Home Credit | Pro lepší příběhy

 

Přidáno
26.09.2005

Praha 26. 9. 2005 - Český a slovenský trh splátkových úvěrů jsou si v některých faktorech podobné, v jiných se naopak zásadně odlišují. Z informací společností Home Credit Finance a Home Credit Slovakia,1 které v obou republikách dlouhodobě působí, je zřejmé, že jde sice o typově stejné klienty, ale že na Slovensku se na splátky pořizuje o něco více elektroniky, nábytku a domácích potřeb, zatímco Češi kromě elektroniky takto nakupují spíše mobilní telefony a výpočetní techniku. Na rozdíl od Slováků, kteří stříbrnou kartu Home Credit využívají především ve své zemi, Češi se kartou naučili platit i během cest do zahraničí.

Postoj domácností k nákupu na splátky je v obou republikách pozitivní, liší se jen kvantitativně. Podle výzkumu TNS AISA již 36 % domácností v České republice někdy využilo nákup na splátky. Plány pořídit si zboží nebo služby na splátky má 28 % českých domácností (ať už poprvé či opakovaně). Na Slovensku již nákup na splátky využilo téměř 2 krát více domácností (60 %) a poprvé či opakovaně totéž plánuje také téměř dvojnásobek oproti ČR (55 %).

Profil spotřebitele je jedním z faktorů, ve kterém se trh spotřebitelského financování v Česku a na Slovensku podobají. Typickými klienty Home Credit, kteří nakupují na splátky, jsou ženy i muži, mírně však převažují muži. Věkový průměr se pohybuje v rozmezí 25 - 55 let, nejvíce je zastoupena skupina třicátníků. Typičtí spotřebitelé, kteří nakupují na splátky s Home Creditem mají jedno nebo dvě děti. Nejčastěji uvádějí střední vzdělání. Průměrná výše poskytovaných úvěrů překročila hranici 10 000 Kč, se splatností do jednoho roku. Měsíční splátka činí v průměru okolo 800 – 900 Kč, respektive Sk.

Odlišnosti začínají u komodit nejčastěji nakupovaných na splátky. V obou republikách je černá a bílá elektronika na čelních pozicích, nábytek a domácí potřeby vzájemně zaujímají také obdobná místa v žebříčku. Na Slovensku ale tyto dvě stěžejní komodity tvoří větší podíl na celkovém objemu a dosahují 63 % (oproti 50 % v ČR).

Češi si daleko více půjčují na mobilní telefony, které figurují na třetím místě, zatímco u Slováků jsou až desáté. Rovněž nákup výpočetní techniky na splátky je více rozšířen v Česku oproti Slovensku.

 
Webdesign & Development by SiteOne