Home Credit a. s. – finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2008 •…

Home Credit a. s. – finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2008

10. 12. 2008

Brno 10. prosince 2008 – Home Credit a. s. (“HC”), držitel ratingu Moody’s A3.cz a jeden z předních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v České republice, oznamuje své finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2008 podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

“Ve třetím čtvrtletí roku 2008 pokračoval Home Credit v posilování svého tržního podílu a v upevňování pozice jednoho z lídrů trhu spotřebitelského financování v České republice. Růstový potenciál trhu zůstává silný, i když je ovlivněn zhoršenými ekonomickými vyhlídkami, které mimo jiné zvyšují důležitost kvalitního a striktního řízení rizik. Naše společnost zastává na tomto trhu silnou pozici a je připravena využít možností růstu v okamžiku, kdy to trh dovolí. Do té doby zůstáváme i nadále respektovaným nebankovním poskytovatelem spotřebitelského financování se silnou sítí obchodních partnerů a zřetelnou růstovou křivkou, která z Home Creditu činí přední společnost na trhu s úvěry v České republice.“

 Erich Čomor, generální ředitel Home Credit a. s.

Shrnutí

  • Objem poskytnuté jistiny vzrostl v prvních třech čtvrtletích roku 2008 o 36 %.
  • HC zůstává zřetelně dominantním hráčem na trhu POS úvěrů s tržním podílem 34 %.
  • Úvěrové portfolio (tj. čistá pohledávka za klienty) ve srovnání s 31. prosincem 2007 vzrostlo o 15 % na 11,1 miliardy Kč (z 9,7 miliard Kč).
  • Během 9měsíčního období končícího 30. září 2008 vzrostla celková aktiva o 13 % na 12,5 miliard Kč.
  • Čistý zisk za první tři čtvrtletí 2008 vzrostl o 26 % a dosáhl 641 milionů Kč ve srovnání s 510 miliony Kč čistého zisku za stejné období loňského roku.
  • Čistý úrokový výnos za dané 9měsíční období končící 30. září 2008 činí 1,695 miliardy Kč, což je o 9 % více než ve stejném období loňského roku.
  • Pokračoval silný růst HC v portfoliu hotovostních úvěrů – v prvních třech čtvrtletích 2008 se objem poskytnuté jistiny meziročně zvýšil o 93 % na 2,3 miliardy Kč, zatímco trh obecně rostl pouze o 22 %.
  • Podíl HC na nebankovním trhu hotovostních úvěrů se zvýšil na 18,5 %.
  • Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních a úvěrových karet vzrostl o 44 % na 2,938 miliardy Kč.
  • Zatímco v prvním pololetí roku 2008 pokračoval HC v rozšiřování své distribuční sítě, která zahrnuje více než 5 tisíc obchodních míst na území celé České republiky, v současné situaci na trhu HC neplánuje její další expanzi.

Obchodní výsledky

V prvních třech čtvrtletích roku 2008 zaznamenal HC silný a profitabilní výkon a dále upevnil svou pozici předního poskytovatele spotřebitelského financování v České republice. Navzdory zhoršujícím se ekonomickým podmínkám rostl napříč celým produktovým portfoliem. Celkový objem nově poskytnuté jistiny dosáhl 7,321 miliardy Kč. Je to o 36 % více než ve stejném období roku 2007, kdy objem poskytnutých úvěrů představoval 5,379 miliardy Kč.

HC si drží silný 25% podíl na nebankovním trhu spotřebitelského financování. Navzdory rostoucímu konkurenčnímu boji zůstává HC zřetelně dominantním hráčem na trhu POS úvěrů s tržním podílem přes 34 %. Objem nově poskytnutých POS úvěrů sice o 3 % klesl, ale mírněji než trh, kde celkový pokles dosáhl 5 %. Pokles POS úvěrů v případě HC vyrovnává výrazný růst v segmentu hotovostních úvěrů a kreditních karet.

Růst úvěrového portfolia společnosti je nadále tažen především kreditními kartami a hotovostními úvěry. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních a úvěrových karet se v prvních třech čtvrtletích 2008 meziročně zvýšil o 44 % na 2,938 miliardy Kč. Na konkurenčním trhu hotovostních úvěrů HC dále posílil svůj tržní podíl na 18,5 %. To z něj činí třetího největšího hráče na nebankovním trhu hotovostních úvěrů v České republice.

Finanční výsledky

Čistý zisk za 9měsíční období končící 30. září 2008 meziročně vzrostl o 26 % a dosáhl 641 milionů Kč, a to ve srovnání s 510 miliony Kč za stejné období roku 2007. Tento výsledek pozitivně ovlivnil především růst úvěrového portfolia.

Čistý úrokový výnos ve sledovaném období činil 1 695 milionů Kč ve srovnání s 1 552 miliony Kč za stejné období loňského roku, což představuje nárůst o 9 %.

Provozní náklady dosáhly 581 milionů Kč, přičemž společnost snížila podíl provozních nákladů vůči čistým výnosům na úroveň 32 % ve srovnání s 34 % ve stejném období loňského roku. Zlepšení poměru cost/income bylo dáno dvěma faktory: o 5 % pomalejším růstem provozních nákladů (díky úsporám ve všech zásadních položkách) a 13% růstem provozních výnosů zejména díky 39% růstu čistých výnosových poplatků.

Po celé období se HC zaměřoval na zkvalitnění řízení rizik a vymáhání pohledávek. To mělo za následek zlepšení NPLs, vyjádřených jako podíl pohledávek po lhůtě splatnosti vůči celkové hrubé pohledávce, o 2 %. Ukazatel krytí NPLs dosáhl 93 %.

Poznámka pro editory:

Společnost Home Credit a. s. patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice. Poskytuje účelové a bezúčelové financování prostřednictvím spotřebitelských a revolvingových úvěrů, produktové portfolio doplňují hotovostní půjčky. Za rok 2007 profinancovala nákupy svých klientů v hodnotě 8,3 miliardy Kč.

Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve střední Asii a na Dálném východě. V roce 2007 společně poskytly úvěry v celkovém objemu 3,3 miliardy eur. Skupina Home Credit zastává přední pozice na trzích v České republice (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruské federaci (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (Home Credit Kazachstán, od prosince 2005). V roce 2006 vstoupila na trhy v Bělorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajině (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od prosince 2007 působí také v Číně (Home Credit Asia).

Skupina Home Credit Group je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, která se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy majetku. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a ke konci prvního pololetí 2008 spravovala aktiva v hodnotě 8,8 miliardy eur.