Home Credit a. s.: finanční výsledky za první pololetí 2008 • Home…

Home Credit a. s.: finanční výsledky za první pololetí 2008

10. 09. 2008

Brno 10. září 2008 –Home Credit a. s. (“HC”), držitel ratingu Moody’s A3.cz a jeden z předních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v České republice, oznamuje své finanční výsledky za první pololetí roku 2008 podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

“V první polovině roku Home Credit dále upevnil svou pozici jednoho z lídrů trhu spotřebitelského financování v České republice. V oblasti POS úvěrů, poskytovaných přímo v obchodní síti, dosáhl dokonce 36procentního tržního podílu. Silný růst jsme zaznamenali napříč celým produktovým portfoliem s tím, že nejvýrazněji rostly kreditní karty a hotovostní úvěry. K úspěšným výsledkům přispěl také dynamický rozvoj naší obchodní sítě. Díky dalšímu posílení naší pozice na trhu a kvalitnímu systému řízení rizik očekáváme úspěšný vývoj i v budoucnu, a to navzdory makroekonomickým trendům a vysoce konkurenčnímu tržnímu prostředí.“

 Erich Čomor, generální ředitel Home Credit a. s.

 

Shrnutí

 • Objem poskytnuté jistiny vzrostl v prvním pololetí roku 2008 o 39,7 %, více než dvojnásobně ve srovnání s trhem (16 %)a konkurenty.
 • HC je jasně dominantním hráčem na trhu POS úvěrů s tržním podílem přes 36 %.
 • Úvěrové portfolio (tj. hrubá výše pohledávek za klienty) ve srovnání s 31. prosincem 2007 vzrostlo o 8 % na 12,7 miliardy Kč.
 • Během 6měsíčního období končícího 30. června 2008 vzrostla celková aktiva o 8 % na 12 miliard Kč.
 • Čistý úrokový výnos ve výši 1 110 milionů Kč za dané pololetí představuje 7% meziroční zvýšení oproti 1. pololetí roku 2007.
 • Pololetní čistý zisk dosáhl 434 milionů Kč ve srovnání s 406 miliony Kč čistého zisku za stejné období loňského roku.
 • Silný růst zaznamenal HC především v portfoliu hotovostních úvěrů – v prvním pololetí se jejich objem meziročně zvýšil o 108 % na 1 504 milionů Kč.
 • Ve stejném období vzrostl objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet o více než 42 % na 1 874 milionů Kč, a to ve srovnání se 13% růstem trhu.
 • Podíl HC na nebankovním trhu hotovostních úvěrů se zvýšil z 15 % na 18 %.
 • HC se zaměřil na rozvoj nových produktů – uvedl na trh novou co-brandovou nákupní kartu.
 • HC pokračuje v rozšiřování své distribuční sítě. V současnosti je přítomen na více než 5 tisících obchodních místech na území celé České republiky.

 

Obchodní výsledky

  V prvním pololetí roku 2008 dosáhl HC silného růstu a profitability napříč celým produktovým portfoliem. Celkový objem nově poskytnuté jistiny dosáhl 4,8 miliardy Kč. Je to o 39,7 % více než ve stejném období roku 2007, kdy objem poskytnutých úvěrů představoval 3,4 miliardy Kč.

Na nebankovním trhu spotřebitelského financování drží HC podíl 21 %. Meziročně však HC posílil o 39 % ve srovnání s pouze 16% růstem trhu.

HC je jasně dominantním hráčem na trhu POS úvěrů s tržním podílem přes 36 %. Ve vysoce konkurenčním prostředí posílil HC objem nově poskytnutých POS úvěrů o 2,44 %, takže je jeho tržní podíl o celých 10 % vyšší než podíl nejbližších konkurentů.

Největší podíl na dynamickém růstu HC mají nadále kreditní karty a hotovostní úvěry, k jejichž úspěchu do značné míry přispívá rozvoj obchodní sítě. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet se meziročně zvýšil o více než 42 % na 1 874 milionů Kč. Toto číslo kontrastuje s 13procentním růstem trhu. Také na konkurenčním trhu hotovostních úvěrů podíl HC výrazně posílil, a to z 15 % na 18 %. To z HC činí třetího největšího hráče na nebankovním trhu hotovostních úvěrů v České republice.

V prvním pololetí roku 2008 HC rovněž uvedl na trh nový akviziční nástroj – nákupní kartu, na jejímž vydávání spolupracuje s retailovými a jinými partnery, jako je například Česká pojišťovna.

 

Finanční výsledky

  Čistý zisk za 6měsíční období končící 30. června 2008 meziročně vzrostl o 7 % a dosáhl 434 milionů Kč, a to ve srovnání s 406 miliony Kč za stejné období roku 2007. Tyto výsledky ovlivnily především následující faktory:

Čistý úrokový výnos ve sledovaném období činil 1 110 milionů Kč ve srovnání s 1 039 miliony Kč za stejné období loňského roku, což představuje nárůst o 7 %. Růst čistého úrokového výnosu odpovídá růstu úvěrového portfolia.

Provozní náklady dosáhly 380 milionů Kč, přičemž společnost byla schopna udržet cost/income ratio na úrovni 32,1 %. Počet aktivních obchodních míst se zvýšil na celkových 5 197 (ve srovnání s 4 795 místy ke konci června 2007); počet zaměstnanců vzrostl z 397 na 474.

Po celé období se HC zaměřoval na zkvalitnění řízení rizik a vymáhání pohledávek. To mělo za následek zlepšení NPLs, vyjádřených jako podíl na hrubé výši pohledávky, o 2 %. Ukazatel krytí NPLs dosáhl 96 %.

Finanční potřeby HC jsou až do konce roku 2008 pokryté.

 

Poznámka pro editory:

Společnost Home Credit a. s. patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice. Poskytuje účelové a bezúčelové financování prostřednictvím spotřebitelských a revolvingových úvěrů, produktové portfolio doplňují hotovostní půjčky. Za rok 2007 profinancovala nákupy svých klientů v hodnotě 8,3 miliardy Kč.

Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve střední Asii a na Dálném východě. V roce 2007 společně poskytly úvěry v celkovém objemu 3,3 miliardy eur. Skupina Home Credit zastává přední pozice na trzích v České republice (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruské federaci (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (Home Credit Kazachstán, od prosince 2005). V roce 2006 vstoupila na trhy v Bělorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajině (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od prosince 2007 působí také v Číně (Home Credit Asia).

Skupina Home Credit Group je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, která se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy majetku. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a ke konci roku 2007 spravovala aktiva v hodnotě 10,1 miliardy eur.