Financování nákupu v e-shopech pomocí kreditní karty roste, je…

Financování nákupu v e-shopech pomocí kreditní karty roste, je třikrát vyšší než v roce 2015

23. 03. 2023

Popularita nakupování v e-shopech pomocí kreditní karty podle údajů společnosti Home Credit vzrostla o 11 procentních bodů od roku 2015. Průměrný nákup zboží na internetu je dvakrát vyšší, než co v průměru utratí Čech v kamenné prodejně pomocí platby kreditní kartou. Na splátky se nejvíce nakupují mobilní telefony a to jak v kamenných prodejnách, tak v e-shopech.

Ještě v roce 2015 tvořil nákup pomocí kreditní karty v e-shopech pouhých 5,5 % z celkového objemu nákupů společnosti Home Credit. Postupně se poměr zvyšoval, a to nejenom kvůli covidu, i když největší meziroční nárůst byl zaznamenám právě v roce 2020. To se objem celkových úvěrů na kreditní katy v e-shopech přehoupl přes 14 %. V loňském roce se pak stabilizoval na 16,5 %. Zajímavostí je, že zhruba 1 milión transakcí pomocí kreditní karty, které spotřebitelé uskuteční jak v kamenných prodejnách, tak online, je do 100 Kč za jeden nákup. Přičemž 90 % z nich se uskuteční v kamenném obchodě. Může se jednat o útratu za kávu pomocí kreditní karty v oblíbené kavárně, v online platbách se to týká například platby za cloudové úložiště, streamovací služby nebo spropitné pro řidiče přepravních služeb.

„Zboží, které nejčastěji nakupují naši zákazníci na splátky, ať už v e-shopech nebo v klasických obchodech, jsou mobilní telefony, televize, počítače, bílé elektrospotřebiče a nábytek,“ uvádí obchodní ředitel Home Creditu Marek Tomčík.

Obecně z čísel Home Creditu vyplývá, že v e-shopech lidi při platbě kreditní kartou v průměru utrácejí více, kupují tam dražší sortiment. „V online nákupech máme dvakrát vyšší průměrný nákup zaplacený kreditkou než v kamenných obchodech. Z toho vyplývá, že lidé preferují pro dražší zboží nebo služby internet, kde mají jednodušší možnost výrobky porovnat a dohledat doporučení od jiných zákazníků,“ říká Marek Tomčík z Home Creditu. Většina zákazníků Home Creditu financuje úvěrem jenom jeden produkt, konkrétně 80 % zákazníků splácí jenom jeden produkt na splátky, 17 % čerpá úvěr současně na 2 až 3 produkty.

V kamenných prodejnách na kreditní kartu nakupuje 54 % žen a 46 % mužů. Zajímavější je poměr v e-shopech, kde nákupy žen od roku 2015 vzrostly o 10 procentních bodů (z 37 % na 47 %).

Není asi překvapením, že starší věková skupina nakupuje více v kamenných prodejnách, necelých 55 % představují nákupy zákazníků ve věku 55 let a výše, v online nákupech pomocí kreditní karty obsadila pomyslné první místo věková skupina 45 – 54 let (34 % nákupů pomocí kreditní karty).

U úvěrových produktů nevidíme příliš velký vliv covidových let na změnu zákaznického chování. Je zde vidět postupný nárůst nákupů na splátky nebo pomocí kreditní karty v e-shopech, který je ale poměrně lineární, nikoliv skokový. Čísla Home Creditu ukazují, že i starší věkové skupiny nakupují více online, lidé ve věku 45 až 54 let financují nákupy v e-shopech pomocí kreditní karty vůbec nejvíce, což je ale generace, které už technologie nejsou cizí a umí využívat výhody kreditních karet spojené s včasným splacením.

„Přesun do online prostředí je kontinuální a má stále rostoucí tendenci. Lidé se naučili online nakupovat, bez problémů používají kreditní karty. Pokud si potřebují zafinancovat nákup některé věci dlouhodobější povahy pomocí úvěru, vědí, že si pohodlně vyřídí vše v e-shopu. Ke sledování a správě svých financí používají mobilní aplikace a pokud si chtějí požádat o konsolidaci více úvěrů, mohou tak učinit také online,“ vysvětluje Marek Tomčík z Home Creditu.