Skupina HOME CREDIT dosáhla za rok 2004 nárůst objemu obchodu o 142 %…

Skupina HOME CREDIT dosáhla za rok 2004 nárůst objemu obchodu o 142 %

23. 02. 2005

Praha 23. února 2005 - Home Credit zaujímá přední pozice na všech klíčových trzích působnosti, tj. v České republice, Slovenské republice a Ruské federaci. Objem poskytnuté jistiny společností Home Credit vzrostl na rekordních 31,5 miliardy Kč, což znamená 142 % růst oproti roku 2003.

Rok 2004 přinesl významné úspěchy z hlediska rozvoje jednotlivých společností skupiny Home Credit. Home Credit Finance, Home Credit Slovakia a Home Credit and Finance Bank poskytují spotřebitelské financování v regionech střední a východní Evropy. Skupina financovala během roku 2004 nákupy klientů v celkové hodnotě 31,5 miliardy Kč, což byl doposud největší objem poskytnuté jistiny v její historii. Nárůst objemu obchodu vzrostl oproti předchozímu roku o rekordních 142 %. „Tyto úspěchy dokládají sílu podnikatelského modelu Home Creditu, tj. rychlé a pohodlné dostupnosti úvěrových produktů prostřednictvím široké sítě distribučních kanálů, zaměření na dlouhodobou ziskovost prostřednictvím disciplinovaného řízení rizika a výhody silné finanční podpory skupiny PPF,“ říká Ing. Ladislav Chvátal, člen představenstva PPF a předseda představenstva Home Credit International, která řídí strategii a regionální rozvoj všech společností skupiny Home Credit, a dodává: „To vše nám umožňuje udržení dlouhodobého růstu a jeho dynamiky.

Dosavadní úspěchy řadí společnosti Home Credit mezi leadery na klíčových trzích v České republice, Slovensku i v Rusku. Skupina Home Credit nabízela v průběhu roku 2004 své produkty a služby na více než 20 000 prodejních místech ve všech třech zemích.

Společnost Home Credit and Finance Bank působí na ruském trhu spotřebitelských úvěrů teprve dva roky. Za toto krátké období se s tržním podílem 31 % stala v Rusku druhým nejvýznamnějším hráčem. Aktivity Home Credit and Finance Bank v roce 2004 vedly ke zvýšení objemu poskytnuté jistiny na 28,5 miliardy RUB, a tedy k meziročnímu nárůstu o 327 %. „Nejúspěšnějším měsícem roku 2004 byl pro Home Credit and Finance Bank prosinec. V tomto jediném měsíci byly profinancovány nákupy klientů v celkové výši přesahující 10,3 miliard RUB“, říká Andrej Lykov, předseda představenstva HCBF a dále dodává: „Jednoznačný úspěch dokládá i počet klientů, který za pouhé dva roky historie společnosti přesáhl 2,68 milionů.

Podobně úspěšná však byla na českém trhu i společnost Home Credit Finance. Za svoje sedmileté působení vykazuje stabilní a dynamický růst, což potvrdila i uplynulém roce. V roce 2004 profinancovala nákupy klientů v celkové výši 6,24 miliardy Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 20 %. Na nárůstu poskytnutých úvěrů se velkou měrou podílelo předvánoční období. Home Credit Finance se v posledních dvou měsících roku stala jednoznačným leaderem českého trhu. Podle předpokladu byly překonány úspěchy předvánočního období roku 2003, zájem klientů o produkty společnosti byl však zcela mimořádný. „Jen v listopadu 2004 se celkový objem poskytnutých úvěrů meziročně zvýšil o 54 % - na 1,08 miliardy Kč. Poptávka po financování nákupů dále kulminovala v prosinci. Klienti v tomto období s Home Creditem profinancovali nákupy ve výši 1,15 miliardy Kč, což bylo o 53 % více než ve stejném období roku 2003,“ říká Ing. Pavel Plachký, generální ředitel Home Credit Finance a dodává: „Nejvýraznější nárůst ve výši přesahující 100 % jsme v listopadu i prosinci zaznamenali v kategorii spotřebitelských úvěrů Home Credit bez ručitele, na jejichž podporu jsme se soustředili nejvíce.

Home Credit Finance je v ČR s 29% tržním podílem druhou největší společností poskytující spotřebitelské financování. Oblibu a dostupnost úvěrových produktů Home Credit dokládá i stále rostoucí počet klientů, který ke konci roku 2004 dosáhl téměř 992 000.

Dynamický růst zaznamenala také společnost Home Credit Slovakia, která je s 29% tržním podílem na Slovensku jedničkou mezi poskytovateli spotřebitelského financování. „Home Credit Slovakia v roce 2004 dosáhla nárůst celkového obratu i počtu klientů. V loňském roce financovala nákupy klientů za téměř 3 miliardy Sk, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 18 %. Do září minulého roku využilo služby Home Credit Slovakia 400 000 klientů,“ říká předseda představenstva Home Credit Slovakia Mgr. Jiří Bádr.

Silná finanční platforma podporuje další růst

Další dynamický růst skupiny podporuje silná finanční platforma – společnosti skupiny Home Credit jsou 100% vlastněny skupinou PPF, největším českým investorem s celkovými aktivy přesahujícími 170 miliard Kč.

V říjnu 2004 Home Credit and Finance Bank v Rusku vydala první emisi ruských dluhopisů a získala 1,5 miliard RUB (přes 41 milionů EUR).

V únoru 2005 Home Credit and Finance Bank navázala na úspěšnou emisi v Rusku a vydala první emisi eurodluhopisů na mezinárodních trzích v hodnotě 150 milionů USD (115 milionů EUR). Emise přilákala poptávku 1,5krát převyšující objem emise od téměř 50 mezinárodních finančních investorů. Přibližně 50 % dluhopisů bylo zakoupeno investory v Asii a 50 % v Evropě. Tato transakce má tříletou dobu splatnosti a výnos dluhopisu byl stanoven ve výši 9,125 %. Mezinárodní ratingové agentury Moody’s a  Standard & Poor’s udělily této první emisi rating «Ba3» a «B-». Umístění dluhopisů řídila skupina Citigroup.

Kreditní rating společností Home Credit

Home Credit and Finance Bank (Moody’s a S&P)

Společnosti Home Credit and Finance Bank Rusko byl v roce 2004 udělen mezinárodní ratingovou agenturou Moody’s dlouhodobý rating na úrovni «Ba3». Podle vyjádření Moody´s tento rating obsahuje určitý stupeň podpory jejich akcionáře, silné české finanční skupiny PPF. Ratingovou agenturou Standard & Poor’s byl udělen rating na úrovni «B-». Výhled pro oba ratingy je stabilní.

Home Credit Finance (Moody’s a S&P)

Silnou pozici společnosti Home Credit Finance na trhu revolvingových a spotřebitelských úvěrů v ČR, rozsáhlou a segmentovanou distribuční síť produktů a know-how získané na českém trhu spotřebitelských úvěrů ocenila v listopadu 2004 ratingová agentura CRA Rating Agency (pobočka celosvětové agentury Moody’s). Udělila společnosti prvotní krátkodobý CRA Rating czP-2, který znamená poměrně silnou schopnost plnit závazky řádně a včas.

Home Credit Slovakia (Moody’s a S&P)

Na základě aktivit společnosti a zabezpečení jejich financování ratingová agentura CRA RATING AGENCY, a.s, potvrdila krátkodobý CRA Rating na úrovni „skP – 2“ a zvýšení dlouhodobého lokálního ratingu CRA Rating z úrovně „skA–„ na „skA„. Ratingová agentura vyzdvihla fakt, že společnost patří pod finančně nejsilnější českou nebankovní skupinu PPF a má její strategickou podporu. V prosinci 2004 došlo ke zvýšení základního jmění společnosti o 40 milionů Sk na současných 100 milionů Sk.

Společnosti Home Credit

Společnosti skupiny Home Credit patří do silné finanční skupiny PPF, která je jednou z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice. Skupina PPF úspěšně spravuje aktiva v hodnotě více než 170 miliard Kč. PPF rozvíjí své aktivity v regionu střední a východní Evropy a je vlastníkem řady finančních institucí, které v oblasti svého působení patří k nejvýznamnějším. Největší finanční institucí skupiny je Česká pojišťovna. Podle České asociace pojišťoven činí podíl České pojišťovny na trhu České republiky přibližně 40 %. Solventnost České pojišťovny dokládá ratingové hodnocení od mezinárodních agentur: Moody’s – Baa3, Standard & Poor’s – BBB.

Home Credit International je manažerskou společností skupiny Home Credit a řídí strategii a mezinárodní expanzi. Vykonává globální řízení v následujících oblastech: marketing a obchod, globální řízení rizik, financování a finanční řízení a jednotná IT podpora s vlastním vývojem.

Home Credit Finance je jedna z nejvýznamnějších společností poskytující spotřebitelské financování v České republice. Na českém trhu úspěšně působí od roku 1997. Spotřebitelské úvěry Home Credit lze získat na více než 5000 obchodních místech s elektronikou, výpočetní technikou a kancelářskou technikou, nábytkem, kuchyněmi, stavebními díly, podlahami, bazény a dalším sortimentem, včetně nákupu dovolené nebo úhrady nadstandardních lékařských zákroků. Home Credit Finance dále nabízí svým zákazníkům využití všech výhod revolvingového úvěru, jehož nositelem je stříbrná úvěrová karta Home Credit. Produktové portfolio doplňuje bezúčelová hotovostní půjčka, která je dostupná na 1500 pobočkách České pošty.

Home Credit Slovakia je vedoucí společností na trhu splátkového prodeje v SR. Poskytuje spotřebitelské úvěry na více jako 4000 prodejních místech se spotřební elektronikou, nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou, zahrádkářskými a sportovními potřebami až po poskytování spotřebitelských úvěrů na dovolenou nebo kurzy autoškol. Společnost zároveň poskytuje svým klientům - prostřednictvím úvěrových karet (YES karta a stříbrná karta) -revolvingový úvěr a možnost čerpat hotovost v kterémkoliv bankomatu akceptujícím karty „Maestro“ ve světě. Obrat společnosti za rok 2004 dosáhl bezmála hodnotu 3 miliardy Sk.

Home Credit and Finance Bank působí na ruském trhu spotřebitelských úvěrů dva roky a za toto krátké období se již stala jedním z jeho leaderů. V rámci programu poskytování úvěrů HCFB nabízí svým klientům širokou paletu úvěrových produktů s variabilními podmínkami. HCFB letos vstoupila na trh revolvingových úvěrů poskytovaných prostřednictvím kreditních karet, což je jedna ze stěžejních aktivit skupiny Home Credit v České republice a na Slovensku. HCFB v současné době působí v 57 regionech, v 710 městech Ruské federace, přičemž počet obchodních míst již dosáhl výše téměř 7500.