Home Credit se připojuje k myšlence milostivého léta a nabídne…

Home Credit se připojuje k myšlence milostivého léta a nabídne klientům zastavení exekuce

26. 10. 2021

Společnost Home Credit nabídne 28. října svým klientům možnost rychle se vypořádat s exekucí. Pokud klient během tří měsíců uhradí jistinu dluhu a jednorázový poplatek 908 Kč jako náklad za exekutora, Home Credit mu zbytek závazků vyplývajících z dané smlouvy odpustí a podá návrh na zastavení exekuce.

Milostivé léto umožňuje tisícům lidí zbavit se exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit jistinu a poplatek exekutorovi. Home Credit se tedy připojuje k možnosti pomoci lidem výhodně splatit svůj dluh.

„Naše nabídka na oddlužení klientů je časově ohraničená, stejně jako u milostivého léta vůči státním institucím začíná 28. října 2021 a končí 28. ledna 2022, kdy vyhodnotíme, zda klient u konkrétní smlouvy splnil podmínky a zbylý dluh odepíšeme a vůči klientovi bude ukončena naše exekuce,“ uvádí Martin Popík, ředitel divize Risk a Collections z Home Creditu.

Milostivé léto se bude týkat primárně klientů, kteří jsou v exekuci, nikoliv v insolvenci, a svůj dluh ještě nezačali splácet. Další skupinou, kterou budeme individuálně posuzovat, jsou ti dlužníci, kteří se nacházejí v mimořádně tíživé životní situaci a mají snahu své dluhy aktivně řešit. V případě zájmu, je nutné kontaktovat společnost Home Credit. Klienti pak dostanou možnost uhradit ve třech splátkách jistinu dluhu, a pokud tomuto svému závazku dostojí, dojde vůči společnosti Home Credit k jejich oddlužení a k ukončení exekuce vyplývající z dané smlouvy. Jestliže klient tuto podmínku nesplní, jeho exekuce bude pokračovat dál. Největší výhodou této možnosti je, že tím bude klient osvobozen od placení úroků a nákladů právního zastoupení, tedy že zaplatí pouze jednorázový poplatek 908 Kč na náklady exekutora, což ukládá zákon.