Prohlášení společnosti Home Credit ČR ke konci Vládního moratoria k…

Prohlášení společnosti Home Credit ČR ke konci Vládního moratoria k 31.10.2020

07. 10. 2020

Vládní moratorium o odkladu splátek, díky kterému mohli klienti využít ochrannou dobu při splácení úvěrů v rámci mimořádných opatření souvisejících s šířením koronaviru, končí 31. října 2020. Společnost Home Credit a.s. aktivně osloví všechny své klienty, kteří využili možnost odložení splátek, buď sms nebo e-mailem a připomene jim ukončení ochranné doby.

„Zhruba čtvrtina klientů naší společnosti využila možnost odložit si splátky do konce července, tři čtvrtiny pak využily ochrannou lhůtu do konce října. U zhruba 15-20 % klientů očekáváme, že po skončení moratoria budou potřebovat individuální řešení a my jsme připraveni i nadále, pokud se nám ozvou, s klienty individuálně řešit jejich konkrétní případy a komplikované životní situace,“ uvedl Luděk Jírů, generální ředitel společnosti Home Credit v České i Slovenské republice.

„V posledních šesti měsících jsme v Čechách odložili více než 10 tisíc úvěrů. Příjem většiny klientů, kteří možnost odkladu využili, byl přímo zasažen koronavirovou krizí. Jednalo se zejména o zaměstnance v oblasti služeb, především v gastronomii. Část našich klientů se chovala oportunisticky a splátky si odkládala i v případě, kdy jejich příjem neklesl,“ dodává Luděk Jírů.

S dostatečným předstihem před ukončením ochranné doby upozorní Home Credit a.s. všechny své klienty na nutnost opět hradit pravidelné splátky a vyzve je například ke kontrole nastavení trvalých příkazů. „V případě, že bude mít kdokoliv problém se splácením svých závazků, doporučujeme co nejdříve kontaktovat poskytovatele úvěru a aktivně s ním řešit svoji situaci. Věřím, že většina věřitelů bude postupovat podobně jako Home Credit a bude situace klientů řešit individuálně,“ říká Luděk Jírů.

Home Credit a.s. již v minulosti upozorňoval, že splátky úvěrů se podle moratoria pouze odložily, nikoliv odpustily. Úrok za dobu odkladu zaplatí klient až na konci splátkového kalendáře – výše splátky během celé doby tak zůstane nedotčena, ale dojde k prodloužení splatnosti úvěru a navýšení o částku úroků z doby moratoria. U právnických osob se povinnost hradit úrok neodložila.

Home Credit a.s. přistupuje ke svým klientům individuálně a dlouhodobě se zabývá případy klientů, kteří žádají o odklad splátek v tíživé finanční situaci. Klienti mohou také kdykoliv kontaktovat Ombudsmana klientů společnosti, který se vždy snaží najít vhodné řešení jejich situace.