Nejdůležitějším kritériem pro výběr spotřebitelského úvěru jsou…

Nejdůležitějším kritériem pro výběr spotřebitelského úvěru jsou celkové náklady

23. 11. 2021

Společnost Home Credit zjišťovala, jaké zásady jsou pro spotřebitele při vyřizování úvěru nejdůležitější. Na prvním místě je princip ´Vždy vím, kolik zaplatím´. Home Credit si nechal otestovat své zásady odpovědného úvěrování, nejenom z pohledu vnímání svých klientů.

Průzkum, který realizovala agentura Perfect Crowd, zkoumal u respondentů znalost a důležitost těchto zásad:

Vždy víte, kolik zaplatíte. S námi jste v bezpečí. Vždy máte měsíc na rozmyšlenou. Reagujeme do minuty. Nečekáme na vaše zakopnutí. Dotazovaní seřadili principy dle důležitosti, nejméně důležitá je pro ně zásada: ´Reagujeme do minuty´.

Výše celkových nákladů je rozhodně důležitá pro 81 % respondentů. Až 97 % dotázaných uvedlo, že v případě žádosti o úvěr, považuje tento princip za zásadní. Princip ´Nečekáme na zakopnutí´ upřednostňuje 63 % respondentů. „Nezaplacenou splátku vždy připomene v takovém termínu, aby ji bylo možné zaplatit bez sankcí,“ uvádí Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit.

Za unikátní zásadu označili dotazovaní ´Vždy máte měsíc na rozmyšlenou´, pokud srovnávali s jinými poskytovateli úvěrů. To, že mají možnost vrátit půjčené peníze do měsíce bez jakýchkoliv poplatků a úroků, ocenili jako jedinečnou a zajímavou nabídku.

Princip ´S námi jste v bezpečí´ označilo jako velmi důležitý 51 % dotázaných, spíše důležitý je pro 37 %. „U každé žádosti o půjčku si dáváme pozor, abychom nikoho nedostali do problémů, a vždy sdělujeme žadateli o úvěr důvody neposkytnutí půjčky,“ vysvětluje Miroslav Zborovský z Home Creditu a dodává: „Někdy lze překážky jednoduše odstranit, jindy se musí počkat, až se situace zlepší. Nedoporučujeme půjčovat si jinde, pokud z objektivního důvodu nebyla půjčka poskytnuta.“