542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Home Credit a. s.: finanční výsledky za první pololetí 2008

Brno 10. září 2008 –Home Credit a. s. (“HC”), držitel ratingu Moody’s A3.cz a jeden z předních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v České republice, oznamuje své finanční výsledky za první pololetí roku 2008 podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS).

“V první polovině roku Home Credit dále upevnil svou pozici jednoho z lídrů trhu spotřebitelského financování v České republice. V oblasti POS úvěrů, poskytovaných přímo v obchodní síti, dosáhl dokonce 36procentního tržního podílu. Silný růst jsme zaznamenali napříč celým produktovým portfoliem s tím, že nejvýrazněji rostly kreditní karty a hotovostní úvěry. K úspěšným výsledkům přispěl také dynamický rozvoj naší obchodní sítě. Díky dalšímu posílení naší pozice na trhu a kvalitnímu systému řízení rizik očekáváme úspěšný vývoj i v budoucnu, a to navzdory makroekonomickým trendům a vysoce konkurenčnímu tržnímu prostředí.“

 Erich Čomor, generální ředitel Home Credit a. s.

 

Shrnutí

 • Objem poskytnuté jistiny vzrostl v prvním pololetí roku 2008 o 39,7 %, více než dvojnásobně ve srovnání s trhem (16 %)a konkurenty.
 • HC je jasně dominantním hráčem na trhu POS úvěrů s tržním podílem přes 36 %.
 • Úvěrové portfolio (tj. hrubá výše pohledávek za klienty) ve srovnání s 31. prosincem 2007 vzrostlo o 8 % na 12,7 miliardy Kč.
 • Během 6měsíčního období končícího 30. června 2008 vzrostla celková aktiva o 8 % na 12 miliard Kč.
 • Čistý úrokový výnos ve výši 1 110 milionů Kč za dané pololetí představuje 7% meziroční zvýšení oproti 1. pololetí roku 2007.
 • Pololetní čistý zisk dosáhl 434 milionů Kč ve srovnání s 406 miliony Kč čistého zisku za stejné období loňského roku.
 • Silný růst zaznamenal HC především v portfoliu hotovostních úvěrů – v prvním pololetí se jejich objem meziročně zvýšil o 108 % na 1 504 milionů Kč.
 • Ve stejném období vzrostl objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet o více než 42 % na 1 874 milionů Kč, a to ve srovnání se 13% růstem trhu.
 • Podíl HC na nebankovním trhu hotovostních úvěrů se zvýšil z 15 % na 18 %.
 • HC se zaměřil na rozvoj nových produktů – uvedl na trh novou co-brandovou nákupní kartu.
 • HC pokračuje v rozšiřování své distribuční sítě. V současnosti je přítomen na více než 5 tisících obchodních místech na území celé České republiky.

 

Obchodní výsledky

  V prvním pololetí roku 2008 dosáhl HC silného růstu a profitability napříč celým produktovým portfoliem. Celkový objem nově poskytnuté jistiny dosáhl 4,8 miliardy Kč. Je to o 39,7 % více než ve stejném období roku 2007, kdy objem poskytnutých úvěrů představoval 3,4 miliardy Kč.

Na nebankovním trhu spotřebitelského financování drží HC podíl 21 %. Meziročně však HC posílil o 39 % ve srovnání s pouze 16% růstem trhu.

HC je jasně dominantním hráčem na trhu POS úvěrů s tržním podílem přes 36 %. Ve vysoce konkurenčním prostředí posílil HC objem nově poskytnutých POS úvěrů o 2,44 %, takže je jeho tržní podíl o celých 10 % vyšší než podíl nejbližších konkurentů.

Největší podíl na dynamickém růstu HC mají nadále kreditní karty a hotovostní úvěry, k jejichž úspěchu do značné míry přispívá rozvoj obchodní sítě. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet se meziročně zvýšil o více než 42 % na 1 874 milionů Kč. Toto číslo kontrastuje s 13procentním růstem trhu. Také na konkurenčním trhu hotovostních úvěrů podíl HC výrazně posílil, a to z 15 % na 18 %. To z HC činí třetího největšího hráče na nebankovním trhu hotovostních úvěrů v České republice.

V prvním pololetí roku 2008 HC rovněž uvedl na trh nový akviziční nástroj – nákupní kartu, na jejímž vydávání spolupracuje s retailovými a jinými partnery, jako je například Česká pojišťovna.

 

Finanční výsledky

  Čistý zisk za 6měsíční období končící 30. června 2008 meziročně vzrostl o 7 % a dosáhl 434 milionů Kč, a to ve srovnání s 406 miliony Kč za stejné období roku 2007. Tyto výsledky ovlivnily především následující faktory:

Čistý úrokový výnos ve sledovaném období činil 1 110 milionů Kč ve srovnání s 1 039 miliony Kč za stejné období loňského roku, což představuje nárůst o 7 %. Růst čistého úrokového výnosu odpovídá růstu úvěrového portfolia.

Provozní náklady dosáhly 380 milionů Kč, přičemž společnost byla schopna udržet cost/income ratio na úrovni 32,1 %. Počet aktivních obchodních míst se zvýšil na celkových 5 197 (ve srovnání s 4 795 místy ke konci června 2007); počet zaměstnanců vzrostl z 397 na 474.

Po celé období se HC zaměřoval na zkvalitnění řízení rizik a vymáhání pohledávek. To mělo za následek zlepšení NPLs, vyjádřených jako podíl na hrubé výši pohledávky, o 2 %. Ukazatel krytí NPLs dosáhl 96 %.

Finanční potřeby HC jsou až do konce roku 2008 pokryté.

 

Poznámka pro editory:

Společnost Home Credit a. s. patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice. Poskytuje účelové a bezúčelové financování prostřednictvím spotřebitelských a revolvingových úvěrů, produktové portfolio doplňují hotovostní půjčky. Za rok 2007 profinancovala nákupy svých klientů v hodnotě 8,3 miliardy Kč.

Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve střední Asii a na Dálném východě. V roce 2007 společně poskytly úvěry v celkovém objemu 3,3 miliardy eur. Skupina Home Credit zastává přední pozice na trzích v České republice (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruské federaci (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (Home Credit Kazachstán, od prosince 2005). V roce 2006 vstoupila na trhy v Bělorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajině (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od prosince 2007 působí také v Číně (Home Credit Asia).

Skupina Home Credit Group je součástí mezinárodní finanční skupiny PPF, která se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy majetku. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a ke konci roku 2007 spravovala aktiva v hodnotě 10,1 miliardy eur.

Přihlášení k odběru nových tiskových zpráv

Ochrana osobních údajů