Home Credit ze skupiny PPF obhájil úroveň ratingu odrážející…

Home Credit ze skupiny PPF obhájil úroveň ratingu odrážející schopnost plnit své závazky řádně a včas

09. 12. 2005

Ratingový výbor CRA RATING AGENCY (CRA), a.s. potvrdil 2. prosince společnosti Home Credit a. s., ratingovou známku na úrovni Ba+ / czA / czP-2, tedy na stejné úrovni jakou obdržel předchůdce společnosti Home Credit a.s. – společnost Home Credit Finance a.s. – v srpnu 2004. Rating czP-2 vyjadřuje dle stupnice CRA poměrně silnou schopnost plnit krátkodobé závazky řádně a včas, hodnocením czA označuje CRA kvalitní subjekty s nadprůměrnou schopností splácet své závazky.

„CRA ve svém rozhodování kladla důraz především na výsledky hospodaření společnosti na nekonsolidované bázi, její pozici na lokálním trhu a míru diverzifikace finančních zdrojů společnosti. CRA též pozitivně vnímá strategickou pozici společnosti v rámci nejsilnější české nebankovní finanční skupiny PPF. Kromě toho oceňujeme flexibilitu společnosti při zajišťováním finančních zdrojů, jež se odráží ve variabilitě využívaných finančních instrumentů (sekuritizace, syndikovaný úvěr, emise dluhopisů),“ komentoval rozhodnutí ratingového výboru CRA Pavel Rudiš, senior analytik CRA v dopise zaslaném společnosti Home Credit a.s.

Poznámka pro editory:

Home Credit a.s.

Společnost Home Credit a. s. patří k lídrům českého trhu spotřebního financování. V prvním pololetí roku 2005 financovala nákupy svých klientů v hodnotě 3,19 miliardy Kč, což je o 38% více než za stejné období roku 2004. Celá skupina Home Credit působící v České republice, Slovenské republice a Ruské federaci přitom za prvních šest měsíců roku 2005 financovala nákupy v  celkové hodnotě 20 miliard Kč, což znamená 113% růst oproti prvnímu pololetí roku 2004. Tyto úspěchy řadí skupinu Home Credit mezi významné subjekty na trhu splátkového prodeje ve střední a východní Evropě.

Společnost Home Credit a.s. je členem skupiny Home Credit Group. Společnosti z Home Credit Group působí na trhu spotřebitelských úvěrů ve střední a východní Evropě od roku 1997. Home Credit Group patří do mezinárodní skupiny PPF, která se zaměřuje na pojišťovnictví, správu majetku, spotřebitelské financování a retailové bankovnictví. Za 14 let své existence se PPF stala vedoucím českým investorem spravujícím aktiva v hodnotě přesahující 200 miliard českých korun. Česká pojišťovna (Moody’s Baa3, Standard & Poor’s BBB), největší pojišťovna v České republice s tržním podílem na českém pojišťovacím trhu přibližně 40 procent, je nejvýznamnějším aktivem skupiny PPF. Skupina PPF je aktivní v řadě zemí včetně České republiky, Slovenské republiky a Ruské federace.

CRA RATING AGENCY, a.s.

CRA RATING AGENCY, a.s. působí na trhu s ratingovými službami už osmý rok. CRA ohodnotila ratingem už více než 130 subjektů a je jedinou licencovanou lokální ratingovou agenturou v Čechách a na Slovensku. CRA podepsala v říjnu 2000 dohodu o přidružení se světoznámou ratingovou agenturou Moody’s Investors Service a stala se tak šestou afilací Moody’s na světě a jedinou ve střední Evropě. Tato dohoda společnosti umožňuje přístup k široké databázi hodnocení a údajů Moody’s, které jsou důležité jako srovnávací báze údajů pro objektivní práci ratingové agentury. (více informací na www.crarating.com)