Mluvte s námi a budeme vám věrní, vzkazují zaměstnanci šéfům • Home…

Mluvte s námi a budeme vám věrní, vzkazují zaměstnanci šéfům

02. 11. 2015

Jen polovina zaměstnanců tvrdí, že jim management společnosti představuje nové kroky a iniciativy. I kvůli tomu lidé vnímají zeď mezi sebou a vedením firmy a jeho rozhodnutím příliš nerozumějí. Zaměstnanci z většiny oborů mají také problém definovat misi a vizi své firmy. Často ani netuší, proč jejich firma existuje a jestli má nějaké poslání. Na druhou stranu jsou tři čtvrtiny lidí přesvědčeny, že jejich společnost vždy jedná eticky. Zjistil to průzkum, který agentura STEM/MARK realizovala pro společnost Home Credit mezi pracovníky velkých firem.*

Mise a vize? To je přece totéž, myslí si Češi

Jedním ze základních pilířů každé firmy je její mise, tedy důvod existence – například přibližování lidí pomocí nejlepších telekomunikačních služeb. Přesto ho celá pětina lidí nedokáže určit, stejný podíl si navíc myslí, že je mise totéž, co vize. Ta však popisuje představu, kam by se společnost chtěla v budoucnosti dostat – tedy například stát se společností, kterou zákazníci budou nejvíce zvažovat jako poskytovatele dané služby. „Rozumět vizi a misi firmy je klíčové. Bez toho lidé nevědí, kam jejich firma směřuje, na čem se vlastně podílí, jaký smysl jejich počínání má. Toto vytržení z kontextu může být významným zdrojem nespokojenosti v práci,“ vysvětluje rozdíl Gabriela Lžičařová, ředitelka divize pro lidské zdroje společnosti Home Credit.

Čím déle zaměstnanec pro společnost pracuje, tím více její hodnoty poznává a logicky se tak zlepšuje povědomí o misi i vizi. Nejlépe svým zaměstnancům překvapivě hodnoty předávají ty skutečně velké společnosti s více než 5 000 zaměstnanci. „Právě velké firmy totiž pochopily, jak důležité je udržet zaměstnance v obraze. Nepodceňují nutnost interní komunikace a toho, že „řadoví“ zaměstnanci musí být ti nejinformovanější,“ zdůrazňuje Lžičařová.Pokud se podíváme na jednotlivé obory, v chápání vize i mise své firmy bezkonkurenčně vedou zaměstnanci ve vědě, školství a výzkumu. Vizi své společnosti zná 78 %, misi dokonce 89 % zaměstnanců. Mezi obory v tomto ohledu významně zaostává zdravotnictví.

Mezi námi a vedením existuje bariéra, říkají zaměstnanci

Čeští zaměstnanci velkých firem se dobře vyznají ve struktuře své společnosti. Pokud potřebují něco z jiného oddělení, 86 % lidí přesně ví, kam se obrátit. Celá čtvrtina oproti tomu nemá jasno v tom, kdo je majitelem či ředitelem společnosti. „Češi si hodně stěžují na to, že je mezi nimi a managementem jakási zeď. Vnímá ji téměř polovina zaměstnanců, což je pro firmy alarmující. Rozhodně je co vylepšovat, protože jen polovina respondentů uvedla, že jim management představuje nové plány a aktivity firmy. I kvůli tomu jsou kroky a rozhodnutí managementu nepochopitelné pro více než třetinu všech pracujících. Těžko po nich potom můžeme chtít, aby se do nich s chutí zapojili.“ upozorňuje Lžičařová. Paradoxní je, že ač se pracovníci ve vědě a školství vyznají v misích a vizích svých společností, vysvětlování nových iniciativ od vedení je zde ve srovnání s ostatními obory silně podprůměrné. Šéfy a vlastníky velkých firem ale může těšit skutečnost, že je 74 % zaměstnanců přesvědčeno o etickém chování společnosti. Navíc Češi velmi silně vnímají svou roli ve firmě, 83 % cítí, že jejich práce přispívá k jejímu celkovému výsledku.

 Šeptanda na chodbách je velký zdroj informací

„Pokud chcete zaměstnance motivovat, jen plat a podmínky pro růst zdaleka nestačí. Důležité je pracovníky informovat o nových výzvách, strategiích a směřování firmy. Musí se cítit jejich součástí.“ je přesvědčena Lžičařová, která upozorňuje, že hodně záleží i na zvolené formě. Mezi nejoblíbenější metody, jak zaměstnance o novinkách zpravit, patří firemní časopisy a intranet, které jako svůj zdroj uvádí 50, respektive 68 % respondentů. To jsou tradiční metody sdílení informací mezi zaměstnance. Necelých 70 % se o dalších krocích dozvídá přímo od nadřízeného. Nicméně asi třetina zaměstnanců tvrdí, že se k nim novinky dostávají šeptandou od kolegů.

Vedení by si na to mělo dát pozor, protože podobné šíření ‚zaručených zpráv‘ většinou napáchá více škody než užitku. „Pokud chcete mít angažované zaměstnance, nejlepší cesta je přímý kontakt s managementem firmy. Může jít o jednoduchý „stand-up“, kdy klíčoví manažeři během maximálně 30 minut představí zaměstnancům nové iniciativy a hlavně to, kam se v nich pokročilo. Najednou všichni vědí, jaký je klíčový projekt a také kdo na něm pracuje,“ dává Lžičařová jednoduchý návod, jak zlepšit informovanost. Není to jediná možnost. „Dobrá odezva bývá také na pravidelné snídaně s CEO. Vždy přibližně desítka zaměstnanců má možnost u snídaně probrat to, co je zajímá a trápí. Žádné téma není tabu. Taková akce, pokud je přirozená a lidská, postupně boří pocit bariéry mezi managementem a zaměstnanci,“ dodává Lžičařová z Home Creditu .