Pořádek v rodinných financích není letos formalita • Home Credit a.s.

Pořádek v rodinných financích není letos formalita

07. 02. 2022

V letošním roce je úklid v rodinných financích nutnost, inflace tlačí ceny všech služeb a zboží nahoru, a proto se sestavení rodinného rozpočtu stává mnohem důležitější, než tomu bylo doposud. Nejedná se jenom o rostoucí výdaje spojené se zvyšováním cen energií, potravin, služeb, ale také jak naložit s uspořenými penězi, když se úroky na spořicích účtech konečně zvedají. Větší smysl dává také lepší plánování nákupu dražších věcí, jako například elektrospotřebičů nebo automobilu. Ideální je, pokud si můžete předem říci, kdy koupíte a jak budete financovat.

Dle průzkumů agentury STEM/MARK pro společnost Home Credit, který se uskutečnil na konci loňského roku vyplývá, že 82 % dotázaných počítá v letošním roce se zvýšením nákladů na domácnost. Více než polovina se domnívá, že se ji domácí výdaje zvednou až o 3 000 Kč. Na druhou stranu lidé příliš nesázejí na růst příjmů, 54 % respondentů neočekává zvýšení svých příjmů.

Jak začít?

První krokem je sestavit si rodinný rozpočet, ať už pomocí tužky a papíru, excelu nebo v aplikacích. Nejedná se jenom o přehled běžných příjmů a výdajů, ale v rámci rozpočtu je dobré se zamyslet:

  • Kolik máte běžných účtů
  • Kolik máte spořicích účtů
  • Kolik máte půjček
  • Jaké máte pravidelné výdaje
  • Za co utrácíte nejvíce, zda je to bydlení a výdaje s ním spojené, potraviny, móda, škola, zájmové aktivity, elektrospotřebiče, další služby…
  • Jaké máte pravidelné příjmy, a které z nich jsou zaručené každý měsíc
  • Zda existuje rezerva na mimořádné výdaje První podstatnou informací je, zda máte větší příjmy nebo výdaje. Pokud byste si například chtěli v budoucnu brát půjčku, měl by rozdíl příjmů a výdajů stačit na pokrytí měsíční splátky.

Běžné a spořicí účty

Zamyslete se nad tím, zda nemáte zbytečně hodně běžných nebo spořicích účtů, které nejsou potřeba a neplatíte nadbytečné poplatky. Někdy se vyplatí spojit všechny členy domácnosti pod jeden účet. Dále si udělat revizi platebních nebo kreditních karet, říci si, které skutečně využíváte, abyste za ně zbytečně neplatili.

Půjčky

Další úvaha, která je spojena bezpochyby s rodinným rozpočtem, je kontrola všech půjček. Kolik půjček člověk má, jak dlouho je ještě bude splácet a jaká výše bude potřeba ještě uhradit? Za zamyšlení stojí, zda má člověk dostatek finančních prostředků na všechny splátky půjček, nebo zda se mu nevyplatí požádat o konsolidaci, tj. spojení všech půjček do jedné. Někdy je také výhodný čas celou půjčku předčasně splatit. „Konsolidace je optimalizovaný úvěr, který se nemusí nutně využít pouze v případě problémů se splácením, ale je výhodným nástrojem, který klientovi pomáhá mít všechny splátky pod kontrolou. Celý proces se podstatným způsobem pro klienta zjednoduší, platí totiž pouze jednu splátku, sleduje jeden termín splatnosti a podstatnou výhodou je úspora na měsíční splátce. Spojit lze úvěry, kreditní karty, kontokorenty i leasing a mnohdy i mikroúvěry. Běžně se již i konsolidované úvěry pojišťují pro případy náhlé nemožnosti splácet v době nemoci, úrazu nebo ztráty zaměstnání,“ uvádí Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit.

Jsem dlužník? A kde to zjistím?

S pořádkem ve financích jistě souvisí i informace, jestli člověk ví o všech svých dluzích. Pokud si není jistý, musí se v České republice obrátit na více institucí, neexistuje tu jednotný registr. „V České republice existují 3 relevantní registry dlužníků, do kterých mohou finanční instituce nahlížet. Jedná se o Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům,“ uvádí Martin Popík, ředitel divize Risk a Collections společnosti Home Credit ČR. Jednotlivě je pak nutné získat informace o možném dluhu u zdravotních pojišťoven, které ale vystaví potvrzení o bezdlužnosti na klientském pracovišti na počkání a zdarma, žádost lze odeslat i prostřednictvím e-mailu. Další instituce, které je potřeba zkontaktovat, zda neevidují dluh, jsou Česká správa sociálního zabezpečení, Celní správa ČR, finanční úřady, dopravní podniky, ale i okresní soudy v místě trvalého bydliště, které poskytnou žadateli výpis z občanskosprávních řízení vedených na konkrétní osobu.

Za co nejvíce utratíte a kde můžete ušetřit

Výdajová složka rozpočtu se v dnešní době hodně mění. Rostoucí ceny často znamenají, že i když jste v loňském roce byli schopni ušetřit každý měsíc několik tisíc korun, letos tato úspora díky inflaci mizí, a proto je nutné se více zaměřit právě na výdajovou stránku rozpočtu a hledat rezervy, kde ušetřit. U běžných každodenních výdajů domácnosti, kam patří výdaje na bydlení, domácnost, energie, dopravu a telefonní účty, asi příliš velkou rezervu nenajdete, ušetřit se dá na nákupu oblečení, sportovního vybavení nebo elektrospotřebičů a dalších mimořádných výdajů, které se dají pořídit z druhé ruky, nakoupit levnější variantu nebo věci podědit.

Příjmy

I když máte stabilní příjem, nemusela jeho výše růst stejným tempem jako je tomu u zboží a služeb. Možná ale do rodinného rozpočtu mohou začít přispívat další členové domácnosti, děti se mohou zapojit formou brigád a přispívat si tak na svoje kapesné. Pomohou tak nejen celému rodinnému rozpočtu, ale zároveň to prospěje jejich finanční gramotnosti.

Mimořádné výdaje

Některé výdaje se naplánovat nedají. Pokud se rozbije pračka, chladnička, automobil nebo mobilní telefon, jedná se často o nezbytné věci, které většinou potřebují okamžitou náhradu čili rychlý nákup. Ne vždy je však k dispozici potřebná hotovost, a tak se musí sáhnout po půjčce. „Půjčku si berte od prověřeného poskytovatele, který má licenci od ČNB. Dodržujte jednoduché pravidlo, kdy doba užívání předmětu by měla být delší než splatnost peněz. Měsíční rozdíl mezi příjmy a výdaji by měl pokrýt splátku. U půjček nesledujte pouze úrokovou míru, ale především RPSN (což je roční procentní sazba nákladů a udává celkové náklady spojené s půjčkou),“ radí Miroslav Zborovský z Home Creditu. Sestavování domácího rozpočtu je důležité v každé době, ale nejvíce je za potřebí, když vám výdaje přerůstají přes hlavu a je třeba odhalit důvody. Je ale dobré vědět, jaké výdaje tvoří největší položku, za co utrácíte nejvíce a kde jsou rezervy.