Čistý zisk Skupiny Home Credit meziročně vzrostl o 283 % • Home…

Čistý zisk Skupiny Home Credit meziročně vzrostl o 283 %

13. 10. 2008

Amsterdam, 13. října 2008: – Home Credit B.V., lídr ve spotřebitelském financování v zemích střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států, oznamuje konsolidované hospodářské výsledky podle IFRS za 1. pololetí roku 2008, tj. k 30. červnu 2008.

“Jsem rád, že dnes můžeme oznámit výborné finanční výsledky Skupiny Home Credit. Disciplinovaný přístup k mezinárodní expanzi podporovaný rigorózním řízením rizika a nákladů se vyplácí a Skupina Home Credit dále roste a generuje akcionářům zisk. Robustní operační výkonnost společností Skupiny spolu s významnou, pokračující podporou mateřské společnosti, PPF Group, představuje významný předpoklad k dalšímu růstu ziskovosti. V reakci na obtížnou situaci na finančních trzích a na rostoucí cenu kapitálu pokračuje Skupina Home Credit  v realokaci zdrojů do těch distribučních kanálů, které maximalizují ziskovost, a pokračuje v razantním snižování operačních nákladů. Navzdory nepříznivým vnějším vlivům jsme pevně přesvědčeni, že Skupina je schopna posilovat svou konkurenceschopnost.

Alex Labak, Group CEO, Home Credit Group

Výsledky za 1. pololetí 2008:

  • Čistý zisk ve výši 23 miliónů EUR oproti 6 miliónům EUR za stejné období v předchozím roce představuje meziroční nárůst 283 %.

V podmínkách prohlubující se globální finanční krize, která od srpna 2007 významným způsobem ovlivňuje přístup finančních institucí k likviditě, dokázala Skupina Home Credit významně zvýšit čistý zisk. Hlavní porce čistých příjmů byla vygenerována za přispění operací v Rusku a ČR a tažena 2 hlavními faktory: zvýšením čistého úrokového výnosu a zlepšením kvality portfolia pohledávek v důsledku zdravého růstu  

  • Úvěrové portfolio vzrostlo v 1. pololetí 2008 o 11,5 % na 2,685 miliardy EUR (ve srovnání se stavem k 31. prosinci 2007).
  • Provozní výnosy se meziročně zvýšily o 67 % na 456 miliónů EUR (ve stejném období roku 2007 dosáhly 273 mil. EUR).
  • Čistý úrokový výnos za šestiměsíční období končící 30. červnem 2008 vzrostl v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 55 % na 384 miliónů EUR.
  • Díky sofistikovanému řízení rizika Skupina Home Credit dále snížila podíl nesplácených úvěrů (90 až 360 dní po splatnosti [1]) – z 10,1 % v 1. pololetí 2007 na 8,0 % k 30. červnu 2008.
  • Likviditní pozice Skupiny zůstává silná; od začátku krize na finančních trzích, tj. od srpna 2007, uzavřela Skupina Home Credit dluhové transakce na mezinárodních trzích v celkovém objemu 1,6 miliardy EUR.

V této sumě jsou zahrnuty například první sekuritizace pohledávek z úvěrových karet v Rusku v částce RUB 8,2 miliardy, emise HCFB (Rusko) dluhopisů na ruském trhu v objemu RUB 4 mld; dvě emise dluhopisů na eurobondovém trhu v objemu USD 500 mil. a USD 450 mil.; syndikovaný úvěr ve výši EUR 176,5 mil další dva úvěry byly syndikovány pro Home Credit Slovakia v celkové výši SKK 4,725 mld. RUB.

Nad rámec refinancování z trhu poskytla mateřská společnost PPF Group pro Home Credit Group záložní likviditu formou úvěrové linky v celkové výši EUR 900 mil”.

  •  Skupina Home Credit se i nadále těší pokračující strategické podpoře mateřské společnosti PPF Group N.V.

Více informací na:

www.homecredit.net

 

Poznámka pro editory: 

Home Credit B.V. (“HCG”) je holdingová společnost, které operuje prostřednictvím svých dceřinných společností na trzích spotřebitelského financování střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. V prvním pololetí 2008 poskytla Skupina úvěry v celkové výši 3,3 mld. EUR. Home Credit Group zaujímá jednu z vedoucích pozic na trhu spotřebitelského financování v ČR (Home Credit, od roku 1997), v SR (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Rusku (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (Home Credit Kazakhstan, od roku 2005). Home Credit Group vstoupil také v roce 2006 na Ukrajinu a do Běloruska (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance resp. OAO Home Credit Bank).Home Credit Group je součástí PPF Group založené v roce 1991, která se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a správou aktiv. Za 17 let své činnosti se PPF stala významným mezinárodním finančním, investorem spravujícím k 30. 6. 2008 aktiva v celkové výši 8,8 mld EUR

<div>

 

<hr /> <div id="ftn1">

[1] Politou HCG je odepisování pohledávek více než 360 dnů po splatnosti

</div> </div>