Skupina Home Credit dosáhla za rok 2002 rekordního objemu obchodu •…

Skupina Home Credit dosáhla za rok 2002 rekordního objemu obchodu

17. 01. 2003

Skupina Home Credit, působící kromě České republiky a Slovenska nově také v Ruské federaci, dosáhla za rok 2002 objemu obchodu 5,6 miliardy Kč. To představuje meziroční nárůst o 8%.

Rok 2002 byl velice významný jak z hlediska rozvoje spotřebitelských úvěrů v jednotlivých regionech, tak i z hlediska vývoje samotné skupiny Home Credit. Home Credit Finance a.s. (Česká republika) a Home Credit Slovakia, a.s., si udržely přední postavení mezi nejvýznamnějšími společnostmi nabízejícími splátkový prodej ve svých regionech, v Rusku společnost úspěšně zahájila činnost na sklonku léta a dokázala se v rekordním čase výrazně prosadit do stovek obchodů moskevské oblasti a nyní rozšiřuje svou prodejní síť do měst Nižnyj Novgorod a Samara.

Hlavní rozdíly v působení skupiny Home Credit na daných trzích shrnul člen představenstva České pojišťovny a.s. Ing. Ladislav Chvátal: „Zatímco na Slovensku a v Rusku je rozvoj obchodu stále ještě více kvantitativní, v České republice jsme přistoupili více k rozvoji kvalitativnímu, zvláště k restrukturalizaci distribučních kanálů, což představuje realizaci nových způsobů uzavírání úvěrových smluv a zkvalitňování stávající obchodní sítě“.

Aktivity Home Credit Slovakia, a.s., vedly v minulém roce ke zvýšení objemu poskytnutých úvěrů na 2,5 miliardy Sk s meziročním nárůstem zhruba 50%. Home Credit Slovakia, a.s., tak potvrdila své první místo na slovenském trhu. Největší podíl na celkovém výsledku skupiny Home Credit má s 66% společnost Home Credit Finance a.s. Ta v roce 2002 dosáhla objemu 3,7 miliardy Kč.

Společnost Home Credit Finance, a.s., připravila pro konec roku 2002 kromě již tradičního vánočního produktu (tentokrát pod názvem „Vánoce, řekněte si za kolik“) i zcela nový projekt, ve kterém nabízí občanům bezúčelový hotovostní úvěr do výše 20 000,- Kč prostřednictvím České pošty. Po zkušebním provozu bude akce ve větší intenzitě pokračovat i v roce letošním.

Zahájení poskytování bezúčelové hotovostní půjčky výrazně přispělo ke zvýšení průměrné výše úvěru, ta se u daného produktu pohybuje kolem 15.000,-Kč“, konstatuje generální ředitel Home Credit Finance a.s. Ing. Pavel Plachký. „Co se týče nejčastěji nakupovaného typu zboží na splátky, jeho podíl se v loňském roce z hlediska obchodních komodit částečně přesunul od černé techniky ve prospěch bílé, nábytku a domácích potřeb.“, dodává.

V tomto roce společnost Home Credit Finance a.s. počítá s dalším rozšiřováním spolupráce s Českou pojišťovnou a eBankou v rámci skupiny České pojišťovny. Spolupráce s Českou pojišťovnou již přinesla společnosti Home Credit Finance a.s. 66 tisíc nových klientů, kteří vlastní ČP úvěrovou kartu.

Společnost Home Credit Finance a.s. patří do skupiny České pojišťovny. Jejími dceřinými společnostmi jsou Home Credit Slovakia, a.s., působící na Slovensku a společnost IBT působící v Ruské federaci. Za dobu svého působení uzavřely společnosti více než 1 milión úvěrových smluv a vydaly zhruba 600 tisíc nákupních úvěrových karet YES a řadí se tak mezi leadry na evropském trhu splátkového prodeje.

V Praze dne 17.1. 2003

Pro další informace kontaktujte:
PhDr. Renata Pavlíčková
Tel.: 267 185 605
E-mail: pavlickova@homecredit.cz