Nejčastější internetové podvody a jak se jim bránit? Rychlost reakce…

Nejčastější internetové podvody a jak se jim bránit? Rychlost reakce je klíčová!

05. 05. 2022

Internetové podvody, které se snaží z klientů vylákat jejich finanční prostředky se stále stupňují. Jak vyplývá z údajů společnosti Home Credit, mezi nejčastější patří pochybné soutěže a nabídky, phishing čili podvodné e-maily nebo nákupy na neověřených e-shopech. Metody online podvodníků jsou přitom stále sofistikovanější a běžní spotřebitelé je na první pohled často nedokáží odhalit. Společnost Home Credit přináší rady, jak se před takovými praktikami chránit a zbytečně podvodníkům nenaletět.

Online prostředí se stává místem pro stále lépe promyšlené podvody, které cílí na méně informované účastníky, ať už z řad věkově starších uživatelů nebo naopak mladší generace, která na e-shopech nakupuje poprvé. Pokud jsou lidé obezřetní a dodržují základní bezpečnostní pravidla, dá se takovým podvodům předejít. Mezi nejčastější podvodné online praktiky dle dat společnosti Home Credit patří:

1. Nabídky a soutěže, nejčastěji na sociálních sítích, které lidem nutí produkt nebo služby za extrémně výhodných podmínek, prostřednictvím kterých se podvodníci snaží získat citlivé osobní a platební údaje. Ty následně zneužijí a připraví je o jejich peníze.

2. Phishing, především rozesíláním falešných e-mailů se zloději snaží vylákat platební údaje, hesla, informace o platebních kartách nebo přístupy k internetovému bankovnictví. Podvodný e-mail většinou obsahuje pokyny k platbě, například za clo, poštovné nebo kurýra.

3. Nákupy na neověřených internetových obchodech. Jedná se především o obchody mimo EU zónu a není zde zapotřebí silné ověření plateb, tzv. dvoufaktorové. Jak se chránit, když podvodníci jsou již tak precizní, že je pro lajka velmi obtížné rozeznat podvodný e-mail například podle nespisovné češtiny a gramatických chyb nebo nepřesného loga? Pokud si klient není jistý, zda se jedná o podvod nebo nikoliv, je nejlepším způsobem ochrany kontaktovat přímo poskytovatele dané služby a ověřit si příslušnou komunikaci.

Co dělat, když už člověk poskytl své údaje a zjistí, že se jednalo o podvod. Jak minimalizovat škody? Pokud už dojde k tomu, že člověk reagoval na podvodnou komunikaci, je nejdůležitější rychlost. „Prvním krokem by mělo být zablokování platební karty buď v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví, aby nedocházelo k další platbám a poté okamžitě kontaktovat poskytovatele karty a řídit se jeho pokyny. Rychlost reakce přímo ovlivňuje výši škody způsobené podvodníkem,“ radí Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit.

Jaká je zodpovědnost poskytovatele karet? Za autorizované transakce je zodpovědný klient. Při neautorizovaných transakcí je podle zákona maximální spoluúčast klienta omezená částkou 50 eur. Momentálně je ale před vydáním novela evropské směrnice o platebních službách, kterou se tato spoluúčast zcela zruší. U neautorizovaných transakcí nebude klient na vzniklé škodě jakkoli participovat. V případě, že se stane obětí podvodu, při kterém dojde ze strany klienta k porušení jeho povinností související s ochrannou bezpečnostních/platebních údajů, není možné ze strany finančních institucí přebírat jakoukoliv odpovědnost.

Může se zákazník objektivně bránit? „Nejúčinnější obrana je opatrnost a pozornost. V případě jakékoliv pochybnosti v komunikaci, je na místě ihned kontaktovat poskytovatele služby s žádostí o ověření pravosti komunikace. Při nákupech nepodléhat na první pohled lákavým nabídkám nebo soutěžím, nejednat emotivně, ale vždy s rozvahou. V případě, že se klient stane obětí podvodu, doporučujeme obrátit se na Policii ČR a vždy zaručujeme maximální sounáležitost,“ doplňuje Miroslav Zborovský.