HC / HCS: Moody’s potvrdil tzv. National Scale Rating A3.cz, resp.…

HC / HCS: Moody’s potvrdil tzv. National Scale Rating A3.cz, resp. A3.sk pro Home Credit a Home Credit Slovakia; výhled je stabilní

07. 11. 2007

Brno / Piešťany 7. listopadu 2007 – Home Credit a. s. (“HC”) a Home Credit Slovakia, a. s. (“HCS”), jedni z předních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v České republice, resp. na Slovensku společně oznamují, že Moody’s potvrdil tzv. national scale rating A3.cz a A3.sk pro HC a HCS. Potvrzení přichází krátce po nedávném potvrzení ratingu Home Credit & Finance Bank LLC (“HCFB”) [rating Moody´s Ba3/NP/D-, S&P B+/В]. Výhled ratingu je stabilní.

“Věříme, že potvrzení ratingu ze strany Moody’s odráží naše zaměření na udržení vedoucího tržního podílu při současném efektivním řízení rizik v oblasti schvalovacích procesů, sběru dat a vymáhání. Potvrzení ratingu následuje po obdobném oznámení Moody’s v minulém týdnu, kdy byl potvrzen tzv. Bank Financial Strength Rating pro naši sesterskou společnost v Rusku, Home Credit & Finance Bank,“ řekl Erich Čomor, předseda představenstva a generální ředitel HC a zároveň předseda představenstva HCS.

Faktory, které byly brány do úvahy při udělení ratingu A3.cz ze strany Moody’s pro HC, zahrnují (i) stabilní postavení HC v oblasti specifického trhu spotřebního financování; (ii) rozsáhlou a dobře řízenou síť obchodních míst pro poskytnutí spotřebitelského úvěru; (iii) prokázanou znalost spotřebitelského financování danou pozicí jednoho z prvních poskytovatelů spotřebitelského financování na českém trhu; (iv) zkušenosti v získávání tržního podílu; a (v) kvalitní systémy řízení rizik (jak v oblasti scoringu, tak vymáhání).

A3.sk national scale rating HCS je dle názoru Moody’s založen na: (i) předpokladu podpory ze strany Skupiny Home Credit a operační integraci HCS s HC s ratingem A3.cz; (ii) vedoucím tržním podílem společnosti na trhu spotřebitelského financování na Slovensku, kde je HCS druhým největším poskytovatelem z pohledu poskytnuté jistiny s tržním podílem přibližně 25% za první pololetí 2007; (iii) rozsáhlé produktové distribuční síti založené na partnerství s maloobchodníky, která pokrývá celé území Slovenské republiky; a (iv) kvalitních systémech řízení rizik (jak v oblasti scoringu, tak vymáhání) sdílených s HC.

National Scale Ratings jsou určeny převážně pro domácí investory a nejsou porovnatelné s mezinárodně aplikovatelnými Moody’s ratingy; spíše určují relativní kreditní riziko v rámci dané země. Aaa rating dle Moody’s National Scale indikuje emitenta nebo emisi s nejvyšší úvěruschopností a nejnižší pravděpodobností ztráty vzhledem k ostatním domácím emitentům.

www.homecredit.net