Každý pátý Čech má naspořeno více než 300 tisíc Kč • Home Credit a.s.

Každý pátý Čech má naspořeno více než 300 tisíc Kč

21. 06. 2021

České domácnosti mají podle ČNB na svých účtech zhruba o 350 miliard korun více než před pandemií. Celkové vklady domácností u bank tak překročily hranici tří bilionů a jsou vůbec nejvyšší v historii. Z průzkumu STEM/MARK pro společnost Home Credit vyplynulo, že 21 % Čechů má ušetřeno více než 300 tisíc Kč, oproti tomu 26 % disponuje úsporou menší než 10 000 korun. Většina těchto finančních rezerv je držena na běžných nebo spořicích účtech.

Naspořenou částku větší než 300 tisíc Kč uvedli ve svých odpovědích častěji muži, lidé s měsíčním příjmem nad 60 000 Kč a také vysokoškoláci. Největší podíl obyvatel, kteří mají úspory nad hranicí 300 tisíc, je ve Středočeském kraji (30 %), nejmenší procento je v kraji Olomouckém (10 %).

Dalších 27 % dotázaných disponuje finanční rezervou 100 – 300 tis. Kč. Pouhých 5 000 Kč, nebo dokonce méně, má stranou na případné nenadálé výdaje 17 % respondentů. V Královehradeckém kraji dokonce necelých 20 % lidí uvedlo, že nemá úsporu vyšší než 1000 Kč.

Výše úspor domácností

Průzkum ukázal, že většina lidí drží své úspory na svých účtech, buď běžném nebo spořicím. Muži více využívají investiční produkty, což uvedlo 27 % z dotázaných, oproti tomu pouze 17 % žen vyhledává nástroje, které jim peníze zhodnotí. Penzijní spoření je pak ve větší oblibě ve Středočeském a Libereckém kraji.

„Pokud se jedná čistě o rezervu, je lepší nechat si finanční prostředky skutečně na účtech, kde jsou snadno k dispozici. V případě, že je lidé nebudou několik let potřebovat, je vhodné se poohlédnout po investičních produktech, tak aby se jejich peníze také zhodnocovaly,“ uvádí Miroslav Zborovský, ombudsman klientů Home Credit. Na druhé straně existuje řada lidí, kteří nemají v podstatě žádnou rezervu. To znamená, pokud by jim vypadl měsíční příjem, dostali by se do velkých problémů. „Jestliže se jejich příjmy a výdaje každý měsíc rovnají, nemohou ani počítat s tím, že by případný výpadek příjmu nebo nečekaný výdaj mohli vyřešit půjčkou, nedokázali by totiž jak pokrýt měsíční splátku,“ vysvětluje Miroslav Zborovský.

Kde jsou uloženy úspory domácností

Rezervu menší než jeden měsíční plat uvádí necelých 40 % respondentů, 12,2 % má uspořenou částku právě ve výši jednoho měsíčního platu.

„Řada lidí přišla během covidové pandemie o příjmy nebo se jí na určitou dobu snížily, ale počítají s tím, že se jejich situace bude s postupným otevíráním ekonomiky zlepšovat. Někteří využili odkladů splátek úvěrů, které umožňovalo vládní moratorium. Jiní zažádali svého poskytovatele úvěru o individuální řešení. Odklady nebyly jediným, a mnohdy tím nejlepším řešením, protože se splátky jenom odložily, nikoliv odpustily. Úvěr byl po dobu odkladu nadále úročený úrokovou sazbou dohodnutou v úvěrové smlouvě a v konečném důsledku došlo k navýšení celkové částky, kterou klient uhradí. I proto jsme našim klientům radili, aby tuto možnost zvážili. Někteří z nich mohli například zažádat o konsolidaci nebo v případě flexibilní půjčky si splátky snížit,“ popisuje Miroslav Zborovský z Home Creditu.

Společnost Home Credit poskytla více než 13 000 odkladů, ať již na základě vládního moratoria nebo nad jeho rámec. Zaznamenala také zvyšující se zájem o flexibilní půjčky, které nabízejí variabilní možnosti splácení. Klient si může zvolit každý měsíc jinou výši splátky nebo si splácení odložit.

Od začátku roku 2020 se nezměnily úspory u 41 % respondentů, 32 % žen zaznamenalo snížení výše svých našetřených peněz, u mužů se jednalo jenom o 22 %.

Změna výše úspor od začátku roku 2020

Od začátku roku 2020 vzrostly u 18 % Čechů úspory o více než 100 000 Kč, ale pouze 16 % z nich uvedlo, že to bylo způsobeno uzavřením obchodů a služeb. Dalších 28 % si myslí, že to byl jeden z důvodů a 55 % dotázaných uvedlo, že zavřené provozovny neměly na jejich výši úspor žádný nebo velmi okrajový vliv.

Vliv uzavření obchodů a služeb na úspory

Zajímavé je, že 69 % dotázaných se zatím nechystá našetřené peníze utratit. Více, jak 80 % mladých lidí ve věku 18-29 let chtějí větší část úspor ušetřit.

Co s našetřenými penězi

Co s úsporami podniknout, se shodují muži i ženy: Stejné procento (69 %) si prostředky nadále ponechá stranou, 31 % žen i mužů si za našetřenou rezervu něco pořídí.

<sub>Průzkum pro Home Credit provedla agentura STEM/MARK na reprezentativním vzorku 515 respondentů ve věku 18-64 let. Sběr dat probíhal po celé České republice od 27.5. do 1.6.2021.</sub>