preload obrazku pro baner

Home Credit jako první využil na své financování úspěšnou sekuritizaci pohledávek

Přidáno

09.10.2003

Home Credit Finance jako dynamická společnost vyhledává příležitosti pro zlepšení své nabídky finančních produktů a rozšíření služeb klientům, s čímž je spojena i rostoucí potřeba finančních prostředků. Společnost Home Credit Finance není bankovní institucí, proto si na obchodní aktivity půjčuje na finančních trzích. Nyní nově přistoupila k využívání moderního způsobu financování, tzv. sekuritizaci.

Sekuritizace je relativně nová, ale rychle se rozvíjející forma dluhového financování. V průběhu uplynulých 20 let se sekuritizace stala jedním z nejvýznamnějších zdrojů dluhového financováni v USA a těší se mimořádnému růstu i v evropských a asijských zemích. Objem emitovaných cenných papírů v rámci sekuritizačních transakcí dnes dosahuje stovek miliard dolarů.

Při sekuritizaci pohledávek nakupují investoři dlužné cenné papíry, které jsou zajištěné peněžními toky ze splátek techto pohledávek. Peněžní toky musí být stabilní a predikovatelné na několik let dopředu, což vyžaduje dostatečně velké homogenní portfolio pohledávek.

Pohledávky samotné i nadále zůstávají ve správě majitele pohledávek, v tomto případě tedy Home Creditu.

Pavel Plachký, předseda představenstva Home Credit Finance a.s. říká: „Úspěšně provedená sekuritizace našich pohledávek potvrzuje vysokou kredibilitu naší společnosti a důvěru, kterou máme u zahraničních investorů.“ Mezi hlavní výhody, které vedly Home Credit k využití sekuritizace, patří schopnost získat hotovost pro rozvoj obchodu za relativně nižší náklady, diverzifikace původu financování, možnost lepšího ratingového hodnocení pro emitované cenné papíry než by byl rating společnosti samé a pozitivní vliv požadavků mezinárodních finančních trhů na řízení společnosti.

“Vytvořili jsme si schopnost inovace v celé řadě oblastí, které nám umožňují trvale zlepšovat nabídku našim klientům. Patří mezi ně i oblast financování našich aktivit“, uvádí Pavel Plachký a dodává: „Nejen v České republice, ale v celé střední a východní Evropě jsme vůbec první společností, která zde uskutecnila sekuritizaci pohledávek z úvěrových karet”.

Transakce replikuje strukturu úspěšně používanou emitenty úvěrových karet ve Velké Británii. Na vypracování komplexní struktury, uzpůsobené českým právním předpisům, se inovativním způsobem podílela řada významných bank, právních, účetních a poradenských firem.