Home Credit zveřejnil svoji Zprávu o Udržitelnosti za rok 2021 • Home…

Home Credit zveřejnil svoji Zprávu o Udržitelnosti za rok 2021

16. 06. 2022

Zpráva ukazuje na výrazný pokrok v digitalizaci finančních služeb, které Home Credit poskytuje a ve zlepšování nabídky odpovědného úvěrování

Home Credit International aktuálně publikoval Zprávu o Udržitelnosti za rok 2021. Zpráva společnosti podrobně popisuje, jaký posun udělal Home Credit v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení firmy. Report je také v souladu se 17 cíli Udržitelnosti OSN na všech územích, kde své služby poskytuje. Aktivně přistupuje k naplňování standardů stanovených v Reportu o Udržitelnosti také český Home Credit, jeho aktivity se zaměřují na ekologicky odpovědné podnikání, zvyšování finanční gramotnosti, odpovědné financování a posílení digitálních dovedností.

„Tento materiál je další důležitou součástí našich principů odpovědného podnikání a ukazuje, že ESG je pevně zakotvena v DNA naší společnosti. Rád bych poděkoval především našim zaměstnancům, kteří díky své kreativitě, nadšení pro práci a obětavosti jsou důkazem toho, že zásady ESG jsou plně včleněny do naší firemní kultury,“ uvádí Jean-Pascal Duvieusart, generální ředitel Home Credit Group.

ESG report přináší transparentní vhled na fungování společnosti pro své zákazníky, zaměstnance, akcionáře a také investory. Tato již druhá zpráva ukazuje dynamický vývoj produktů a služeb, které jsou v souladu s odpovědným přístupem. Zákazníci a zaměstnanci kladou stále větší důraz na témata související s ESG.

Podstata byznysu skupiny Home Credit se točí okolo osobních financí a během pandemie se také ukázalo, jak je důležitá pomoc lidem, kteří se ocitli ve finančních potížích. Home Credit zdůrazňuje, jak je podstatné nabízet férové služby dlouhodobě a pomoci i při zotavení situace po skončení pandemie. Ve Zprávě o Udržitelnosti se uvádí, že v loňské roce požádalo o úvěr vůbec poprvé 23 % zákazníků Home Creditu a přes 109 miliónů využilo edukativní programy Home Creditu na podporu finanční gramotnosti. „Lepší finanční znalost je pro zákazníky prospěšná nejenom ve vztahu k úvěrové společnosti, ale hodí se i v jiných životních situacích. Všechny naše smlouvy jsou psány jasně a srozumitelně, abychom minimalizovali případná nedorozumění,“ uvádí Michal Fila, tiskový mluvčí Home Credit ČR a SR.

Zpráva také uvádí, jak Home Credit přistupuje k diversifikaci. Na trzích, kde jsou ženy méně zastoupeny ve finančnictví, je podporuje v profesním rozvoji a pomáhá jim přebírat vedoucí role. Rozšiřuje služby napříč všemi komunitami. Zajišťuje například, aby ženy měly snadný přístup k úvěrovým produktům, protože často spravují domácí rozpočty a plánují budoucí finanční výdaje své i své rodiny. V loňském roce tvořily ženy 43 % zákazníků.

„V průběhu roku 2021 využilo 2,2 miliónů zákazníků platební prázdniny nebo si odložilo splátky, což jim pomohlo vyrovnat se s pandemickou situací v roce 2021 a 44 % našich půjček mělo nulovou úrokovou sazbu, a to díky partnerství s obchodníky a výrobci,“ uvádí Michal Fila. 1,3 miliónů dolarů věnoval Home Credit na přímou pomoc lokálním komunitám a neziskovým organizacím v rámci 50 projektů po celém světě, což je dalším signálem, že to budou především firmy, které budou v budoucnu nositelem nejen hospodářských, ale stále častěji i společenských změn.

Celková uhlíková stopa Home Credit Group za rok 2021 je vyčíslena na 12 000 tun CO2 v rozsahu 1 a 2. Home Credit také opravil a vrátil do provozu, buď díky prodeji nebo formou daru, 4 500 vyřazených kancelářských zařízení.

Home Credit ČR aktivně podporuje aktivity, které směřují k nastavenému trendu udržitelnosti, společenské odpovědnosti a odpovědnému a férovému úvěrování. Účastní se řady charitativních projektů. Oblíbeným programem je Malina, do kterého se zapojují sami zaměstnanci, kteří finančně či jinak podporují vybrané charitativní či veřejně prospěšné projekty, přičemž Home Credit každou vybranou částku zdvojnásobí. V současné době více než 80 % všech procesů spojených s uzavíráním smluv probíhá bez papíru. Online řešení není jenom rychlejší a pohodlnější pro zákazníky, ale přispívá i k enviromentální a společenské udržitelnosti. „Již v roce 2013 jsme zavedli tzv. paperless procesy, nejprve jsme začali využívat elektronického podpisu ve správci financí a později signpady v místě prodeje, čímž jsme omezili tištění papírových smluv a úvěrových podmínek a v roce 2020 jsme začali nabízet našim klientům virtuální kartu, ke které již neexistuje plastová varianta,“ popisuje Michal Fila.

Home Credit v ČR aktivně spolupracuje s Poradnou při finanční tísni, zřídil funkci ombudsmana klientů Home Credit, který pomáhá s osvětou a se zvyšováním finanční gramotnosti, věnuje se na denní bázi problémům klientů a snaží se s nimi najít řešení jejich tíživé životní situace. Také díky tomu cca 97 % klientů Home Creditu ČR splácí své závazky včas a bez problémů. V nezávislých žebříčcích Člověka v tísni se dlouhodobě umisťuje na nejvyšších místech v hodnocení podmínek poskytování půjček, celkových nákladů a zákaznickém přístupu. Spotřebitelská půjčka od Home Creditu se v listopadovém průzkumu Člověka v tísni umístila na čtvrtém místě a potvrzuje tak pozici lídra nebankovního trhu, ale zároveň silného konkurenta bankovních úvěrů. V Indexu odpovědného úvěrování posuzuje Člověk v tísni samostatně také mikroúvěry. Home Credit je nabízí pod brandem Kamali a je v této kategorii několikanásobným vítězem.

Report udržitelnosti byl sestaven podle Standardů a postupů odpovědného financování vypracované Social Performance Task Force (SPTF), Principy pro odpovědné bankovnictví od Organizace spojených národů pro životní prostředí Program Finance Initiative (UNEPFI) a Materiality Finder od Sustainable Rada pro účetní standardy (SASB) a Global Reporting Initiative (GRI).