Nenechte se zahnat do kouta růstem cen, sestavte si rodinný rozpočet…

Nenechte se zahnat do kouta růstem cen, sestavte si rodinný rozpočet a hledejte rezervy!

07. 04. 2022

Inflace je rekordně vysoká, ceny energií, pohonných hmot, ale i ostatního zboží a služeb, a hlavně potravin stále rostou. Sestavení domácího rozpočtu a jeho aktivní řízení se proto v této nejisté době stává ještě důležitějším. Musí se hlídat jak výdajová stránka, ale i příjmová a hledat rezervy, kde ušetřit. Někteří lidé jsou nuceni čerpat své rezervy, někdo využívá půjčky, někdo raději odkládá spotřebu a více šetří.

Energie

Před necelým půlrokem zkrachoval první dodavatel energií a jeho zákazníci přešli k dodavateli poslední instance, kdy mají 6 měsíců na to, aby si našli nového dodavatele a uzavřeli s ním smlouvu. Dodavatel poslední instance je subjekt na trhu s elektřinou či plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Zjednodušeně řečeno zajišťuje, že v případě krachu nebo ukončení činnosti nezůstane zákazník bez elektřiny či plynu, dokud si nenajde nového dodavatele. Lidé tak mají půl roku na to, najít si nového dodavatele, řada lidí z nevědomosti v tomto režimu zůstává a platí tedy zbytečně vyšší náklady. Důležité je, že po půl roce skončí odběr od dodavatele poslední instance, pokud do té doby neuzavřou smlouvu s novým dodavatelem, mohou se dostat do problémů s neoprávněným odběrem.

Nezvyšuje se pouze cena energií, ale jsme svědky nebývalého prudkého inflačního růstu. Lidé pociťují vyšší ceny v jakémkoliv odvětví, zdražují se v podstatě všechny výrobky a služby a o to více lidé přemýšlejí o svých výdajích. Někteří musejí sahat do svých úspor, jiní raději šetří a odkládají spotřebu na neurčito. Nejistota ovlivňuje i lidi se stabilním příjmem, kteří přesouvají plánované nákupy, které nejsou nezbytné.

Životní a existenční minimum

Od dubna se zvýšilo životní a existenční minimum o 10 %. Toto opatření pomůže především lidem, kteří se díky rostoucím cenám dostávají do finanční tísně. Více lidí tak dosáhne na některé sociální dávky. Zvýšení přímo navýší příspěvek při pěstounské péči a na živobytí, u dalších dávek dojde k navýšení limitu pro čerpání anebo k rozšíření okruhu osob, které na dávky dosáhnou. Jedná se například o porodné, přídavek na dítě, příspěvek na péči a doplatek na bydlení.

<u>Ombudsman klientů Home Credit, Miroslav Zborovský:</u>

Domácí rozpočet

„V dnešní nelehké době by si lidé měli o to více udělat pořádek ve financích a domácích rozpočtech, hledat rezervy, kde ušetřit nebo jak svůj příjem zvýšit. Sestavení rozpočtu ukáže, za co rodina nejvíce utrácí a jaké výdaje je možné snížit. Ceny energií učí lidi šetřit s elektrikou, od zbytečně rozsvíceného světla, zapnuté televize, kterou nikdo nesleduje, přes ponechání nabíječek v zásuvce. Kvůli cenám pohonných hmot se více využívá veřejná doprava nebo se hledají jiné alternativy. Pokud je nyní rodinný rozpočet vyrovnaný, je čas hledat rezervy, například si dát každý měsíc stranou alespoň malou částku a naučit se tak spořit. A také nakupovat chytře, počkat si na výprodeje a akce, některé výdaje se dají dobře plánovat, jako nákupy spojené s návratem dětí do škol nebo sezónní oblečení. A také zjistit, zda nově nedosáhnou kvůli zvýšení minima na některou ze sociálních dávek.“

Půjčky

„Rozhodně by se lidé neměli na pokrytí běžných výdajů zadlužovat, půjčka by měla pokrývat nákup dlouhodobější věci, jejíž doba užívání bude delší než samotné splácení. Nikdy si nepůjčovat na splátky jiných půjček, v tomto případě vyhledat raději finančního ombudsmana nebo neziskové poradenské organizace, které pomohou s konsolidací půjček nebo poradí v dané situaci. Pokud si přesto musí půjčit, vybrat si férového poskytovatele. Neziskové organizace pravidelně připravují žebříčky nejvýhodnějších půjček na trhu a upozorňují, kde se nezadlužovat. V případě, že lidé nemohou platit své závazky, nejdůležitější je o tom co nejdříve informovat dodavatele služeb nebo poskytovatele úvěrů a hledat společné řešení. Férový poskytovatel vždy najde řešení, umožní například dočasně snížit splátky nebo pokud je více úvěrů, tak je konsolidovat, tedy spojit do jednoho.“

<u>David Šmejkal z Poradny při finanční tísni:</u>

„V současné době řešíme v Poradně přechody od dodavatele poslední instance u energií k nové společnosti. Zároveň se v souvislosti s ukončením Milostivého léta klienti více zajímají o vlastní exekuce. Ptají se na možnosti zastavení dlouhých exekucí a co dělat při jejich souběhu. Často je jediným řešením oddlužení – osobní bankrot. Zde klienty mnohdy překvapí nutnost navýšení splátek při růstu příjmu, riziko prodeje hodnotnějšího majetku a častá povinnost uhradit více než 30 % zjištěných pohledávek během 5 let.“

<u>Při výběru úvěru by se měla zohlednit následující kritéria:</u>

  • jednoduché sjednání,
  • srozumitelná smlouva,
  • celkové náklady na úvěr (otevřené konkrétní informace o všech nákladech, nejen o úrocích a poplatcích, ale i dalších nákladech, včetně sankcí a poplatků souvisejících s případným prodlením),
  • rychlost získání peněz by neměla být jediným kritériem.

<u>Poradna při finanční tísni radí:</u>

  • Důkladně rozvažte, zda je půjčka jediné řešení. Počítejte s tím, že půjčku nemusíte zvládnout splatit, a zajímejte se i o poplatek za případné prodloužení splatnosti (půjčka ZDARMA se může prodražit).
  • Do výdajové části rozpočtu si naplánujte splátku po celou dobu splácení, ale i tvorbu rezervy pro možné problémy se splácením.
  • Dejte přednost poskytovateli, který nabízí možnost průběžného splácení jistiny.
  • Vždy se ujistěte, že víte, kolik budete muset vrátit.
  • Dostanete-li se do problémů se splácením, informujte o tom ihned poskytovatele, vždy je lepší hledat řešení před tím, než se dostanete do prodlení se splácením a běžte do nejbližší dluhové poradny a aktivně vše řešte. Nikdy si neberte půjčku na splácení jiné půjčky.