Home Credit má nového analytika spotřebitelského financování • Home…

Home Credit má nového analytika spotřebitelského financování

30. 05. 2017
Roman Müller je novým analytikem spotřebitelského financování společnosti Home Credit. Z této pozice se zaměří na témata související s vývojem úvěrového trhu, jednotlivé typy produktů, inovace i všeobecné otázky z oblasti osobních financí.

 

Roman Müller je novým analytikem spotřebitelského financování českého a slovenského Home Creditu. Doposud působil ve stejné společnosti v rámci širšího týmu externí komunikace a vedl samostatné projekty související se spotřebitelskými financemi a finančním vzděláváním veřejnosti.

 

Z pozice analytika spotřebitelského financování bude Roman Müller poskytovat zástupcům médií komentáře k aktuálnímu vývoji na úvěrovém trhu, jednotlivým úvěrovým produktům, finančním inovacím i všeobecným otázkám z oblasti osobních financí. „Zaměřím se nejen na komentáře k aktuálnímu vývoji trhu spotřebitelských půjček, ale také vlastní témata podporující finanční gramotnost. Stranou nezůstane ani oblast finančních inovací, které stále více pronikají do životů spotřebitelů,“ potvrzuje Müller.

 

Roman Müller vystudoval ekonomii na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Převážnou část profesní kariéry strávil v médiích. Několik let se autorsky podílel na vzniku časopisu Osobní finance a portálu FinExpert.cz z vydavatelství Computer Press. Práci analytika si vyzkoušel v redakci odborného investičního čtrnáctideníku FOND SHOP. Je autorem stovek článků s finanční tématikou publikovaných na stránkách předních českých médií.