preload obrazku pro baner

Home Credit: Češi si pořizují stále více výpočetní techniky na splátky, mezi jednotlivými kraji jsou velké rozdíly

Přidáno

26.09.2006

Klienti Home Credit jsou lépe počítačově vybaveni než obecná populace

Podle průzkumu společnosti Faktum Invenio z ledna 2006 má v domácnosti osobní počítač 32 % obyvatel ČR starších 15 let. Z průzkumu dále vyplývá, že z pohledu sociodemografických skupin jsou uživateli především mladší věkové ročníky (nejčastěji do 29 let), s rostoucím věkem pak míra užívání počítačů klesá. Počítač dále využívají zejména studenti,vysokoškoláci, lidé s příjmy nad 30.000 Kč a muži. Zákazníci Home Credit jsou v tomto směru výrazně vybavenější, protože podle výše zmíněného průzkumu počítačem doma disponuje celých 58 % klientů společnosti. Polovina z nich vlastní počítač poměrně nový, ne starší pěti let. Téměř 30 % klientů pak užívá počítač, jehož stáří nepřesahuje tři roky. Pokud jde o srovnání osobního počítače v domácnosti v rámci věkových kategorií: ve skupině od 21 - 30 let není rozdíl mezi obecnou populací a klienty Home Credit příliš významný, činí 49 % : 53 %. U věkové skupiny 41 - 50 let je ale rozdíl výraznější - 31 % : 61 % ve prospěch počítačově vybavenějších zákazníků Home Credit.

Klienti společnosti Home Credit si na jednorázový spotřebitelský úvěr nejčastěji pořizují celé počítačové sestavy a notebooky, ale i samostatné monitory, tiskárny a jiné PC komponenty. „Společnost Home Credit uzavřela v České republice první smlouvu na nákup počítače na splátky v listopadu 1998. Stoupající zájem klientů, a meziroční nárůsty v počtech uzavřených smluv, sledujeme již od roku 1999. K razantnímu zesílení poptávky však došlo až v posledních třech letech. Vrchol letošních prodejů výpočetní techniky lze očekávat s nadcházejícími podzimními měsíci, kdy rodiny investují do vybavení pro studenty a školáky, říká Ing. Miloš Stibor, předseda představenstva a generální ředitel Home Credit a. s.

Výpočetní technika na úvěr: v 1. pololetí 2006 průměrně 13.527 Kč

Průměrná financovaná částka na nákup výpočetní techniky se podle statistik Home Credit mění nejen v čase, ale i podle kraje. Zatímco v roce 2002 kulminovala na částce 20.701 Kč a následně postupně klesala až do prvního pololetí roku 2005 včetně, kdy představovala 12.449 Kč, od druhého pololetí loňského roku opět postupně narůstá, a to na 13.527 Kč za první pololetí 2006. Podle aktuálních dat Home Credit za období červenec a srpen 2006 vzestupný trend pokračoval i během prázdninových měsíců, kdy se průměrně financovaná částka zvýšila na 14.491 Kč (údaj k 31. srpnu 2006; viz graf č.1).

Pokles průměrné výše úvěru na koupi výpočetní techniky v minulosti souvisel s významným poklesem cen na celém trhu s výpočetní technikou v ČR. Naopak zvyšování průměrné financované částky, které sledujeme od počátku letošního roku, je zapříčiněno zejména narůstajícím zájmem spotřebitelů o finančně náročnější, ale lépe vybavené modely osobních počítačů, notebooky a LCD monitory,“ vysvětluje Ing. Miloš Stibor.

Graf č. 1 

Dražší modely se nakupují především v Praze

Průměrná financovaná částka na pořízení výpočetní techniky se rovněž výrazně liší mezi jednotlivými kraji. Z dostupných dat za období od ledna do srpna 2006 vyplývá, že zatímco v Praze se nakupují dražší modely – průměrná výše úvěru přesahuje 15,5 tisíce Kč, tak například v Jihočeském kraji, kde je o výpočetní techniku na splátky největší zájem, se prodávají levnější počítače a příslušenství s průměrnou profinancovanou částkou 11,5 tisíce Kč.

Počítače na splátky si nejčastěji pořizují Jihočeši

Nejvíce výpočetní techniky pořízené prostřednictvím jednorázových spotřebitelských úvěrů se v prvním pololetí 2006 prodalo v Jihočeském kraji – jeho podíl na celkovém počtu uzavřených smluv společností Home Credit pro tuto komoditu činil 27 %. Na druhém místě je Plzeňský kraj s 13 % uzavřených smluv a třetí v pořadí následuje kraj Středočeský (viz graf č. 2). Z hlediska celkového srovnání dle počtu uzavřených smluv ve všech komoditách je Jihočeský kraj, který v oblasti výpočetní techniky pořizované na splátky výrazně vede, až na pátém místě v ČR. Plzeňský kraj, který je v množství uzavřených smluv na výpočetní techniku na druhém místě, je v celkových prodejích dle počtu uzavřených smluv na místě sedmém.

Graf č. 2

Srovnání se Slovenskem

Podle výsledků výzkumu, který na Slovensku v dubnu letošního roku realizovala společnost TNS SK*, má v domácnosti počítač 46,9 % obyvatel. Notebooky stále patří k nadstandardnímu vybavení, vlastní je jen 5,9 % Slováků. Počítač využívají zejména žáci a studenti, podnikatelé, osoby s vysokoškolským a úplným středoškolským vzděláním, obyvatelé větších měst a lidé mladších věkových kategorií (do 29 roků). Dvě pětiny Slováků počítač stálenepoužívají.                                                                                                                         *Zdroj: www.pcrevue.sk

Ze statistik Home Credit Slovakia, a. s. vyplývá, že nejvíce počítačů se na Slovensku kupuje na splátky v Bratislavě, následuje kraj Trenčín. Průměrná hodnota jednorázového spotřebitelského úvěru na nákup výpočetní techniky se vyvíjela i na Slovensku, stejně jako v Česku. Nejdříve klesala z 18.197 Sk v roce 1999 až na 14.124 Sk v roce 2004, avšak od prvního pololetí 2005 se opět postupně navyšovala až na současných 17.156 Sk (údaj k 31. srpnu 2006), tedy přibližně 13 tisíc Kč.

Poznámka pro editory:

Společnost Home Credit a. s. patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v ČR a za rok 2005 profinancovala nákupy svých klientů v hodnotě 6,7 miliardy Kč. Skupina Home Credit působí v České republice, Slovenské republice, Ruské federaci a Kazachstánu. Od svého založení v roce 1997 skupina Home Credit obsloužila více než 10 milionu klientů. Skupina Home Credit je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF.

  • Spotřebitelské úvěry Home Credit lze v České republice získat na téměř 5 000 obchodních místech s elektronikou, výpočetní a kancelářskou technikou, nábytkem, kuchyněmi, stavebními díly, podlahami, bazény a dalším sortimentem, včetně nákupu dovolené nebo úhrady nadstandardních lékařských zákroků.
  • Stříbrná karta Home Credit umožňuje opakovaně nakupovat na splátky ve smluvních prodejnách Home Credit a díky standardu Maestro   i v dalších prodejnách v České republice a zahraničí. Stříbrnou kartu Home Credit je možno použít také při výběru hotovosti z bankomatů, a to opět v ČR i za hranicemi.
  • Bezúčelová hotovostní půjčka 10 000 nebo 15 000 Kč je dostupná na 1 500 pobočkách České pošty. O půjčku může požádat fyzická osoba starší 18 let v zaměstnaneckém poměru.
  • Telefonní půjčku až do výše 30 000 Kč lze sjednat z pohodlí domova - po telefonu - na bezplatné lince 800 999 000. Výplata hotovosti probíhá na vybraných pobočkách České pošty.