Investice do digitalizace, a především snadné obsluhy online…

Investice do digitalizace, a především snadné obsluhy online finančních produktů, přináší okamžitý efekt

13. 04. 2023

Před třemi lety začal Home Credit nabízet sjednání Flexibilní půjčky online. Jedná se o neúčelový revolvingový úvěr, kdy je schválen úvěrový rámec, který klient může čerpat opakovaně. Již po roce od zavedení možnosti čerpat úvěr online, žádalo o Flexibilní půjčku touto cestou 72 % klientů. Průměrná výše úvěrového rámce je u Flexibilní půjčky 61 000 Kč, v posledním roce mírně poklesla i v důsledku současné ekonomické situace a kvůli zhoršujícím se životním podmínkám jsou Češi opatrnější a zodpovědnější, a proto roste také zájem o pojištění možnosti splácet.

Přesun do online prostředí je viditelný i u způsobu žádosti o půjčku. Jak vyplývá z údajů společnosti Home Credit, online sjednávání postupně nahrazuje v minulosti populární telefonické půjčky. V roce 2020, kdy se Flexibilní půjčka poprvé objevila v online světě, byl poměr sjednání Flexibilní půjčky 18 % (online) a 82 % (po telefonu). Zatímco v roce 2021 si sjednalo u Home Creditu bezúčelový úvěr online 72 % klientů, v roce 2022 to bylo již 87 % a stejný poměr pokračuje i v prvním čtvrtletí letošního roku. Schválení revolvingového úvěru online klade větší nároky na poskytovatele, protože se jedná o poměrně vysokou částku.

„Kromě identifikačních údajů prověřujeme především úvěruschopnost klienta, tj. jeho příjmy a výdaje, zdroj příjmu, ale také například rodinný stav a počet dětí. Údaje o klientovi zjišťujeme také v dostupných registrech a databázích. Klientovi je pak předložen návrh na maximální částku jako úvěrový rámec, který může opakovaně čerpat. Následně klient online podepíše smlouvu a doloží doklady - primárně doklad totožnosti a doklad prokazující příjem,“ uvádí Milan Cáder, ředitel divize Produkty a Marketing společnosti Home Credit ČR a SR.

Muži a ženy žádají o Flexibilní půjčku ať už online nebo telefonicky ve stejném poměru. V online žádostech je ale větší rozdíl v zapůjčené částce, v roce 2023 je průměrná jistina u mužů 66 tisíc Kč, u žen 54 tisíc Kč. V žádostech po telefonu je rozdíl menší, ale stále se jedná u větší sumu u mužů (68 000 vs. 66 000 Kč).

Online žádostí tvoří nejvíce věková skupina od 31 do 40 let, požádat o Flexibilní půjčku po telefonu je populárnější u starších lidí.

V roce 2023 zaznamenal Home Credit pokles v celkové výši úvěrového rámce. „Za nižší jistinou v roce 2023 stojí aktuální ekonomická situace. Klienti jsou opatrnější, a i my jsme začali s ohledem na jejich bezpečí při splácení posuzovat klienty přísněji. Museli jsme pro posouzení klienta zohlednit například jeho stále se zvyšující náklady na bydlení a energie,“ popisuje Milan Cáder.

Opatrnost klientů se také projevuje na růstu počtu pojistných smluv. Každý druhý klient si sjedná zpoplatněnou doplňkovou službu – Pojištění schopnosti splácet. Pojištění může pomoci při ztrátě zaměstnání, pracovní neschopnosti, či hospitalizaci.

„Velký nárůst vidíme u online žádostí o Flexibilní půjčku, proto se stále více soustředíme na digitalizaci samotného produktu. Pozornost věnujeme online posuzování identifikace klienta, tj. načítání dat z identifikačních dokladů nebo výpisů, kterými klient prokazuje své příjmy. Dalším krokem a zjednodušením bude zavedení BankID k identifikaci klienta, kterou plánujeme na květen letošního roku,“ podotýká Milan Cáder z Home Creditu.