Home Credit a.s. – finanční výsledky za rok 2008 • Home Credit a.s.

Home Credit a.s. – finanční výsledky za rok 2008

12. 03. 2009

Brno 12. března 2009 – Home Credit a. s. (“HC”), jeden z předních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v České republice, oznamuje rekordní finanční výsledky za kalendářní rok 2008 podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

Zisk společnosti vzrostl meziročně o 35 %

“V roce 2008 Home Credit dále posílil svůj tržní podíl, upevnil pozci lídra spotřebitelského financování v České republice a dosáhl historicky nejlepšího obchodního výsledku i zisku. V roce 2009 počítáme s dalším růstem a posílením ziskovosti díky pokračující dominanci ve spotřebitelském financování, růstu hotovostních i karetních úvěrů v kombinaci s velmi důsledným řízením rizikových a provozních nákladů. V roce 2009 naši ziskovost výrazně posílí přechod od externího financování operací Home Credit v ČR na interní financování ze skupiny PPF, který výrazně oslabí dosavadní závislost Home Creditu na rozkolísaných  finančních trzích.“

Erich Čomor, generální ředitel Home Credit a. s.

 SHRNUTÍ

  • Objem poskytnuté jistiny vzrostl v roce 2008 o 15 % na 9,6 miliardy korun.
  • Úvěrové portfolio ve srovnání s 31. prosincem 2007 vzrostlo o 20 % na 11,6 miliard Kč (z 9,7 miliard Kč).
  • Během roku 2008 vzrostla celková aktiva o 18 %, na 13,1 miliard Kč.
  • Čistý zisk za rok 2008 vzrostl o 35 % a dosáhl rekordních 738 milionů Kč ve srovnání s 548 miliony Kč čistého zisku za stejné období loňského roku.
  • HC zůstává zřetelně dominantním hráčem na trhu POS úvěrů.
  • Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních a úvěrových karet vzrostl o 40 % na 4 miliardy Kč.
  • Pokračoval silný růst HC v portfoliu hotovostních úvěrů – v roce 2008 se objem poskytnuté jistiny meziročně zvýšil o 28 % na 2,9 miliardy Kč.
  • Podíl úvěrů po splatnosti zůstal díky přísnému řízení rizik na úrovni roku 2007.

 OBCHODNÍ VÝSLEDKY

V roce 2008 vykázal HC silný a ziskový výkon a dále upevnil svou pozici významného poskytovatele spotřebitelského financování v České republice. I přes nepříznivý makroekonomický vývoj a  destabilizaci mezinárodních finančních trhů rostl HC ve většině produktových řad a dosáhl nejlepšího obchodního a finančního výsledku za celou dobu existence společnosti. Objemem úvěrů se přiblížil desetimiliardové hranici – českým spotřebitelům půjčil 9,606 miliardy korun. To znamená 15% nárůst oproti roku 2007, kdy činil objem poskytnuté jistiny 8,322 miliardy korun.  

  Růst úvěrového portfolia společnosti je nadále tažen především kreditními kartami a hotovostními úvěry. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních a úvěrových karet vzrostl o 40 % na 4 miliardy Kč. Hotovostní úvěry zaznamenaly téměř 28% nárůst objemu oproti roku 2007.

V roce 2009 plánuje společnost další růst obchodu, především díky pokračujícímu řízenému růstu v oblasti hotovostních a karetních úvěrů a úspěšnému vstupu na trh financování aut. V průběhu roku 2009 Home Credit také opustí financování svých pohledávek z mezinárodních trhů a přejde na interní financování z mateřské skupiny PPF. Díky tomuto kroku eliminuje negativní vliv rozkolísaných  finančních trhů a zároveň sníží náklady na financování, což se pozitivně projeví v dalším růstu ziskovosti společnosti.

 

Více informací také na:

www.homecredit.net

www.homecredit.cz

 

Poznámka pro editory

Společnost Home Credit, a. s., patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice. Poskytuje účelové a bezúčelové financování prostřednictvím spotřebitelských a revolvingových úvěrů, produktové portfolio doplňují hotovostní půjčky. Za rok 2008 profinancovala nákupy svých klientů v hodnotě 9,6 miliardy Kč.

Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve střední Asii a na Dálném východě. V roce 2007 společně poskytly úvěry v celkovém objemu 3,3 miliardy eur. Skupina Home Credit zastává přední pozice na trzích v České republice (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruské federaci (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (od prosince 2005). V roce 2006 vstoupila na trhy v Bělorusku (Home Credit Bank) a na Ukrajině (Home Credit Bank, Home Credit Finance), od prosince 2007 působí také v Číně.

Skupina Home Credit Group je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, která se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 18 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 8 miliard euro.