Home Credit | Pro lepší příběhy

 

Přidáno
13.10.2008

Amsterdam, 13. října 2008: – Home Credit B.V. , lídr ve spotřebitelském financování v zemích střední a východní Evropy a Společenství nezávislých států, oznamuje konsolidované hospodářské výsledky podle IFRS za 1. pololetí roku 2008, tj. k 30. červnu 2008.

„Jsem rád, že dnes můžeme oznámit výborné finanční výsledky Skupiny Home Credit. Disciplinovaný přístup k mezinárodní expanzi podporovaný rigorózním řízením rizika a nákladů se vyplácí a Skupina Home Credit dále roste a generuje akcionářům zisk. Robustní operační výkonnost společností Skupiny spolu s významnou, pokračující podporou mateřské společnosti, PPF Group, představuje významný předpoklad k dalšímu růstu ziskovosti. V reakci na obtížnou situaci na finančních trzích a na rostoucí cenu kapitálu pokračuje Skupina Home Credit v realokaci zdrojů do těch distribučních kanálů, které maximalizují ziskovost, a pokračuje v razantním snižování operačních nákladů. Navzdory nepříznivým vnějším vlivům jsme pevně přesvědčeni, že Skupina je schopna posilovat svou konkurenceschopnost.

Alex Labak, Group CEO, Home Credit Group

Výsledky za 1. pololetí 2008:

 • Čistý zisk ve výši 23 miliónů EUR oproti 6 miliónům EUR za stejné období v předchozím roce představuje meziroční nárůst 283 %.

V podmínkách prohlubující se globální finanční krize, která od srpna 2007 významným způsobem ovlivňuje přístup finančních institucí k likviditě, dokázala Skupina Home Credit významně zvýšit čistý zisk. Hlavní porce čistých příjmů byla vygenerována za přispění operací v Rusku a ČR a tažena 2 hlavními faktory: zvýšením čistého úrokového výnosu a zlepšením kvality portfolia pohledávek v důsledku zdravého růstu

 • Úvěrové portfolio vzrostlo v 1. pololetí 2008 o 11,5 % na 2,685 miliardy EUR (ve srovnání se stavem k 31. prosinci 2007).
 • Provozní výnosy se meziročně zvýšily o 67 % na 456 miliónů EUR (ve stejném období roku 2007 dosáhly 273 mil. EUR).
 • Čistý úrokový výnos za šestiměsíční období končící 30. červnem 2008 vzrostl v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 55 % na 384 miliónů EUR.
 • Díky sofistikovanému řízení rizika Skupina Home Credit dále snížila podíl nesplácených úvěrů (90 až 360 dní po splatnostiwww.homecredit.net

  Poznámka pro editory:

  Home Credit B.V. („HCG“) je holdingová společnost, které operuje prostřednictvím svých dceřinných společností na trzích spotřebitelského financování střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. V prvním pololetí 2008 poskytla Skupina úvěry v celkové výši 3,3 mld. EUR. Home Credit Group zaujímá jednu z vedoucích pozic na trhu spotřebitelského financování v ČR (Home Credit, od roku 1997), v SR (Home Credit Slovakia, od roku 1999), v Rusku (Home Credit & Finance Bank, od roku 2002) a v Kazachstánu (Home Credit Kazakhstan, od roku 2005). Home Credit Group vstoupil také v roce 2006 na Ukrajinu a do Běloruska (CJSC Home Credit Bank, Home Credit Finance resp. OAO Home Credit Bank).Home Credit Group je součástí PPF Group založené v roce 1991, která se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a správou aktiv. Za 17 let své činnosti se PPF stala významným mezinárodním finančním, investorem spravujícím k 30. 6. 2008 aktiva v celkové výši 8,8 mld EUR


  [1] Politou HCG je odepisování pohledávek více než 360 dnů po splatnosti