Home Credit představuje tři inovativní produkty • Home Credit a.s.

Home Credit představuje tři inovativní produkty

01. 11. 2016

Home Credit uvádí 1. listopadu na trh tři zcela nové produkty. U hotovostní půjčky s benefitem Svobodné splácení si mohou lidé sami snížit splátku o polovinu, bez předchozího upozorňování, podávání žádostí a dodatečných výdajů. Nové balíčky pojištění schopnosti splácet poskytují ochranu i v karenční době – tedy v situaci, kdy nastala pojistná událost, ale pojišťovna ještě neposlala plnění, mají minimum vstupních podmínek, rozšířené krytí a minimum výluk. Nabízejí navíc zdarma dlouhodobý odklad splácení v případě, že pojišťovna událost zamítne. Šikovná kreditní karta je výjimečná šíří a kombinací asistenčních služeb.

 

„V rámci repositioningu Home Creditu jsme se zaměřili jak na vnitřní procesy, tak i vlastní produkty. Ty vycházejí především z potřeb lidí a podle nás mají sílu změnit trh půjček i finančních služeb obecně. Chceme, aby si mohli lidé s pomocí našich produktů snadno, rychleji a hlavně bezpečně splnit své životní cíle a sny,“ uvádí Jana Studničková, marketingová ředitelka společnosti Home Credit.

 

Půjčka, u které si lidé mohou sami snížit splátku, aniž by museli něco hlásit nebo schvalovat

První listopadovou novinkou je benefit k hotovostním půjčkám Svobodné splácení, který umožňuje lidem zaplatit nižší než předepsanou splátku. Až u poloviny splátek si může člověk sám snížit splátku o polovinu, aniž by musel o cokoliv složitě žádat nebo na svůj záměr dopředu upozorňovat. Jednoduše stačí včas zaplatit alespoň polovinu předepsané splátky a o neuhrazenou částku se automaticky prodlouží doba splatnosti. „Svobodné splácení mění doposud zaběhnuté zvyklosti na trhu, kdy poskytovatel peněz určí pevnou částku, kterou člověk splácí po celou dobu trvání půjčky. Svobodné splácení poskytuje maximální flexibilitu ve splácení bez dodatečné administrativy a úrokového zatížení. Tento benefit přináší lidem pocit většího bezpečí, v případě napjatého rozpočtu si lze totiž splátku velmi jednoduše snížit a neuhrazenou část splátky zaplatit později. Člověk přitom ale nezaplatí ani o korunu navíc, než je původní sjednaná cena půjčky,“ vysvětluje Jana Studničková.

 

Pojištění schopnosti splácet s okamžitou pomocí

Dalším revolučním produktem na trhu je nové volitelné pojištění schopnosti splácet. Například nejširší balíček pojištění Pomoc+ pro hotovostní a spotřebitelské úvěry nabízí nejen minimum vstupních podmínek, rozšířené krytí, méně výluk, vysoký limit pojistného plnění až dva miliony korun nebo pojištění reálného rizika v určité životní situaci, ale i možnost odkladu až 12 splátek v případě pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo hospitalizace v důsledku úrazu. „Naše pojištění lidem v tíživé situaci skutečně pomůže. U běžného pojištění schopnosti splácet pojišťovny využívají takzvanou karenční dobu, po kterou událost neřeší a lidé musí dále odesílat jednotlivé splátky. V případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání se lze poměrně rychle dostat do problémů se splácením. My situaci řešíme odložením splátek, až do okamžiku výplaty pojistného plnění pojišťovnou. Velkou předností pojištění je i to, že odložení splátek až na celkovou dobu 1 roku pokračuje i v případě, kdy pojišťovna pojistnou událost zamítne. V případě pojistné události stačí kontaktovat Home Credit, který jedná s pojišťovnou a po doložení potřebných dokladů splátku odloží,“ popisuje princip odkladu Milan Cáder, produktový ředitel společnosti Home Credit.

 

Šikovná karta pomáhá v nesnázích

V listopadu uvádí Home Credit na trh novou Šikovnou kartu, která zaujme šíří a kombinací asistenčních služeb. Nonstop asistenční služba okamžitě pomůže majiteli kreditní karty například při poruše vozidla na cestách, při zabouchnutí dveří od bytu, poruše elektroinstalace v domácnosti, postará se o nadstandardní ubytování v nemocnici při hospitalizaci, dovoz léků nebo dopravu z nemocnice. V případě potřeby je k dispozici telefonické

poradenství v právních oblastech. „Asistenční služby jsou skutečnou pomocí v nesnázích. V kritické situaci stačí vytočit číslo asistenční služby a operátor se o vše postará. V České republice podobnou službu v takovém rozsahu ke kreditní kartě, navíc v rámci základního měsíčního poplatku, nikdo nenabízí,“ uvádí Michal Kozub, produktový manažer společnosti Home Credit.

 

Nová kreditní karta Home Creditu nabízí kromě asistenčních služeb také tři výběry z bankomatu zdarma, bezúročné období v délce 51 dní, možnost splácení inkasem, převod hotovosti z karty na bankovní účet nebo odklad splátky. K Šikovné kartě si lze sjednat pojištění, které zajistí ochranu v případě ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, hospitalizace, invalidity nebo smrti. Pojištění může krýt i rizika spojená se zneužitím karty, ztrátou či odcizením osobních věcí, a dokonce zaručuje i proplacení odcizené hotovosti z peněženky. 

 

Poznámka pro editory:

Společnost Home Credit a.s., založená v roce 1997, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v České republice. Společnost nabízí širokou škálu úvěrových produktů: půjčky v místě prodeje, úvěry na automobily, hotovostní půjčky, kreditní karty a konsolidaci úvěrů. V první polovině roku 2016 společnost poskytla úvěry v celkové výši 5,6 miliardy Kč. Společnost Home Credit a.s. je členem skupiny Home Credit.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.cz

 

Home Credit B. V. (dále jen „HCBV“) je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě (CEE) a Asii. Společnost byla založena v roce 1997 a dceřiné společnosti HCBV působí v České republice, na Slovensku, Ruské federaci, Bělorusku, Kazachstánu, Číně, Vietnamu, Indii, Indonésii a Filipínách. Hlavním předmětem podnikání HCBV je poskytování spotřebitelského financování a úvěrů koncovým zákazníkům (nákup zboží na splátky, hotovostní úvěry, revolvingové úvěry, kreditní karty a půjčky na auta). S rozšiřováním působnosti HCBV se přidávají produkty retailového bankovnictví, jako je správa vkladů a nabídka běžných účtů na trzích, kde je držitelem bankovní licence. Celkem 72,9 tisíc zaměstnanců dosud obsloužilo více než 53,4 milionů zákazníků prostřednictvím své rozsáhlé distribuční sítě zahrnující 185.893 prodejních míst, úvěrových kanceláří, poboček a zastoupení na poštách. Celková konsolidovaná aktiva HCBV dosáhla 9,7 miliard EUR k 31. prosinci 2015.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.net

 

Největším akcionářem Home Credit BV je PPF Group NV s 88,62% podílem. Skupina PPF (dále jen „PPF“) investuje do řady odvětví; od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Sku­pina vlastní aktiva přesahující 21,3 miliardy EUR (k 30.6 2014).

Další informace jsou k dispozici na www.ppf.eu

 

Minoritním akcionářem Home Credit B. V. je s podílem 11,38 % EMMA OMEGA LTD, investiční skupina plně vlastněná Jiřím Šmejcem.