542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Čistý zisk Skupiny Home Credit meziročně vzrostl o 283 %

Amsterdam, 13. října 2008: – Home Credit B.V., lídr ve spotřebitelském financování v zemích střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států, oznamuje konsolidované hospodářské výsledky podle IFRS za 1. pololetí roku 2008, tj. k 30. červnu 2008.

“Jsem rád, že dnes můžeme oznámit výborné finanční výsledky Skupiny Home Credit. Disciplinovaný přístup k mezinárodní expanzi podporovaný rigorózním řízením rizika a nákladů se vyplácí a Skupina Home Credit dále roste a generuje akcionářům zisk. Robustní operační výkonnost společností Skupiny spolu s významnou, pokračující podporou mateřské společnosti, PPF Group, představuje významný předpoklad k dalšímu růstu ziskovosti. V reakci na obtížnou situaci na finančních trzích a na rostoucí cenu kapitálu pokračuje Skupina Home Credit  v realokaci zdrojů do těch distribučních kanálů, které maximalizují ziskovost, a pokračuje v razantním snižování operačních nákladů. Navzdory nepříznivým vnějším vlivům jsme pevně přesvědčeni, že Skupina je schopna posilovat svou konkurenceschopnost.

Alex Labak, Group CEO, Home Credit Group

Výsledky za 1. pololetí 2008:

  • Čistý zisk ve výši 23 miliónů EUR oproti 6 miliónům EUR za stejné období v předchozím roce představuje meziroční nárůst 283 %.

V podmínkách prohlubující se globální finanční krize, která od srpna 2007 významným způsobem ovlivňuje přístup finančních institucí k likviditě, dokázala Skupina Home Credit významně zvýšit čistý zisk. Hlavní porce čistých příjmů byla vygenerována za přispění operací v Rusku a ČR a tažena 2 hlavními faktory: zvýšením čistého úrokového výnosu a zlepšením kvality portfolia pohledávek v důsledku zdravého růstu  

  • Úvěrové portfolio vzrostlo v 1. pololetí 2008 o 11,5 % na 2,685 miliardy EUR (ve srovnání se stavem k 31. prosinci 2007).
  • Provozní výnosy se meziročně zvýšily o 67 % na 456 miliónů EUR (ve stejném období roku 2007 dosáhly 273 mil. EUR).
  • Čistý úrokový výnos za šestiměsíční období končící 30. červnem 2008 vzrostl v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 55 % na 384 miliónů EUR.
  • Díky sofistikovanému řízení rizika Skupina Home Credit dále snížila podíl nesplácených úvěrů (90 až 360 dní po splatnosti [1]) – z 10,1 % v 1. pololetí 2007 na 8,0 % k 30. červnu 2008.
  • Likviditní pozice Skupiny zůstává silná; od začátku krize na finančních trzích, tj. od srpna 2007, uzavřela Skupina Home Credit dluhové transakce na mezinárodních trzích v celkovém objemu 1,6 miliardy EUR.

V této sumě jsou zahrnuty například první sekuritizace pohledávek z úvěrových karet v Rusku v částce RUB 8,2 miliardy, emise HCFB (Rusko) dluhopisů na ruském trhu v objemu RUB 4 mld; dvě emise dluhopisů na eurobondovém trhu v objemu USD 500 mil. a USD 450 mil.; syndikovaný úvěr ve výši EUR 176,5 mil další dva úvěry byly syndikovány pro Home Credit Slovakia v celkové výši SKK 4,725 mld. RUB.

Nad rámec refinancování z trhu poskytla mateřská společnost PPF Group pro Home Credit Group záložní likviditu formou úvěrové linky v celkové výši EUR 900 mil”.

  •  Skupina Home Credit se i nadále těší pokračující strategické podpoře mateřské společnosti PPF Group N.V.

Více informací na:

www.homecredit.net

 

Poznámka pro editory: 

Home Credit B.V. (“HCG”) je holdingová společnost, které operuje prostřednictvím svých dceřinných společností na trzích spotřebitelského financování střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. V prvním pololetí 2008 poskytla Skupina úvěry v celkové výši 3,3 mld. EUR. Home Credit Group zaujímá jednu z vedoucích pozic na trhu spotřebitelského financování v ČR (Home Credit, od roku 1997), v SR (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Rusku (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (Home Credit Kazakhstan, od roku 2005). Home Credit Group vstoupil také v roce 2006 na Ukrajinu a do Běloruska (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance resp. OAO Home Credit Bank).Home Credit Group je součástí PPF Group založené v roce 1991, která se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a správou aktiv. Za 17 let své činnosti se PPF stala významným mezinárodním finančním, investorem spravujícím k 30. 6. 2008 aktiva v celkové výši 8,8 mld EUR

 


[1] Politou HCG je odepisování pohledávek více než 360 dnů po splatnosti

Přihlášení k odběru nových tiskových zpráv

Ochrana osobních údajů