preload obrazku pro baner

Home Credit: s novým zákonem i nové podmínky

Přidáno

06.01.2011

Legislativní změny mají chránit spotřebitele a zajistit mu dostatek informací pro to, aby dokázal správně posoudit výhodnost či nevýhodnost úvěru. Novinkou je předsmluvní formulář*, který je pro všechny poskytovatele stejný, a proto klient dostane o úvěru vždy stejnou sadu informací. „V obchodě se zákazník rozhodne pro zboží a prodejce mu podle jeho možností splácet nabídne konkrétní úvěr. Ještě před podpisem smlouvy klient obdrží předsmluvní formulář, který zřetelně shrnuje parametry úvěru,“  přibližuje Vojtěch Ščevík, obchodní ředitel Home Creditu s tím, že v něm zákazník najde veškeré náklady s úvěrem spojené, celkovou částku, kterou je potřeba zaplatit, nebo sankce hrozící v případě neplacení úvěru.

Nedílnou součástí smlouvy jsou úvěrové podmínky. Home Credit začal od nového roku používat atraktivnější formu brožury, v níž se klient lépe orientuje. Hned na začátku dokumentu najde shrnutí dvanácti nejdůležitějších bodů, které by měl o svém úvěru bezpodmínečně vědět. „Řada ustanovení, která jsou v úvěrových podmínkách obsažena, vyplývá ze zákona a jejich uvedení je pro naši společnost povinné. Proto jsme to nejdůležitější zdůraznili hned na začátku a jednotlivé části úvěrových podmínek zřetelně oddělili, aby klient v krátkém čase našel, co potřebuje,“  vysvětluje David Bystrzycki, ředitel divize spotřebitelského financování Home Creditu. Cílem těchto nových úvěrových podmínek je poskytnout zákazníkům transparentnější a lépe strukturovaný přehled práv a povinností, které z úvěrové smlouvy vyplývají. 

Od nového roku také mohou klienti do 14 dnů odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu. V takovém případě musí klient vrátit půjčenou částku a zaplatit úrok do dne vrácení. Nový zákon rovněž omezuje poplatky za předčasné splacení. „U úvěru, do jehož doplacení zbývá méně než jeden rok, nesmí být poplatek vyšší než 0,5 % z předčasně splacené částky. Zbývá-li více než rok, je pak předčasné splacení omezeno jedním procentem,“  uvádí Michal Kozub, analytik Home Creditu. V jakémkoliv okamžiku splácení úvěru může nově klient požádat o tabulku umoření úvěru, tzn. rozpis toho, co již zaplatil a co mu ještě zaplatit zbývá.

* oficiální název je „formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru“

Nejdůležitější náležitosti zákona o spotřebitelském úvěru

  • Předsmluvní formulář
  • Nové podmínky pro výpočet RPSN
  • Možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 dní ve všech případech
  • Omezení poplatků za předčasné splacení
  • Povinné posouzení schopnosti splácet
  • Informace poskytované v reklamě
  • Nová ohlašovací živnost „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“

 

Poznámky pro editory:

 

Společnost Home Credit a.s., založená v roce 1997, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v České republice. Společnost nabízí širokou škálu úvěrových produktů: půjčky v místě prodeje, hotovostní půjčky, kreditní karty a revolvingové půjčky. V první polovině roku 2010 společnost poskytla úvěry v celkové výši 3,7 miliardy Kč. Společnost Home Credit a.s. je členem skupiny Home Credit.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.cz.

 Skupina Home Credit („skupina“) je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě a Asii. Ve vybraných zemích skupina úspěšně rozvíjí služby retailového bankovnictví jako běžné účty či vklady. Jejích 15 800  zaměstnanců obsluhuje více než 4,7 milionu zákazníků ve všech geografických oblastech, v nichž jsou služby pod značkou Home Credit poskytovány (údaje k 31. 12. 2009). Skupina Home Credit v současnosti působí v 8 zemích: v České republice (Home Credit a.s., od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, a.s., od roku 1999), v Ruské federaci (OOO Home Credit & Finance Bank, od roku 2002), Kazachstánu (AO Home Credit Bank, od roku 2005, minoritní podíl), na Ukrajině (OAO Home Credit Bank, od roku 2006), v Bělorusku (OAO Home Credit Bank, od roku 2007), Číně (HC Asia N.V., od roku 2007) a Vietnamu (PPF Vietnam Finance Company Ltd., od roku 2009).

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.net

Skupina Home Credit je součástí skupiny PPF, která je jednou z největších mezinárodních finančních a investičních skupin v regionu střední a východní Evropy. Aktiva skupiny dosahují téměř 11 mld. eur. Skupina PPF se zaměřuje na retailové finanční služby (bankovnictví a pojišťovnictví), na správu fondů a na investice do nemovitostí. Skupina aktivně vyhledává investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy, Ruska, Společenství nezávislých států a Dálného východu. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku: Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí, je PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

Další informace jsou k dispozici na www.ppf.cz.