Miloš Stibor novým generálním ředitelem Home Credit • Home Credit a.s.

Miloš Stibor novým generálním ředitelem Home Credit

28. 02. 2005

Praha 28. února 2005 – S účinností od 1. března 2005 vystřídal Ing. Miloš Stibor na pozici generálního ředitele společnosti Home Credit Finance a. s. Ing. Pavla Plachkého, který povýšil do funkce představující globální řízení obchodu celé skupiny Home Credit. Home Credit Finance je v České republice jednou z nejvýznamnějších splátkových společností.

Miloš Stibor v roce 1987 promoval na Vysokém učení technickém v Brně, v oboru ekonomika a řízení strojírenského průmyslu. V letech 1987 –1991 pracoval jako ekonom v TOS Kuřim a v roce 1992 v 1. brněnské strojírně. V letech 1992 – 1997 působil ve funkci ředitele pobočky Evrobanky a. s. v Brně.

>

Podílel se na založení společnosti ČP Leasing a. s., kde od roku 1997 pracoval jako ředitel pobočky a člen představenstva. V listopadu roku 2000 byl jmenován jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva.

Ing. Miloš Stibor přichází do této prosperující společnosti s cílem navázat na obchodní a hospodářský růst i v příštích letech.

Ing. Pavel Plachký stál v čele společnosti Home Credit Finance a. s. od roku 2002. Za jeho působení se Home Credit Finance a. s. vyprofilovala mezi jednoznačné leadery trhu spotřebitelských a revolvingových úvěrů a dosahuje velmi dobrých hospodářských výsledků.

V rámci skupiny byl jmenován do funkce ředitele pro obchodní strategii společnosti Home Credit International a. s..

Home Credit International a. s. je manažerskou společností skupiny Home Credit. Řídí strategii a mezinárodní expanzi, vykonává globální řízení v oblastech marketingu, obchodu, rizik, financí, korporátního financování a jednotné IT podpory, včetně zajištění vývoje nových systémů skupiny.