Ředitelem divize IT Home Creditu je Miroslav Červenka • Home Credit…

Ředitelem divize IT Home Creditu je Miroslav Červenka

27. 06. 2017
Miroslav Červenka se stává ředitelem nově vytvořené divize IT českého a slovenského Home Creditu. Současně je novým členem top managementu společnosti. Zaměří se na implementaci nové firemní IT architektury.

 

Miroslav Červenka obsazuje pozici ředitele divize IT českého a slovenského Home Creditu a stává se členem top managementu společnosti. Jeho hlavním úkolem bude rozvíjet agilní přístupy a metodiky, jež výrazně urychlí IT vývoj ve společnosti a současně umožní pružně reagovat na změny požadavků v průběhu vývojového cyklu. Součástí tohoto úkolu bude i definování a zavedení nové IT architektury, která bude odrážet rychle se měnící technologický a byznysový svět. V nově vytvořené divizi najdou uplatnění zkušení programátoři a další IT specialisté. „V informačních technologiích musíme být schopni rychleji než kdy dříve zavádět nové funkčnosti a zároveň poskytovat stabilní provozní prostředí. Mým úkolem a zároveň velkou výzvou je skloubit tyto protichůdné požadavky do funkčního celku,“ doplňuje Červenka.

 

Miroslav Červenka přichází do Home Creditu ze společnosti Fortuna, kde vedl oddělení vývoje byznysových systémů. Většinu svého profesního života působil ve finančních institucích. Pracoval například v GE Money Bank (dnes Moneta Money Bank) a ING.

 

Je absolventem strojní fakulty Vysokého učení technického v Brně, kde studoval obor letadlové technologie. Ve volném čase rád sportuje, především hraje tenis a běhá. Miluje hudbu, ve které se zajímá nejen o tvorbu z minulého století, ale také o poslední hudební novinky.

 

Foto: Miroslav Červenka