Jak a kde zjistit informace o vaší platební historii? • Home Credit…

Jak a kde zjistit informace o vaší platební historii?

08. 06. 2020

Chcete si vzít úvěr, oženit se, začít podnikat nebo si zkrátka udělat pořádek ve svých financích a nejste si jisti, že máte uhrazeny všechny vaše závazky? Bohužel v České republice neexistuje jednotný registr, kde všechny vaše dluhy zaznamenávají, a proto jsme připravili přehled institucí, které vám pokryjí většinu vašich možných závazků.

Každému se někdy mohlo stát, že se opozdil s platbou, zapomněl zadat trvalý příkaz, když měnil banku nebo si již nevybavuje, že kdysi ručil kamarádovi za půjčku. Potvrzení, že nejste dlužníkem, nemusí vyžadovat jen finanční instituce, jako je banka nebo poskytovatel úvěrů. O vaši platební historii se může zajímat i Úřad práce, Generální ředitelství cel, ale i Státní pozemkový úřad, Cizinecká policie ČR nebo Ministerstvo zemědělství. Stejně tak to může zajímat i vašeho potenciálního zaměstnavatele, nového spolubydlícího nebo nastávajícího manžela či manželku.

„V České republice existují 3 relevantní registry dlužníků, do kterých mohou finanční instituce nahlížet. Jedná se o Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací a Sdružení na ochranu leasingu a úvěru spotřebitelům,“ uvádí Martin Popík, ředitel divize Risk a Collections společnosti Home Credit ČR.

Bankovní registr klientských informací (BRKI) je spravován bankami a uchovává informace o úvěrech poskytnutých fyzickým osobám (občanovi nebo podnikateli). Informace jsou aktualizovány na měsíční bázi a záznamy se uchovávají ještě 4 roky po ukončení smluvního vztahu mezi klientem a bankou.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI) a je spravován nebankovními finančními institucemi. Oproti BRKI obsahuje informace i o úvěrech poskytnutých právnickým osobám. Aktualizace informací a uchovávání záznamů je stejná jako v BRKI.

Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, zkráceně SOLUS, je zájmové sdružení různých finančních subjektů – bankovní a nebankovní společnosti, poskytovatelé telekomunikačních služeb, distributoři energií apod. Na rozdíl od BRKI a NRKI, které evidují nejen dluhy, ale i kompletní platební morálku, se SOLUS řadí k tzv. negativním registrům a shromažďuje informace pouze o klientech, kteří neplní své smluvní závazky. Existuje však i pozitivní registr, který naopak zaznamenává informace o klientech, kteří své smluvní závazky v pořádku plní.

Jak zjistím, jestli mám záznam v registru dlužníků?

Informace o všech půjčkách a závazcích, které máte, zjistíte pomocí výpisu z registrů.

BRKI a NRKI

Oba registry mají společný portál kolikmam.cz, na kterém se můžete bezplatně registrovat. Po přihlášení máte možnost zakoupit si výpis z registru BRKI nebo NRKI. Cena za online verzi je 100 Kč, papírovou verzi pořídíte za 200 Kč, připočítejte však poštovné. Můžete si zažádat i o společný výpis z obou registrů, zaplatíte 180 Kč, papírová verze přijde na 300 Kč + poštovné.

Žádost o výpis můžete podat i elektronicky na adresu klient@crif.com nebo můžete využít datovou schránku. O všechny žádosti se stará klientské centrum, které můžete navštívit i osobně. Výpis dostanete na počkání, nezapomeňte si s sebou občanský průkaz.

“Výhodnější je určitě online žádost, počítejte však s tím, že než se do aplikace dostanete, musí vám portál zaslat přístupové údaje, což zabere asi 3 dny. Pokud byste chtěli online výpis vytisknout a použít ho jako oficiální dokument, musíte navštívit Czech POINT a zaplatit za ověřený převod (30 Kč za stránku),“ dodává Martin Popík.

SOLUS

O výpis z registrů SOLUS (Registr FO, Registr IČ, Pozitivní registr) si můžete zažádat několika způsoby: elektronicky, písemně či pomocí SMS.

Písemná verze stojí 270 Kč a je potřeba doložit fotokopii průkazu totožnosti či úředně ověřený podpis.

SMS výpis lze získat zasláním zprávy, do které uvedete klíčové slovo SOLUS a tzv. SIN kód, o který musíte zažádat na www.solus.cz. SIN kód stojí 50 Kč a je spojen s vaším telefonním číslem. Za první SMS výpis zaplatíte 99 Kč, pokud však použijete mobilní aplikaci, za každý další SMS výpis zaplatíte pouze 30 Kč.

Online výpis získáte prostřednictvím portálu NejsemDlužník.cz. Obsahuje navíc i výpisy z dalších registrů jako je Insolvenční registr, Centrální evidence exekucí, veřejné rejstříky apod. Do veřejných rejstříků spadá spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Bude se vám hodit třeba ve chvíli, kdy chcete prodávat byt. Chcete-li prokázat bezproblémovou platební historii a vaši platební morálku, tato služba je skvělou volbou.

Kam zavítat dále?

Zdravotní pojišťovny vám vystaví potvrzení o bezdlužnosti na klientském pracovišti na počkání, žádost můžete odeslat i prostřednictvím e-mailu. Tato služba je zdarma.

U České správy sociálního zabezpečení si můžete zažádat o potvrzení o bezdlužnosti pro fyzické osoby – OSVČ či zaměstnavatele. Použijte ePortál a nezapomeňte zvolit způsob doručení potvrzení.

Celní správa České republiky na svých stránkách upozorňuje veřejnost, že o potvrzení o bezdlužnosti je nutné žádat příslušný celní úřad podle místa bydliště žadatele. Využít můžete i datovou schránku a zaplatíte 100 Kč.

Finanční úřad má dostupný online formulář pod názvem „Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR”. Zvolíte si příslušný finanční úřad, typ daně označíte jako „bez určení daně” a ve vyhledávacím poli najdete „žádost o potvrzení bezdlužnosti”.

Pokud si nejste jistí, zda jste nezapomněli uhradit pokutu za jízdu načerno, navštivte dopravní podnik osobně. V Praze si však můžete uhrazení pokuty zkontrolovat online.

Zastavit se můžete i na Okresním soudu v místě svého trvalého bydliště. Požádejte o výpis všech občanskoprávních řízení vedených na vaši osobu. Případné věřitele pak kontaktujte a dluh s nimi vyřiďte na přímo.

Na závěr je důležité dodat, že tyto informace zjistíte jen sami o sobě nebo s příslušnou plnou mocí vystavenou k tomuto účelu od dané osoby.