Peníze z pojištění u Home Creditu přímo na běžný účet klienta • Home…

Peníze z pojištění u Home Creditu přímo na běžný účet klienta

01. 04. 2009

Brno 1. dubna 2009 – Společnost Home Credit přichází na trh s převratnou novinkou v oblasti pojištění. Nové pojištění, které si klienti můžou volitelně uzavřít k úvěru u Home Creditu, jim v případě ztráty zaměstnání okamžitě poskytne finanční prostředky nejen na úhradu splátek, úvěru ale i na provoz domácnosti. Peníze z pojistky jsou v případě pojistné události vypláceny klientovi buď přímo na jeho běžný účet nebo poštovní poukázkou a bez dalších podmínek jsou mu přímo k dispozici. Společnost tak reaguje na požadavky klientů, kteří v ekonomicky nestabilní době žádají lepší zabezpečení svých financí. Pojištění je možné sjednat jak k nákupu na splátky a hotovostnímu úvěru, tak i k revolvingovým a kreditním kartám. Nově Home Credit zavádí samostatné pojištění proti zneužití karty.

<div>

„Naším cílem je poskytovat takové pojištění, které klienty v případě nenadálých životních situací skutečně zabezpečí. Tímto krokem podporujeme klienty, kteří si chtějí půjčovat zodpovědně. Pojištění může totiž zmírnit nepříjemné důsledky finanční tísně, do níž by se klient mohl během splácení dostat. A s našimi pojistnými produkty je jenom na něm, jak s penězi naloží,“ přibližuje Jakub Petřina, ředitel marketingu společnosti Home Credit.

Nové pojištění od Home Creditu přináší klientovi skutečnou jistotu: pokud jej bude mít uzavřené a nebude moci splácet své závazky, peníze za pojistné krytí dostane přímo na svůj účet. Bude s nimi moci volně disponovat a sám rozhodne, jestli je použije na platbu měsíční splátky, nebo s nimi zaplatí za něco jiného. Jedná se o zásadní změnu – dosud peníze za pojistné krytí pojišťovna vyplácela přímo na klientův úvěrový účet v Home Creditu.

Změna se týká i rozšíření portfolia pojistných produktů na tři balíčky – Plus, Premium a Standard. Ke dvěma dosavadním balíčkům nyní nabízí společnost Home Credit nový produkt Standard. Pokrývá pojištění smrti úrazem a invalidity následkem úrazu a platí pro něj nižší sazba 1,9 % ze splátky. Balíček Plus, který vyjde klienta na 3,08 % z měsíční splátky, zahrnuje pojištění pracovní neschopnosti, invalidity a smrti úrazem. Jeho rozšířená varianta, balíček Premium, pak obsahuje navíc pojištění ztráty příjmů ze zaměstnání nebo podnikání (úhrada 6,48 % z měsíční splátky). Všechny tyto typy pojištění si může klient sjednat současně s podpisem smlouvy – při nákupu na splátky nebo  s hotovostním úvěrem.

Nově také Home Credit zavádí oddělené pojištění proti zneužití karty za poplatek 15 Kč měsíčně. Kromě finanční škody vzniklé zneužitím karty poskytuje také náhradu škody za ztracené či odcizené klíče a osobní doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas a povolení k pobytu pro cizince). Další změnou je nový způsob výpočtu pojištění, který se vztahuje k revolvingovým a kreditním kartám – dosud se pojištění počítalo jako procento z předepsané minimální splátky, nově bude klient platit pevnou měsíční částku. Čím více tedy klient kartu využívá, tím výhodnější pro něj pojištění je. Stejně tak získá fixní pojistné plnění v případě vzniku pojistné události, bez ohledu na vyčerpaný kreditní rámec na kartě nebo výšku měsíční splátky. Plnění pojišťovna vyplácí přímo na účet klienta.

Bližší informace k jednotlivým variantám pojištění naleznete v přiložených tabulkách.

Spotřebitelské a hotovostní úvěry

  pojistné krytí
  pojistné pracovní neschopnost ztráta zaměstnání invalidita invalidita úrazem smrt úrazem
Standard 1,9 %       x x
Plus 3,08 % x   x   x
Premium 6,48 % x x x   x

Kreditní a revolvingové karty 

  pojistné krytí
  pojistné pracovní neschopnost ztráta zaměstnání invalidita invalidita úrazem smrt úrazem
Standard 14 Kč       50 000 Kč 50 000 Kč
Plus 69 Kč 2000 Kč   50 000 Kč   50 000 Kč
Premium 99 Kč 2000 Kč 2000 Kč 50 000 Kč   50 000 Kč

Pojištění proti zneužití karty 

  pojistné krytí
   Pojištění proti zneužití karty pojistné zneužití karty ztráta dokladů ztráta klíčů
  15 Kč až 10 000 Kč + poplatek za blokaci a vydání nové karty  do 2 000 Kč do 2 000 Kč
</div>


Poznámka pro editory

Společnost Home Credit, a. s., patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice. Poskytuje účelové a bezúčelové financování prostřednictvím spotřebitelských a revolvingových úvěrů, produktové portfolio doplňují hotovostní půjčky. Za rok 2008 profinancovala nákupy svých klientů v hodnotě 9,6 miliardy Kč.

Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve střední Asii a na Dálném východě. V roce 2008 společně poskytly úvěry v celkovém objemu 3,6 miliardy eur. Skupina Home Credit zastává přední pozice na trzích v České republice (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruské federaci (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (od prosince 2005). V roce 2006 vstoupila na trhy v Bělorusku (Home Credit Bank) a na Ukrajině (Home Credit Bank, Home Credit Finance), od prosince 2007 působí také v Číně.

Skupina Home Credit Group je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, která se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 18 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 8 miliard euro.