Bez praxe se absolventům začíná těžko • Home Credit a.s.

Bez praxe se absolventům začíná těžko

09. 04. 2015

Začínat s kariérou po absolvování vysoké školy bez jakékoli praxe je pro velkou část studentů tvrdý oříšek. Naopak ti, kteří už v průběhu studia získávali pracovní zkušenosti, mají šance výrazně vyšší. V posledních letech proto roste trend studentských praxí, které podporují sami zaměstnavatelé. Jedním z nejprestižnějších v jihomoravském regionu je program HC Net společnosti Home Credit. Umožňuje totiž po roční stáži vycestovat do řady netypických zemí - od Ruska po Čínu.

Někteří vysokoškoláci si užívají uvolněného studentského života až do poslední chvíle. Jiní již při studiu pracují, takže nemají ani minutu volného času. Co z toho je lepší? Realita říká, že najít si práci jako čerstvý absolvent je někdy těžké. Obzvláště v humanitních oborech, jako je ekonomie. Tady je totiž mezi absolventy největší konkurence. Jen vloni jich studium dokončilo přes 23 tisíc, což představuje více než čtvrtinu všech absolventů vysokých škol. Dobře se uchytit a nastartovat svou kariéru je pak velký problém. „Začátek kariéry je vždy nejdůležitější. Určuje směr, kudy se bude profesní dráha dál ubírat. A kariérní růst je z absolventské pozice vždy náročnější než u zkušených profesionálů,“ říká Gabriela Lžičařová, personální ředitelka společnosti Home Credit

Své o tom ví i firmy. Ty mají z čeho vybírat. Rozhodování se mezi čerstvým absolventem bez praxe a člověkem, který již zkušenosti má, je pak jednoduché. „Nováčkům, kteří předtím nikdy nepracovali, trvá zaškolení až několik měsíců. Zato jejich vrstevníkům, kteří absolvovali stáže a praxe, trvá zaškolení i o polovinu méně,“ říká z vlastní zkušenosti Lžičařová. Praxe je naučí, jak firmy fungují, získají pracovní návyky a také se naučí správně komunikovat s kolegy – zadávat úkoly nebo je plnit v termínech. Praxe z období vysokoškolského studia tak studentům výrazně vylepšují šance na dobré zaměstnání.

Aby společnosti rychleji adaptovaly své zaměstnance, vytváří programy praxí a stáží. Jedním z nich je i HC Net, který vytvořila společnost Home Credit. „Program hledá studenty, kteří jsou ochotni začít se svou kariérou ihned. Naučí se vše potřebné, hlavně získají zkušenosti. Díky tomu získají na trhu práce obrovský kredit,“ vysvětluje Lžičařová. Podle ní absolventi s předchozí praxí mají o 30 % vyšší šanci na získání místa než ti, kteří doposud nepracovali.

Program HC Net je vytvořený pro studenty, kteří budou za rok končit svá vysokoškolské studia. Během tohoto roku dostanou možnost pracovat v brněnské centrále Home Credit pro Česko a Slovensko. Poznají tak celou firmu, její chod a procesy. Naučí se, jaké to je pracovat v korporaci, která po celém světě zaměstnává přes 50 tisíc lidí a její celosvětové sídlo je v Praze. „Ti nejšikovnější pak dostanou nabídku práce v zahraničí. Možnosti jsou široké – od Ruska, přes Vietnam, Indonésii až po Čínu,“ vysvětluje Lžičařová. Svým zaměřením a možnostmi dalšího uplatnění jde o jeden z nejperspektivnějších programů pro studenty.

O programu HC NET

Program je zaměřený na studenty 4. ročníků vysokých škol, kteří chtějí začít svou kariéru a jsou ochotní v budoucnu vycestovat za prací do zemí, kde skupina Home Credit působí. Proto je výborná angličtina nezbytností, stejně jako dobré analytické myšlení. Program trvá rok a v rámci něj se studenti seznámí s klíčovými odděleními – finance, řízení rizik, řízení vztahů se zákazníky, projekty a analýzy nebo vymáhání pohledávek.

Další informace jsou k dispozici na: https://www.homecredit.cz/kariera/program-pro-studenty/. Termín uzávěrky přihlášek pro studenty je 15. 5. 2015.