Home Credit: s novým zákonem i nové podmínky • Home Credit a.s.

Home Credit: s novým zákonem i nové podmínky

06. 01. 2011

Brno 6. leden 2011 – Od začátku roku platí nový zákon o spotřebitelském úvěru, který má posílit práva spotřebitelů. Institucím nově ukládá zejména povinnost informovat o všech podstatných parametrech úvěru ještě před podpisem smlouvy. Zákazníci, kteří ještě před smlouvou dostanou předsmluvní formulář, tak budou moci lépe posoudit, jestli je pro ně úvěr výhodný. Přehledné informace najdou klienti i v nových úvěrových podmínkách Home Creditu, které jsou psány větším písmem, jsou lépe strukturované a srozumitelnější.

Legislativní změny mají chránit spotřebitele a zajistit mu dostatek informací pro to, aby dokázal správně posoudit výhodnost či nevýhodnost úvěru. Novinkou je předsmluvní formulář*, který je pro všechny poskytovatele stejný, a proto klient dostane o úvěru vždy stejnou sadu informací. „V obchodě se zákazník rozhodne pro zboží a prodejce mu podle jeho možností splácet nabídne konkrétní úvěr. Ještě před podpisem smlouvy klient obdrží předsmluvní formulář, který zřetelně shrnuje parametry úvěru,“  přibližuje Vojtěch Ščevík, obchodní ředitel Home Creditu s tím, že v něm zákazník najde veškeré náklady s úvěrem spojené, celkovou částku, kterou je potřeba zaplatit, nebo sankce hrozící v případě neplacení úvěru.

Nedílnou součástí smlouvy jsou úvěrové podmínky. Home Credit začal od nového roku používat atraktivnější formu brožury, v níž se klient lépe orientuje. Hned na začátku dokumentu najde shrnutí dvanácti nejdůležitějších bodů, které by měl o svém úvěru bezpodmínečně vědět. „Řada ustanovení, která jsou v úvěrových podmínkách obsažena, vyplývá ze zákona a jejich uvedení je pro naši společnost povinné. Proto jsme to nejdůležitější zdůraznili hned na začátku a jednotlivé části úvěrových podmínek zřetelně oddělili, aby klient v krátkém čase našel, co potřebuje,“  vysvětluje David Bystrzycki, ředitel divize spotřebitelského financování Home Creditu. Cílem těchto nových úvěrových podmínek je poskytnout zákazníkům transparentnější a lépe strukturovaný přehled práv a povinností, které z úvěrové smlouvy vyplývají. 

Od nového roku také mohou klienti do 14 dnů odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu. V takovém případě musí klient vrátit půjčenou částku a zaplatit úrok do dne vrácení. Nový zákon rovněž omezuje poplatky za předčasné splacení. „U úvěru, do jehož doplacení zbývá méně než jeden rok, nesmí být poplatek vyšší než 0,5 % z předčasně splacené částky. Zbývá-li více než rok, je pak předčasné splacení omezeno jedním procentem,“  uvádí Michal Kozub, analytik Home Creditu. V jakémkoliv okamžiku splácení úvěru může nově klient požádat o tabulku umoření úvěru, tzn. rozpis toho, co již zaplatil a co mu ještě zaplatit zbývá.

* oficiální název je „formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru“

Nejdůležitější náležitosti zákona o spotřebitelském úvěru

  • Předsmluvní formulář
  • Nové podmínky pro výpočet RPSN
  • Možnost odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 dní ve všech případech
  • Omezení poplatků za předčasné splacení
  • Povinné posouzení schopnosti splácet
  • Informace poskytované v reklamě
  • Nová ohlašovací živnost „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“

 

Poznámky pro editory:

 

Společnost Home Credit a.s., založená v roce 1997, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v České republice. Společnost nabízí širokou škálu úvěrových produktů: půjčky v místě prodeje, hotovostní půjčky, kreditní karty a revolvingové půjčky. V první polovině roku 2010 společnost poskytla úvěry v celkové výši 3,7 miliardy Kč. Společnost Home Credit a.s. je členem skupiny Home Credit.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.cz.

 Skupina Home Credit („skupina“) je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě a Asii. Ve vybraných zemích skupina úspěšně rozvíjí služby retailového bankovnictví jako běžné účty či vklady. Jejích 15 800  zaměstnanců obsluhuje více než 4,7 milionu zákazníků ve všech geografických oblastech, v nichž jsou služby pod značkou Home Credit poskytovány (údaje k 31. 12. 2009). Skupina Home Credit v současnosti působí v 8 zemích: v České republice (Home Credit a.s., od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, a.s., od roku 1999), v Ruské federaci (OOO Home Credit & Finance Bank, od roku 2002), Kazachstánu (AO Home Credit Bank, od roku 2005, minoritní podíl), na Ukrajině (OAO Home Credit Bank, od roku 2006), v Bělorusku (OAO Home Credit Bank, od roku 2007), Číně (HC Asia N.V., od roku 2007) a Vietnamu (PPF Vietnam Finance Company Ltd., od roku 2009).

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.net

Skupina Home Credit je součástí skupiny PPF, která je jednou z největších mezinárodních finančních a investičních skupin v regionu střední a východní Evropy. Aktiva skupiny dosahují téměř 11 mld. eur. Skupina PPF se zaměřuje na retailové finanční služby (bankovnictví a pojišťovnictví), na správu fondů a na investice do nemovitostí. Skupina aktivně vyhledává investiční příležitosti na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy, Ruska, Společenství nezávislých států a Dálného východu. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku: Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí, je PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

Další informace jsou k dispozici na www.ppf.cz.