Mladí lidé si půjčují méně. Když už, tak nakupují zboží na splátky •…

Mladí lidé si půjčují méně. Když už, tak nakupují zboží na splátky

09. 06. 2010

Brno, 9. června 2010 – Mladí lidé si půjčují méně než starší generace. Už několik let po sobě klesá počet žádostí o úvěr, které podají lidé do 26 let. Vyplývá to z věkové analýzy klientů společnosti Home Credit, která spotřebitelské úvěry poskytuje. Vliv na tento vývoj nemusí mít jen menší zájem mladých o půjčky, ale i zpřísnění podmínek pro schválení úvěru, širší nabídka finančních produktů, nebo větší zodpovědnost při rozhodování o půjčce.

Podíl mladé populace, která si bere spotřebitelský úvěr, obecně klesá. Lidé pod 26 let si tedy půjčují méně než před lety. „Zatímco v roce 2006 evidoval Home Credit ve věkové skupině 18 – 26 let 14 % z celkového počtu hotovostních půjček, v roce 2009 už to bylo jen zhruba 5 %. V případě nákupů na splátky sledujeme podobný trend, i když pokles není tak strmý: v roce 2006 činil podíl mladých do 26 let zhruba 14 % z celkového počtu uzavřených smluv, loni už to bylo pouze 10 %,“  uvádí Erich Čomor, generální ředitel Home Creditu.

Na těchto výsledcích se odráží obecně menší zájem o spotřebitelské úvěry při srovnání doby před krizí a během ní. To platí nejen pro mladé lidi, ale napříč generacemi. Statistiku ovlivnil i fakt, že Home Credit na konci roku 2008 zpřísnil podmínky pro poskytování úvěrů. „Základním předpokladem pro získání úvěru je pravidelný příjem. V současné době hledají mladí lidé bez praxe práci jen těžko, dostupnost půjček je pro ně vesměs horší,“  upozorňuje ředitel odboru řízení rizik David Praibiš. Za posledních pět let se také výrazně proměnila nabídka finančních produktů – lidé využívají kontokorenty u svých bankovních účtů, nebo třeba platí kreditní kartou.

S poklesem žádostí o úvěr a počtu poskytnutých půjček se však snižuje i zamítavost mladých klientů. Z hlediska schopnosti splácet jsou tedy tito klienti méně rizikovější skupinou než například před pěti lety, mají vyšší bonitu. Obecně totiž platí, že klienti těsně po dovršení dospělosti jsou ve srovnání se staršími ročníky rizikovější. „Nemají zatím dostatek zkušeností s hospodařením s penězi, jsou méně zodpovědní a nehledí na následky, které pro ně jako pro neplatiče mohou nastat. Mnohdy žijí okamžikem, touží po daném výrobku nebo službě právě teď a neuvědomují si, že tato touha je spojená se závazkem splácet úvěr často dlouhé měsíce,“  objasňuje Praibiš.

Spotřebitelský úvěr si v Home Creditu nejčastěji pořizuje věková skupina nad 33 let, a to jak v případě hotovostních půjček (82 % v roce 2009), tak nákupů na splátky (78 %). Úvěrem lidé financují zejména záležitosti spojené s domácností – nákup spotřebičů, spotřební elektroniky, nábytek a bytové doplňky nebo opravy a rekonstrukce domů a bytů. Významný podíl má i výpočetní technika.

  

 Poznámky pro editory:

 

Společnost Home Credit a.s., založená v roce 1997, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v České republice. Společnost nabízí širokou škálu úvěrových produktů: půjčky v místě prodeje, hotovostní půjčky, kreditní karty a revolvingové půjčky. V roce 2009 společnost poskytla úvěry v celkové výši 7,7 miliardy Kč. Společnost Home Credit a.s. je členem skupiny Home Credit.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.cz.

Skupina Home Credit („skupina“) je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě a Asii. Ve vybraných zemích skupina úspěšně rozvíjí služby retailového bankovnictví jako běžné účty či vklady. Jejích 14 200 zaměstnanců obsluhuje více než 5,7 milionu zákazníků ve všech geografických oblastech, v nichž jsou služby pod značkou Home Credit poskytovány (údaj ke dni 30. června 2009). Skupina Home Credit v současnosti působí v 8 zemích: v České republice (Home Credit a.s., od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, a.s., od roku 1999), v Ruské federaci (OOO Home Credit & Finance Bank, od roku 2002), Kazachstánu (AO Home Credit Bank, od roku 2005), na Ukrajině (OAO Home Credit Bank, od roku 2006), v Bělorusku (OAO Home Credit Bank, od roku 2007), Číně (HC Asia N.V., od roku 2007) a Vietnamu (PPF Vietnam Finance Company Ltd., od roku 2009).

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.net.

Skupina Home Credit patří do skupinyPPF, jedné z největších mezinárodních investičních skupin ve střední a východní Evropě. Aktiva ve správě skupiny PPF převyšují 10 miliard eur (ke dni 30. června 2009). Skupina PPF se zabývá finančními službami (bankovnictví a spotřebitelské financování, pojištění a penzijní fondy), investicemi v oblasti private equity a investicemi do nemovitostí. Skupina PPF aktivně vyhledává investiční příležitosti na vznikajících trzích střední a východní Evropy, Ruska, Společenství nezávislých států a Dálného východu.

Další informace jsou k dispozici na www.ppf.cz.