emisi eurodluhopisů na mezinárodních trzích v hodnotě 150 milionů USD (115 milionů EUR). Emise přilákala poptávku 1,5krát převyšující objem emise od téměř 50 mezinárodních finančních investorů. Přibližně 50% dluhopisů bylo zakoupeno investory v Asii a 50% v Evropě. Tato transakce má tříletou dobu splatnosti a výnos dluhopisu byl stanoven ve výši 9,125%. Mezinárodní ratingové agentury Moody’s Investors Service a Standard & Poor’s udělily této první emisi ratingy na úrovni «Ba3» a «B-».

V květnu 2005 Home Credit and Finance Bank (HCFB) vydala druhou emisi ruských dluhopisů a získala tak 3 miliardy RUB. Dluhopisy se splatností 5 let mají put opci po 12 měsících a pololetní výplatu pevně stanoveného kuponu. První kupónová sazba byla stanovena na úrovni 8,5% p.a.; kupónová sazba se stanoví vždy po uplynutí půlročního období. Tato dluhopisová emise se těšila velkému zájmu předních ruských investorů, přičemž poptávka téměř 1,5krát převýšila objem emise.

V červnu 2005 Home Credit and Finance Bank uskutečnila druhou emisi eurodluhopisů v hodnotě 275 milionů USD. Původní hodnota emise ve výši 250 milionů USD byla dokonce téměř dvakrát přepsána a HCFB, aby vyhověla požadavkům investorů, zvýšila objem emise na zmíněných 275 milionů dolarů. Dluhopisy mají tříletou splatnost. Nabídka dluhopisu přitáhla zájem 90 mezinárodních investorů. Přibližně 30% získali investoři z Asie, 12% off-shore investoři z USA a zbytek investorů pocházel z Evropy.

Kreditní ratingy společností Home Credit

Home Credit and Finance Bank (Moody’s a S&P)

Společnosti Home Credit and Finance Bank Rusko byl v prosinci 2004 udělen mezinárodní ratingovou agenturou Moody’s Investors Service rating dlouhodobých závazků v cizí měně na úrovni «Ba3». Podle vyjádření Moody’s tento rating obsahuje určitý stupeň podpory ze strany akcionáře, silné české finanční skupiny PPF. Ratingovou agenturou Standard & Poor’s byl v prosinci 2004 udělen rating dlouhodobých závazků v cizí měně na úrovni «B-». Výhled pro oba ratingy je stabilní.

Home Credit Finance (CRA Rating Agency)

Silnou pozici společnosti Home Credit Finance na trhu revolvingových a spotřebitelských úvěrů v ČR, rozsáhlou a segmentovanou distribuční síť produktů a know-how získané na českém trhu spotřebitelských úvěrů ocenila v listopadu 2004 ratingová agentura CRA Rating Agency (partner mezinárodní agentury Moody’s). Udělila společnosti prvotní rating dlouhodobých závazků na úrovni «czA» a rating krátkodobých závazků na úrovni «czP-2»; ratingy na této úrovni znamenají poměrně silnou schopnost plnit závazky řádně a včas.

Home Credit Slovakia (CRA Rating Agency)

Na základě aktivit společnosti a zabezpečení jejich financování ratingová agentura CRA Rating Agency potvrdila krátkodobý CRA Rating na úrovni «skP – 2» a zvýšení dlouhodobého lokálního ratingu CRA Rating na «skA»z úrovně «skA–». Ratingová agentura vyzdvihla fakt, že společnost patří pod finančně nejsilnější českou nebankovní skupinu PPF a má její strategickou podporu. V prosinci 2004 došlo ke zvýšení základního jmění společnosti o 40 milionů Sk na současných 100 milionů Sk.

Skupina PPF je jedním z nejvýznamnějších českých finančních investorů, který úspěšně spravuje aktiva v hodnotě asi 200 miliard Kč. Skupinu tvoří například Česká pojišťovna, Home Credit, eBanka a specializované společnosti zabezpečující komplexní servis spojený se správou majetku. PPF rozvíjí své aktivity v regionu střední a východní Evropy a je vlastníkem řady finančních institucí, které v oblasti svého působení patří k nejvýznamnějším.