542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Home Credit a. s. – Finanční výsledky za 9 měsíční období končící 31. prosince 2007: Úvěrové portfolio vzrostlo na 11,7 miliard Kč

Brno 13. března 2008 – Home Credit a. s. ("HC"), držitel ratingu Moody's A3.cz a jeden z předních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v České republice, oznamuje své finanční výsledky podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). V roce 2007 se společnost vrátila k účetnímu období, které se kryje s kalendářním rokem (v předcházejícím období to byl 1. duben 2006 až 31. březen 2007). Vzhledem k této změně účetního období společnosti jsou finanční výsledky vztaženy k 9měsíčnímu období od 1. dubna 2007 do 31. prosince 2007.

"V uplynulém období Home Credit dále posílil svou pozici jednoho z lídrů trhu spotřebitelských úvěrů v České republice. Zaznamenali jsme silný růst ve všech našich produktových řadách, s největší dynamikou v segmentu kreditních karet a hotovostních úvěrů. Rovněž jsme navýšili počet partnerských obchodních míst, a rozšířili tak distribuční síť pro naše produkty. Pevná pozice na trhu a posílené řízení rizik nám dovolují hledět do budoucnosti s důvěrou a pokračovat v dalším růstu společnosti, a to i přes vysoce konkurenční tržní prostředí."

Erich Čomor, generální ředitel Home Credit a. s.

SHRNUTÍ

  • Úvěrové portfolio (tj. hrubá výše pohledávek za klienty) ve srovnání s 31. březnem 2007 vzrostlo o 14 % na 11,7 miliardy Kč.
  • Během 9měsíčního období končícího 31. prosince 2007 vzrostla celková aktiva o 4 % na 11,1 miliardy Kč.
  • Čistý úrokový výnos ve výši 1 570 milionů Kč za dané 9měsíční období (končící 31. 12. 2007) představuje 3% zvýšení oproti srovnatelnému 9měsíčnímu období končícímu 31. 12. 2006 (pro 12měsíční období končící 31. 3. 2007: 2 043 milionů Kč).
  • Čistý zisk za dané období dosáhl 362 milionů Kč ve srovnání s 298 miliony Kč čistého zisku pro předcházející srovnatelné 9měsíční období. (Pro 12měsíční období končící 31. 3. 2007: 484 milionů Kč.)
  • Silný růst zaznamenal HC především v portfoliu hotovostních úvěrů – v daném 9měsíčním období se v této produktové řadě poskytnutá jistina zvýšila o 45 % na 1 972 milionů Kč.
  • Ve stejném období vzrostl objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet o více než 365 % na 417 milionů Kč. Kreditní karty tak přispěly k další diverzifikaci produktového portfolia HC.
  • Dlouhodobé zaměření HC na řízení rizik znamenalo snížení úrovně NPLs (pohledávek po splatnosti více jak 90 dní) – vyjádřené jako procento z hrubé pohledávky – z 19,5 % k 31. 3. 2007 na 18,4 % k 31. 12. 2007.
  • HC pokračuje v rozšiřování své distribuční sítě. V současnosti je přítomen na více než 5 tisících obchodních místech na území celé České republiky.
  • Mezinárodní ratingová agentura Moody's potvrdila v listopadu 2007 Home Creditu tzv. National Scale Rating A3.cz.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

V roce 2007 dosáhl HC silné profitability ve všech svých produktových řadách. Objem nově poskytnutých úvěrů vzrostl o 17 % ze 7,1 miliardy Kč na 8,3 miliardy Kč a poprvé v historii tak HC na českém trhu přesáhl hranici 8 miliard Kč.

Trh spotřebitelských úvěrů v České republice se stává vysoce konkurenční a působí na něm řada institucí s mezinárodními zkušenostmi. Dlouhodobé vztahy s obchodními partnery podpořily růst objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů o 10 % (9měsíční období končící 31. 12. 2007: 2 457 milionů Kč, 9měsíční období končící 31. 12. 2006: 2 235 milionů Kč).

Největší růst se týkal portfolia hotovostních půjček a kreditních karet. Objem poskytnutých úvěrů se v těchto segmentech v průběhu 9měsíčního období (končícího 31. 12. 2007) zvýšil o 45 %, resp. 365 %. Průměrná výše hotovostního úvěru vzrostla o 52 % a dosáhla 32 400 Kč. V případě kreditní karty, kterou HC uvedl na trh ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006, dosáhla průměrná výše poskytnutého úvěrového rámce 25 000 Kč.

Trh staršího typu revolvingových (úvěrových) karet v ČR klesal v souvislosti s tím, jak se stávaly dostupnější flexibilnější úvěrové produkty. U HC se to projevilo snížením podílu tohoto produktu na celkovém portfoliu, a to ze 64 % z čisté výše úvěrů v roce 2006 na 47 % v roce 2007. HC na tento vývoj reagoval posílením segmentu kreditních karet, aby klientům opouštějícím revolvingové úvěry nabídl odpovídající alternativu. Do budoucnosti HC předpokládá, že se zaměří spíše na růst v oblasti kreditních karet.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Vzhledem ke změně účetního období HC na období končící 31. prosincem jsou finanční výsledky vztaženy pouze k 9měsíčnímu období od 1. dubna 2007 do 31. prosince 2007 a porovnávány s předcházejícím 12měsíčním obdobím, které skončilo 31. března 2007.

Čistý zisk za 9měsíční období končící 31. prosince 2007 dosáhl 362 milionů Kč, a to ve srovnání s 298 miliony Kč pro předcházející srovnatelné 9měsíční období (končící 31. 12. 2006), resp. 484 miliony Kč pro předcházející finanční rok končící 31. března 2007. Tyto výsledky ovlivnily především následující faktory:

Čistý úrokový výnos pro 9měsíční období končící 31. prosince 2007 činil 1 570 milionů Kč ve srovnání s 1 522 miliony Kč pro 9měsíční období končící 31. prosince 2006 a 2 043 miliony Kč za finanční rok, který skončil 31. března 2007. Na 9měsíční bázi vzrostl čistý úrokový výnos o 3 %. Hlavním důvodem mírného růstu byla nižší efektivní úroková míra na produktech, vyvolaná odchodem klientů z výnosnějších revolvingových úvěrů na flexibilnější produkty, jako jsou kreditní karty.

Provozní náklady dosáhly 667 milionů Kč, přičemž HC byl schopen udržet cost/income ratio na úrovni kolem 40 %. Počet obchodních míst se zvýšil na celkových 5 153 (ve srovnání s 4 637 místy k 31. březnu 2007); počet zaměstnanců vzrostl z 388 na 423.

Po celé období se HC zaměřoval na zkvalitnění řízení rizik a vymáhání pohledávek. To mělo za následek zlepšení NPLs, vyjádřených jako podíl na hrubé výši pohledávky, z 19,5 % k 31. březnu 2007 na 18,4 % k 31. prosinci 2007, přičemž ukazatel krytí NPLs dosáhl 97 %.

Finanční potřeby HC jsou po třech úspěšných transakcích v roce 2006 pokryté pro léta 2007 i 2008.

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

Milan Tománek
Group Communication Manager
E-mail: milan.tomanek@homecredit.net
tel: +420 224 559 573 / +420 725 501 741

Markéta Mühlhoferová
Head of Group Investor Relations
E-mail: muhlhoferova@ppf.cz
tel: +420 224 559 174

Olga Mužíková
Tisková mluvčí Home Credit a. s.
E-mail: omuzikova@homecredit.cz
tel: +420 541 598 461 / +420 728 102 072

Poznámka pro editory:

Společnost Home Credit a. s. (Moody's A3,cz) patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice. Poskytuje účelové a bezúčelové financování prostřednictvím spotřebitelských a revolvingových úvěrů, produktové portfolio doplňují hotovostní půjčky. Za rok 2007 profinancovala nákupy svých klientů v hodnotě 8,3 miliardy Kč.

Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve střední Asii a na Dálném východě. V roce 2006 společně poskytly úvěry v celkovém objemu 2,7 miliardy USD. Skupina Home Credit zastává přední pozice na trzích v České republice (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruské federaci (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (Home Credit Kazachstán, od prosince 2005). V roce 2006 vstoupila na trhy v Bělorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajině (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od prosince 2007 působí také v Číně (Home Credit Asia).

Home Credit Group je součástí skupiny PPF, založené v roce 1991, která se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy aktiv. Za 17 let podnikání se PPF Group stala důležitou mezinárodní finanční a investiční společností, která k 30. červnu 2007 spravovala aktiva přesahující hodnotu 8,7 miliardy eur.

Přihlášení k odběru nových tiskových zpráv

Ochrana osobních údajů