Klienti se záznamem v negativním registru jsou třikrát rizikovější •…

Klienti se záznamem v negativním registru jsou třikrát rizikovější

08. 03. 2011

Registry dlužníků jsou preventivním nástrojem, který dokáže omezit předlužování klientů. „Z pravidelných testů našeho scoringového systému vyplývá, že lidé se záznamem v registru Solus jsou více než třikrát rizikovější než ti, kdo záznam o dluhu nemají,“  přibližuje Lukáš Civín, ředitel kreditních rizik Home Creditu. Záznam v Solusu tak upozorňuje, že platební morálka takového klienta nebude dobrá. Zodpovědné instituce by takovému klientovi půjčit neměly, protože s vysokou pravděpodobností hrozí jeho pád do dluhové pasti.

Pokud žadatel nedostane úvěr od Home Creditu, je to nejčastěji kvůli tomu, že nemá pravidelný příjem, nebo jsou jeho příjmy nedostatečné. „Přibližně 15 % ze zamítnutých žádostí pak jsou lidé se záznamem v Solusu,“  říká Lukáš Civín. Současná právní úprava stanovuje, že schopnost splácet musí finanční instituce prověřovat „s odbornou péčí“. K používání registrů, které poskytují zásadní informace o platební morálce žadatele, však nenutí.

Ve snaze o efektivní řízení rizika a zodpovědný přístup ke klientům představují registry jeden ze zásadních instrumentů. Před poskytnutím úvěru může finanční instituce v této databázi ověřit, jestli už žadatel v minulosti nedlužil, nebo aktuálně nedluží. Podmínkou je členství ve sdružení Solus, které registr provozuje, a také souhlas klienta. „Společnosti pak mají díky široké členské základně Solusu přístup k unikátním údajům, které jsou nezbytné k pečlivému posouzení bonity žadatele o službu,“  dodává Jan Stopka, tajemník sdružení Solus. Umožňují také zodpovědným klientům získat úvěr za příznivější cenu, protože se v ní neodráží riziko delikventních klientů.

 

Poznámky pro editory:

Společnost Home Credit a.s., založená v roce 1997, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v České republice. Společnost nabízí širokou škálu úvěrových produktů: půjčky v místě prodeje, úvěry na automobily, hotovostní půjčky, kreditní a úvěrové karty. V roce 2010 společnost poskytla úvěry v celkové výši 8,4 miliardy Kč. Společnost Home Credit a.s. je členem skupiny Home Credit.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.cz.

Skupina Home Credit („skupina“) je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě a Asii. Ve vybraných zemích úspěšně nabízí a rozvíjí také služby retailového bankovnictví. Skupina zaměstnává 19 300 lidí a poskytla služby již 25,5 milionu klientů (údaj k 31. 12. 2010). Skupina působí v České republice (od roku 1997), Slovensku (od roku 1999), Ruská federaci (od roku 2002), v Bělorusku (od roku 2007), v Číně (od roku 2007) a ve Vietnamu (od roku 2009). Značka Home Credit je od roku 2005 navíc přítomna v Kazachstánu, kde holdingová společnost Home Credit B.V. drží minoritní podíl v AO Home Credit Bank. Skupina rovněž zkoumá příležitosti pro vstup na další rozvíjející se trhy na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.net.

Skupinu Home Credit plně vlastní PPF Group N.V. („PPF“), která je jednou z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní Evropě. PPF vlastní aktiva ve výši zhruba 12 miliard EUR (údaj k 30. 6. 2010), zahrnující různorodé aktivity od bankovnictví a pojišťovnictví přes nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů až po největší ruský obchodní řetězec se spotřební elektronikou. Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie.

Další informace jsou k dispozici na www.ppf.cz.