Fenomén ESG přichází i do České republiky • Home Credit a.s.

Fenomén ESG přichází i do České republiky

06. 12. 2021

Investice do životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení firmy (tzv. ESG - Environmental, social and governance) se pomalu dostává do popředí i u společností působících v České republice. Mezi nejčastější důvody zájmu patří starost o životní prostředí a společnost a potřeba splnit regulatorní požadavky a očekávání všech přímo i nepřímo zapojených. Pokud jde o vlastní firemní ESG priority, firmy se zaměřují především na spotřebu elektřiny, recyklaci a spotřebu vody. O ESG se začíná zajímat také veřejnost, zaměstnanci a investoři.

Pod ESG (Environmental, social and governance) se skrývá koncept ohleduplného a udržitelného podnikání (a investování). „Není to žádný tlak klimatických aktivistů, ani orgánů EU či jiných institucí. Jde o změny, které dopředu tlačí zákazníci a zaměstnanci firem. Především ti mladší. Zároveň nejde o žádné revoluční myšlenky, protože mnohé firmy tyto principy už dávno dodržují,” říká Jan Růžička, šéf vnějších vztahů skupiny Home Credit, české firmy, která jako vůbec první česká firma vydala globální report zabývající se tématem ESG.

Lidé přestávají být lhostejní k tomu, od jaké společnosti kupují výrobky a služby, v jaké společnosti pracují nebo kam investují. Zajímá je, zda je firma férová ke svým zaměstnancům a zákazníkům, zda je šetrná k přírodě i ke svému okolí, zda věnuje peníze na dobročinné účely a zda jedná transparentně a v souladu se zákonem. „Z globálních dat dokonce vyplývá, že 60 % mileniálů a takzvané generace Z věří, že firmy, které mají dobře zvládnutý vztah například k životnímu prostředí budou profitabilnější, protože jsou lépe připraveny na změny, které přijdou. Stejně tak je 40 % mladých zákazníků ochotných si připlatit za výrobek od firmy, která je šetrná k přírodě. A to i přesto, že takový výrobek bude dražší než od konkurence,” uvádí Jan Růžička.

Každý třetí člověk ve věku 18-35 let by nepracoval ve firmě, která dle něj nemá odpovědný přístup ke světu a 40 % mileniálů by upřednostnilo před jiným takového zaměstnavatele, který více dbá na udržitelnost, úctu k přírodě a k celé společnosti. „Téma ESG ale nehýbe pouze trhem práce. Klíčovou roli hraje i v rozhodování investorů. Oproti době před pěti lety je udržitelnost důležitý rozhodovací faktor pro 78 % z nich,” dokresluje Růžička.

Podstata byznysu skupiny Home Credit se točí okolo osobních financí, do kterých se propsala stále nekončící pandemie často velmi dramaticky. „V průběhu roku 2020 mělo 4,4 milionů našich zákazníků možnost odložit splátky a 44 % úvěrů mělo nulovou úrokovou sazbu. Investovali jsme také téměř 90 milionů do programů finanční gramotnosti a edukativních kampaní na sociálních sítích,” uvádí Růžička příklady toho, jak se může i finanční instituce zapojit do aktuálních i nadčasových celospolečenských témat. „Hodně se nyní zaměřujeme i na digitalizaci služeb, kdy 80 % z nich probíhá přes mobilní telefon a také na odpovědné půjčky, které pomohou tam, kam tradiční bankovní a finanční instituce nedosáhnou. Ověřili jsme si to loni, kdy 22 % zákazníků, nejspíše i vlivem pandemie, požádalo o půjčku vůbec poprvé. Digitál, inovace a férová byznysová kreativita - i to je cesta v rámci ESG,” dodal s tím, že přes 100 milionů korun pomoci nemocnicím, neziskovým organizacím a lokálním komunitám pro něj bylo v roce 2020 dalším signálem, že to budou především firmy, kdo bude v budoucnu nositelem nejen hospodářských, ale stále častěji i společenských změn.

ESG aktivity českého Home Creditu se zaměřují na ekologicky odpovědné podnikání, zvyšování finanční gramotnosti a odpovědné financování a posílení digitálních dovedností. Home Credit ČR podporuje a účastní se také řady charitativních projektů. Oblíbeným programem je Malina, do kterého se zapojují sami zaměstnanci, kteří v rámci svých týmů finančně či jinak podporují vybrané charitativní či veřejně prospěšné projekty, přičemž Home Credit každou vybranou částku zdvojnásobí.

„V současné době více než 80 % všech našich procesů spojených s uzavíráním smluv probíhá bez papíru. Online řešení není jenom rychlejší a pohodlnější pro zákazníky, ale přispívá i k enviromentální a společenské udržitelnosti,“ vysvětluje Michal Fila z Home Creditu. „Již v roce 2013 jsme zavedli tzv. paperless procesy, nejprve jsme začali využívat elektronického podpisu ve správci financí a později signpady v místě prodeje, čímž jsme omezili tištění papírových smluv a úvěrových podmínek,“ popisuje Michal Fila.

Home Credit v ČR aktivně spolupracuje s Poradnou při finanční tísni, zřídil funkci ombudsmana klientů Home Credit, který pomáhá s osvětou a se zvyšováním finanční gramotnosti, věnuje se na denní bázi problémům klientů a snaží se s nimi najít řešení jejich tíživé životní situace. Také díky tomu cca 97 % klientů Home Creditu splácí své závazky včas a bez problémů. V nezávislých žebříčcích Člověka v tísni se dlouhodobě umisťuje na nejvyšších místech v hodnocení podmínek poskytování půjček, celkových nákladů a zákaznickém přístupu. Spotřebitelská půjčka od Home Creditu se v listopadovém průzkumu Člověka v tísni umístila na čtvrtém místě a potvrzuje tak pozici lídra nebankovního trhu, ale zároveň silného konkurenta bankovních úvěrů. V Indexu odpovědného úvěrování posuzuje Člověk v tísni samostatně také mikroúvěry. Home Credit je nabízí pod brandem Kamali a je v této kategorii několikanásobným vítězem.

Home Credit ČR se rozhodl podpořit důležitost konceptu ESG také ve své interní a externí komunikaci. Vytvořil proto nová loga, která zahrne do veškeré servisní komunikace v podpisech operátorů, loga budou součástí elektronických výpisů a také všech emailů pro současné i potenciální zákazníky. V e-mailech se logicky bude používat logo „Bez papíru, bez plýtvání“, v komunikaci ohledně virtuální karty se pak nabízí varianta „Bez plastu, bez plýtvání“.

ESG principy se navíc začnou rychle stávat standardem a přirozenou součástí DNA jednotlivých firem. O tom, že o zkratce ESG ještě lidé uslyší, koneckonců dokazuje i fakt, že vyhledávání zkratky ESG v kontextu finančního sektoru stouplo za posledních pět let na Googlu dvacetkrát.