Chybám při splácení úvěru se dá vyhnout, když o nich klient předem ví…

Chybám při splácení úvěru se dá vyhnout, když o nich klient předem ví

21. 09. 2011

Brno 21. září 2011 – Mezi nejčastější chyby, které dělají klienti při splácení spotřebitelského úvěru, patří chybějící nebo nesprávně vyplněný variabilní symbol, záměna data úhrady s datem splatnosti nebo zaplacení mimořádné splátky bez toho, aby o tom úvěrovou společnost informovali. Na základě výsledků interního průzkumu proto Home Credit upravil úvěrové podmínky tak, aby se klienti o těchto nedopatřeních dověděli ihned při podpisu smlouvy a měli možnost se jim při splácení vyhnout.

Množství klientů nemá tušení, že když se přestěhují, měli by nás o tom informovat. Že mohou do 14 dnů od podpisu od úvěrové smlouvy bez sankcí odstoupit. Že když chtějí úvěr předčasně splatit, měli by nám dát vědět,“ upozorňuje generální ředitel Home Creditu David Bystrzycki a dodává: „Ve čtrnácti bodech proto na první straně úvěrových podmínek shrnujeme to nejdůležitější – krátce, aby si je klienti opravdu přečetli, jednoduše, aby všemu porozuměli, a otevřeně, aby je během splácení nic nepřekvapilo.“

Pokud klient pošle splátku bez variabilního symbolu, není úvěrová společnost schopná přiřadit platbu ke konkrétní smlouvě a složitě ji podle klientových instrukcí v systému dohledává. „To je nepříjemné a časově náročné zejména pro klienta, který s námi musí nesrovnalost řešit, vzpomínat, kdy splátku posílal nebo jak ji platil,“   upozorňuje ředitel klientského centra Home Creditu Miroslav Zborovský. Pochybení často nastávají i při úhradě mimořádné splátky. Klient by měl ohlásit předem, že pošle vyšší platbu, aby ji systém přijal, přepočítal splátkový kalendář, a snížilo se tak úrokové zatížení klienta. V opačném případě si klient pouze předplatí následující splátky a úroky se mu nesníží.   

Snahou Home Creditu je klienty tímto způsobem lépe informovat o náležitostech úvěru, a zlepšovat tak jejich finanční povědomí. Jako jediná finanční instituce na českém trhu proto přistoupila ke zveřejnění sankcí za nesplácení na první straně úvěrové dokumentace. „Přitom úplně první upomínku sice klientovi pošleme, ale poplatek za ni mu odpustíme. Nechceme pokutovat klienty, kteří třeba léta řádně splácí a jednou se opozdí,“   vysvětluje Jan Machaň, ředitel správy pohledávek Home Creditu.  

Co mít na paměti při podpisu úvěrové smlouvy

  • Klient si půjčuje peníze, ve splátkách je vrací
  • Od smlouvy může odstoupit do 14 dnů po podpisu
  • Při splácení je nutné uvést variabilní symbol
  • Nejspolehlivější platba je trvalým příkazem
  • Splátku doporučujeme poslat nejlépe 3-5 dnů před datem splatnosti
  • Před uhrazením mimořádné splátky nebo předčasným splacením je nutné společnost informovat 
  • Změnu bydliště nebo rodinného stavu je potřeba věřiteli nahlásit 
  • Pokud bylo ke smlouvě sjednáno pojištění, pojistnou událost je nutné včas nahlásit
  • Při nesplácení hrozí klientovi sankce a oznámení informace o nesplácení do úvěrového registru
  • Zesplatnění je výzva k uhrazení celého dluhu, kterou může věřitel klientovi poslat, když dlouhodobě nesplácí

 

Poznámky pro editory:

Společnost Home Credit a.s., založená v roce 1997, je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v České republice. Společnost nabízí širokou škálu úvěrových produktů: půjčky v místě prodeje, úvěry na automobily, hotovostní půjčky, kreditní a úvěrové karty. V první polovině roku 2011 společnost poskytla úvěry v celkové výši 4,2 miliardy Kč. Společnost Home Credit a.s. je členem skupiny Home Credit.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.cz.

Skupina Home Credit (Home Credit B.V. a její dceřiné společnosti) je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování v Evropě a své služby nabízí 4,5 milionu aktivních klientů (k 30. 6. 2011 včetně Kazachstánu). Ve vybraných zemích úspěšně nabízí a rozvíjí také služby retailového bankovnictví. Skupina působí v České republice (od roku 1997), na Slovensku (od roku 1999), Ruské federaci (od roku 2002) a v Bělorusku (od roku 2007). Značka Home Credit je od roku 2005 navíc přítomna v Kazachstánu, kde společnost Home Credit B. V. drží minoritní podíl v AO Home Credit Bank.

Další informace jsou k dispozici na www.homecredit.net.

Skupinu Home Credit plně vlastní PPF Group N. V. („PPF“), která je jednou z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní Evropě. Aktuálně vlastní aktiva ve výši zhruba 12,4 miliard EUR (k 31. 12. 2010), zahrnující různorodé aktivity od bankovnictví a pojišťovnictví přes nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů či zemědělství až po největší ruský obchodní řetězec se spotřební elektronikou. Působnost PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie.
Na základě úspěchu Home Creditu v Evropě PPF rozvíjí spotřebitelské financování pod značkou Home Credit také v Asii, konkrétně v Číně (od roku 2007) a ve Vietnamu (od roku 2009), a zkoumá příležitosti pro vstup na další rozvíjející se trhy v tomto regionu.

Další informace jsou k dispozici na www.ppf.eu.