542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Home Credit a. s. – finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2008

Brno 10. prosince 2008 – Home Credit a. s. (“HC”), držitel ratingu Moody’s A3.cz a jeden z předních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v České republice, oznamuje své finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2008 podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

“Ve třetím čtvrtletí roku 2008 pokračoval Home Credit v posilování svého tržního podílu a v upevňování pozice jednoho z lídrů trhu spotřebitelského financování v České republice. Růstový potenciál trhu zůstává silný, i když je ovlivněn zhoršenými ekonomickými vyhlídkami, které mimo jiné zvyšují důležitost kvalitního a striktního řízení rizik. Naše společnost zastává na tomto trhu silnou pozici a je připravena využít možností růstu v okamžiku, kdy to trh dovolí. Do té doby zůstáváme i nadále respektovaným nebankovním poskytovatelem spotřebitelského financování se silnou sítí obchodních partnerů a zřetelnou růstovou křivkou, která z Home Creditu činí přední společnost na trhu s úvěry v České republice.“

 Erich Čomor, generální ředitel Home Credit a. s.

Shrnutí

  • Objem poskytnuté jistiny vzrostl v prvních třech čtvrtletích roku 2008 o 36 %.
  • HC zůstává zřetelně dominantním hráčem na trhu POS úvěrů s tržním podílem 34 %.
  • Úvěrové portfolio (tj. čistá pohledávka za klienty) ve srovnání s 31. prosincem 2007 vzrostlo o 15 % na 11,1 miliardy Kč (z 9,7 miliard Kč).
  • Během 9měsíčního období končícího 30. září 2008 vzrostla celková aktiva o 13 % na 12,5 miliard Kč.
  • Čistý zisk za první tři čtvrtletí 2008 vzrostl o 26 % a dosáhl 641 milionů Kč ve srovnání s 510 miliony Kč čistého zisku za stejné období loňského roku.
  • Čistý úrokový výnos za dané 9měsíční období končící 30. září 2008 činí 1,695 miliardy Kč, což je o 9 % více než ve stejném období loňského roku.
  • Pokračoval silný růst HC v portfoliu hotovostních úvěrů – v prvních třech čtvrtletích 2008 se objem poskytnuté jistiny meziročně zvýšil o 93 % na 2,3 miliardy Kč, zatímco trh obecně rostl pouze o 22 %.
  • Podíl HC na nebankovním trhu hotovostních úvěrů se zvýšil na 18,5 %.
  • Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních a úvěrových karet vzrostl o 44 % na 2,938 miliardy Kč.
  • Zatímco v prvním pololetí roku 2008 pokračoval HC v rozšiřování své distribuční sítě, která zahrnuje více než 5 tisíc obchodních míst na území celé České republiky, v současné situaci na trhu HC neplánuje její další expanzi.

Obchodní výsledky

V prvních třech čtvrtletích roku 2008 zaznamenal HC silný a profitabilní výkon a dále upevnil svou pozici předního poskytovatele spotřebitelského financování v České republice. Navzdory zhoršujícím se ekonomickým podmínkám rostl napříč celým produktovým portfoliem. Celkový objem nově poskytnuté jistiny dosáhl 7,321 miliardy Kč. Je to o 36 % více než ve stejném období roku 2007, kdy objem poskytnutých úvěrů představoval 5,379 miliardy Kč.

HC si drží silný 25% podíl na nebankovním trhu spotřebitelského financování. Navzdory rostoucímu konkurenčnímu boji zůstává HC zřetelně dominantním hráčem na trhu POS úvěrů s tržním podílem přes 34 %. Objem nově poskytnutých POS úvěrů sice o 3 % klesl, ale mírněji než trh, kde celkový pokles dosáhl 5 %. Pokles POS úvěrů v případě HC vyrovnává výrazný růst v segmentu hotovostních úvěrů a kreditních karet.

Růst úvěrového portfolia společnosti je nadále tažen především kreditními kartami a hotovostními úvěry. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních a úvěrových karet se v prvních třech čtvrtletích 2008 meziročně zvýšil o 44 % na 2,938 miliardy Kč. Na konkurenčním trhu hotovostních úvěrů HC dále posílil svůj tržní podíl na 18,5 %. To z něj činí třetího největšího hráče na nebankovním trhu hotovostních úvěrů v České republice.

Finanční výsledky

Čistý zisk za 9měsíční období končící 30. září 2008 meziročně vzrostl o 26 % a dosáhl 641 milionů Kč, a to ve srovnání s 510 miliony Kč za stejné období roku 2007. Tento výsledek pozitivně ovlivnil především růst úvěrového portfolia.

Čistý úrokový výnos ve sledovaném období činil 1 695 milionů Kč ve srovnání s 1 552 miliony Kč za stejné období loňského roku, což představuje nárůst o 9 %.

Provozní náklady dosáhly 581 milionů Kč, přičemž společnost snížila podíl provozních nákladů vůči čistým výnosům na úroveň 32 % ve srovnání s 34 % ve stejném období loňského roku. Zlepšení poměru cost/income bylo dáno dvěma faktory: o 5 % pomalejším růstem provozních nákladů (díky úsporám ve všech zásadních položkách) a 13% růstem provozních výnosů zejména díky 39% růstu čistých výnosových poplatků.

Po celé období se HC zaměřoval na zkvalitnění řízení rizik a vymáhání pohledávek. To mělo za následek zlepšení NPLs, vyjádřených jako podíl pohledávek po lhůtě splatnosti vůči celkové hrubé pohledávce, o 2 %. Ukazatel krytí NPLs dosáhl 93 %.

Poznámka pro editory:

Společnost Home Credit a. s. patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice. Poskytuje účelové a bezúčelové financování prostřednictvím spotřebitelských a revolvingových úvěrů, produktové portfolio doplňují hotovostní půjčky. Za rok 2007 profinancovala nákupy svých klientů v hodnotě 8,3 miliardy Kč.

Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve střední Asii a na Dálném východě. V roce 2007 společně poskytly úvěry v celkovém objemu 3,3 miliardy eur. Skupina Home Credit zastává přední pozice na trzích v České republice (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruské federaci (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (Home Credit Kazachstán, od prosince 2005). V roce 2006 vstoupila na trhy v Bělorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajině (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od prosince 2007 působí také v Číně (Home Credit Asia).

Skupina Home Credit Group je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, která se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy majetku. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a ke konci prvního pololetí 2008 spravovala aktiva v hodnotě 8,8 miliardy eur.

 

Přihlášení k odběru nových tiskových zpráv

Ochrana osobních údajů