Home Credit jako první využil na své financování úspěšnou…

Home Credit jako první využil na své financování úspěšnou sekuritizaci pohledávek

09. 10. 2003

Praha (09.10.2003) - Společnost Home Credit Finance a. s. jako první společnost svého typu v České republice úspěšně použila sekuritizaci pohledávek k zajištění financování svých aktivit. V konečném důsledku to přispěje ke zlepšení nabídky Home Credit jeho klientům.

Home Credit Finance jako dynamická společnost vyhledává příležitosti pro zlepšení své nabídky finančních produktů a rozšíření služeb klientům, s čímž je spojena i rostoucí potřeba finančních prostředků. Společnost Home Credit Finance není bankovní institucí, proto si na obchodní aktivity půjčuje na finančních trzích. Nyní nově přistoupila k využívání moderního způsobu financování, tzv. sekuritizaci.

Sekuritizace je relativně nová, ale rychle se rozvíjející forma dluhového financování. V průběhu uplynulých 20 let se sekuritizace stala jedním z nejvýznamnějších zdrojů dluhového financováni v USA a těší se mimořádnému růstu i v evropských a asijských zemích. Objem emitovaných cenných papírů v rámci sekuritizačních transakcí dnes dosahuje stovek miliard dolarů.

Při sekuritizaci pohledávek nakupují investoři dlužné cenné papíry, které jsou zajištěné peněžními toky ze splátek techto pohledávek. Peněžní toky musí být stabilní a predikovatelné na několik let dopředu, což vyžaduje dostatečně velké homogenní portfolio pohledávek.

Pohledávky samotné i nadále zůstávají ve správě majitele pohledávek, v tomto případě tedy Home Creditu.

Pavel Plachký, předseda představenstva Home Credit Finance a.s. říká: „Úspěšně provedená sekuritizace našich pohledávek potvrzuje vysokou kredibilitu naší společnosti a důvěru, kterou máme u zahraničních investorů.“ Mezi hlavní výhody, které vedly Home Credit k využití sekuritizace, patří schopnost získat hotovost pro rozvoj obchodu za relativně nižší náklady, diverzifikace původu financování, možnost lepšího ratingového hodnocení pro emitované cenné papíry než by byl rating společnosti samé a pozitivní vliv požadavků mezinárodních finančních trhů na řízení společnosti.

“Vytvořili jsme si schopnost inovace v celé řadě oblastí, které nám umožňují trvale zlepšovat nabídku našim klientům. Patří mezi ně i oblast financování našich aktivit“, uvádí Pavel Plachký a dodává: „Nejen v České republice, ale v celé střední a východní Evropě jsme vůbec první společností, která zde uskutecnila sekuritizaci pohledávek z úvěrových karet”.

Transakce replikuje strukturu úspěšně používanou emitenty úvěrových karet ve Velké Británii. Na vypracování komplexní struktury, uzpůsobené českým právním předpisům, se inovativním způsobem podílela řada významných bank, právních, účetních a poradenských firem.