Poradna - nemůžu splácet nákup na splátky • Home Credit a.s.

Co mám dělat, když nemůžu splácet nákup na splátky?

Pokud se dostanete do neočekávané finanční situace, která vám znemožní plnit řádně a včas závazky vůči naší společnosti, neváhejte a informujte nás o tom co nejdříve. Nejlépe ještě předtím, než se dostanete do prodlení se svou splátkou. Můžete se tak mj. vyhnout postihům, které se pojí s nezaplacením splátky v řádném termínu.

Jaké máte možnosti, když nemůžete splácet

Odklad splátky

Řešíte dočasný výpadek příjmu, nebo nečekané jednorázové výdaje a pomůže vám jednu splátku vynechat? V takovém případě si můžete požádat o jednorázový odklad splátky. Za odklad splátky se někdy účtuje poplatek, podle toho, který z našich nákupních účtů využíváte a musí být splněny podmínky pro jeho využití (podrobnosti najdete v úvěrových podmínkách). O odklad nás požádáte na lince 542 100 100 nebo na e-mailu info@homecredit.cz.

Zrušení splátkového programu

Nákup na splátky, který je zařazen do splátkového programu, jde z takového programu vyřadit a splácet společně se zbývající dlužnou částkou na vašem nákupním účtu. Pro vás to znamená, že místo splátky, na které jsme se při vytvoření splátkového programu dohodli, budete splácet 4 % z celkové dlužné částky na úvěrovém účtu. Taktová splátka bude ale vždy alespoň ve výši 400 Kč.

Zrušením splátkového programu ovšem přijdete o výhodnější úrokovou sazbu, na které jsme se dohodli při jeho vytvoření. Zbývající dlužná částka se začne úročit standardní sazbou uvedenou ve smlouvě a na výpisu.

Pojištění schopnosti splácet

Jste dlouhodobě na pracovní neschopnosti, přišli jste o zaměstnání, nebo jste například v nemocnici? Pokud máte sjednané některé z našich pojištění, které vás proti těmto událostem chrání, kontaktujte pojišťovnu a v případě, že splňujete podmínky (které najdete v Rámcové pojistné smlouvě), pojišťovna vám bude splátky platit.

Jste pojištění u pojišťovny MAXIMA? Volejte na 542 527 528, nebo napište e-mail na hc@maxima-as.cz.

Jste pojištění u Generali České pojišťovny? Volejte na 241 114 114, nebo napište na Generali Česká pojišťovna a.s. P.O. Box 305, Brno 659 05.

Konsolidace půjček

Máte kromě nákupního účtu u nás i úvěry u jiných společností? Zkuste podat na lince 542 100 100 žádost o konsolidaci neboli sloučení všech vašich půjček do jedné. Z konsolidace se stávající půjčky doplatí a budete tak splácet jen jednu měsíční splátku, v takové výši, na které se dohodneme.

Individuální řešení

Nepomohlo vám ani jedno z výše uvedených řešení? V takovém případě nám napište na e-mail info@homecredit.cz, nebo poštou na adresu Home Credit a.s., Nové sady 996/25, Brno 602 00 žádost o individuální řešení vzniklé situace.

Do žádosti nezapomeňte uvést zejména:

• Popis životní situace, ve které se nacházíte a kvůli které nemůžete splácet svou půjčku (např. úmrtí blízké osoby, závažná zdravotní situace, nedobrovolná ztráta zaměstnání apod.)

Tuto situaci je vždy nutné doložit např. pomocí:
- lékařské zprávy,
- evidencí na Úřadu práce,
- dohodou o skončení pracovního poměru,
- potvrzením o snížení příjmu apod.

• Návrh řešení vaší situace

• Doložení vašich příjmů a výdajů (např. výpisy z bankovního účtu, faktury apod.)

Jakmile žádost obdržíme, uděláme vše, co je v našich silách, abychom vám v tíživé situaci pomohli alespoň se splácením vaší půjčky. Vyčkejte na náš kontakt, sami se vám ozveme.