Home Credit a. s. – Finanční výsledky za 9 měsíční období končící 31.…

Home Credit a. s. – Finanční výsledky za 9 měsíční období končící 31. prosince 2007: Úvěrové portfolio vzrostlo na 11,7 miliard Kč

13. 03. 2008

Brno 13. března 2008 – Home Credit a. s. ("HC"), držitel ratingu Moody's A3.cz a jeden z předních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v České republice, oznamuje své finanční výsledky podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS). V roce 2007 se společnost vrátila k účetnímu období, které se kryje s kalendářním rokem (v předcházejícím období to byl 1. duben 2006 až 31. březen 2007). Vzhledem k této změně účetního období společnosti jsou finanční výsledky vztaženy k 9měsíčnímu období od 1. dubna 2007 do 31. prosince 2007.

"V uplynulém období Home Credit dále posílil svou pozici jednoho z lídrů trhu spotřebitelských úvěrů v České republice. Zaznamenali jsme silný růst ve všech našich produktových řadách, s největší dynamikou v segmentu kreditních karet a hotovostních úvěrů. Rovněž jsme navýšili počet partnerských obchodních míst, a rozšířili tak distribuční síť pro naše produkty. Pevná pozice na trhu a posílené řízení rizik nám dovolují hledět do budoucnosti s důvěrou a pokračovat v dalším růstu společnosti, a to i přes vysoce konkurenční tržní prostředí."

Erich Čomor, generální ředitel Home Credit a. s.

SHRNUTÍ

  • Úvěrové portfolio (tj. hrubá výše pohledávek za klienty) ve srovnání s 31. březnem 2007 vzrostlo o 14 % na 11,7 miliardy Kč.
  • Během 9měsíčního období končícího 31. prosince 2007 vzrostla celková aktiva o 4 % na 11,1 miliardy Kč.
  • Čistý úrokový výnos ve výši 1 570 milionů Kč za dané 9měsíční období (končící 31. 12. 2007) představuje 3% zvýšení oproti srovnatelnému 9měsíčnímu období končícímu 31. 12. 2006 (pro 12měsíční období končící 31. 3. 2007: 2 043 milionů Kč).
  • Čistý zisk za dané období dosáhl 362 milionů Kč ve srovnání s 298 miliony Kč čistého zisku pro předcházející srovnatelné 9měsíční období. (Pro 12měsíční období končící 31. 3. 2007: 484 milionů Kč.)
  • Silný růst zaznamenal HC především v portfoliu hotovostních úvěrů – v daném 9měsíčním období se v této produktové řadě poskytnutá jistina zvýšila o 45 % na 1 972 milionů Kč.
  • Ve stejném období vzrostl objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kreditních karet o více než 365 % na 417 milionů Kč. Kreditní karty tak přispěly k další diverzifikaci produktového portfolia HC.
  • Dlouhodobé zaměření HC na řízení rizik znamenalo snížení úrovně NPLs (pohledávek po splatnosti více jak 90 dní) – vyjádřené jako procento z hrubé pohledávky – z 19,5 % k 31. 3. 2007 na 18,4 % k 31. 12. 2007.
  • HC pokračuje v rozšiřování své distribuční sítě. V současnosti je přítomen na více než 5 tisících obchodních místech na území celé České republiky.
  • Mezinárodní ratingová agentura Moody's potvrdila v listopadu 2007 Home Creditu tzv. National Scale Rating A3.cz.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

V roce 2007 dosáhl HC silné profitability ve všech svých produktových řadách. Objem nově poskytnutých úvěrů vzrostl o 17 % ze 7,1 miliardy Kč na 8,3 miliardy Kč a poprvé v historii tak HC na českém trhu přesáhl hranici 8 miliard Kč.

Trh spotřebitelských úvěrů v České republice se stává vysoce konkurenční a působí na něm řada institucí s mezinárodními zkušenostmi. Dlouhodobé vztahy s obchodními partnery podpořily růst objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů o 10 % (9měsíční období končící 31. 12. 2007: 2 457 milionů Kč, 9měsíční období končící 31. 12. 2006: 2 235 milionů Kč).

Největší růst se týkal portfolia hotovostních půjček a kreditních karet. Objem poskytnutých úvěrů se v těchto segmentech v průběhu 9měsíčního období (končícího 31. 12. 2007) zvýšil o 45 %, resp. 365 %. Průměrná výše hotovostního úvěru vzrostla o 52 % a dosáhla 32 400 Kč. V případě kreditní karty, kterou HC uvedl na trh ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006, dosáhla průměrná výše poskytnutého úvěrového rámce 25 000 Kč.

Trh staršího typu revolvingových (úvěrových) karet v ČR klesal v souvislosti s tím, jak se stávaly dostupnější flexibilnější úvěrové produkty. U HC se to projevilo snížením podílu tohoto produktu na celkovém portfoliu, a to ze 64 % z čisté výše úvěrů v roce 2006 na 47 % v roce 2007. HC na tento vývoj reagoval posílením segmentu kreditních karet, aby klientům opouštějícím revolvingové úvěry nabídl odpovídající alternativu. Do budoucnosti HC předpokládá, že se zaměří spíše na růst v oblasti kreditních karet.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Vzhledem ke změně účetního období HC na období končící 31. prosincem jsou finanční výsledky vztaženy pouze k 9měsíčnímu období od 1. dubna 2007 do 31. prosince 2007 a porovnávány s předcházejícím 12měsíčním obdobím, které skončilo 31. března 2007.

Čistý zisk za 9měsíční období končící 31. prosince 2007 dosáhl 362 milionů Kč, a to ve srovnání s 298 miliony Kč pro předcházející srovnatelné 9měsíční období (končící 31. 12. 2006), resp. 484 miliony Kč pro předcházející finanční rok končící 31. března 2007. Tyto výsledky ovlivnily především následující faktory:

Čistý úrokový výnos pro 9měsíční období končící 31. prosince 2007 činil 1 570 milionů Kč ve srovnání s 1 522 miliony Kč pro 9měsíční období končící 31. prosince 2006 a 2 043 miliony Kč za finanční rok, který skončil 31. března 2007. Na 9měsíční bázi vzrostl čistý úrokový výnos o 3 %. Hlavním důvodem mírného růstu byla nižší efektivní úroková míra na produktech, vyvolaná odchodem klientů z výnosnějších revolvingových úvěrů na flexibilnější produkty, jako jsou kreditní karty.

Provozní náklady dosáhly 667 milionů Kč, přičemž HC byl schopen udržet cost/income ratio na úrovni kolem 40 %. Počet obchodních míst se zvýšil na celkových 5 153 (ve srovnání s 4 637 místy k 31. březnu 2007); počet zaměstnanců vzrostl z 388 na 423.

Po celé období se HC zaměřoval na zkvalitnění řízení rizik a vymáhání pohledávek. To mělo za následek zlepšení NPLs, vyjádřených jako podíl na hrubé výši pohledávky, z 19,5 % k 31. březnu 2007 na 18,4 % k 31. prosinci 2007, přičemž ukazatel krytí NPLs dosáhl 97 %.

Finanční potřeby HC jsou po třech úspěšných transakcích v roce 2006 pokryté pro léta 2007 i 2008.

V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

Milan Tománek
Group Communication Manager
E-mail: milan.tomanek@homecredit.net
tel: +420 224 559 573 / +420 725 501 741

Markéta Mühlhoferová
Head of Group Investor Relations
E-mail: muhlhoferova@ppf.cz
tel: +420 224 559 174

Olga Mužíková
Tisková mluvčí Home Credit a. s.
E-mail: omuzikova@homecredit.cz
tel: +420 541 598 461 / +420 728 102 072

Poznámka pro editory:

Společnost Home Credit a. s. (Moody's A3,cz) patří k lídrům trhu spotřebitelského financování v České republice. Poskytuje účelové a bezúčelové financování prostřednictvím spotřebitelských a revolvingových úvěrů, produktové portfolio doplňují hotovostní půjčky. Za rok 2007 profinancovala nákupy svých klientů v hodnotě 8,3 miliardy Kč.

Společnosti skupiny Home Credit působí na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, ve střední Asii a na Dálném východě. V roce 2006 společně poskytly úvěry v celkovém objemu 2,7 miliardy USD. Skupina Home Credit zastává přední pozice na trzích v České republice (Home Credit, od roku 1997), na Slovensku (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Ruské federaci (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (Home Credit Kazachstán, od prosince 2005). V roce 2006 vstoupila na trhy v Bělorusku (OAO Home Credit Bank) a na Ukrajině (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance), od prosince 2007 působí také v Číně (Home Credit Asia).

Home Credit Group je součástí skupiny PPF, založené v roce 1991, která se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy aktiv. Za 17 let podnikání se PPF Group stala důležitou mezinárodní finanční a investiční společností, která k 30. červnu 2007 spravovala aktiva přesahující hodnotu 8,7 miliardy eur.