Poradna - nemůžu splácet kreditní kartu • Home Credit a.s.

Co mám dělat, když nemůžu splácet kreditní kartu?

Pokud se dostanete do neočekávané finanční situace, která vám znemožní plnit řádně a včas závazky vůči naší společnosti, neváhejte a informujte nás o tom co nejdříve. Nejlépe ještě předtím, než se dostanete do prodlení se svou splátkou. Můžete se tak mj. vyhnout postihům, které se pojí s nezaplacením splátky v řádném termínu.

Jaké máte možnosti, když nemůžete splácet

Stačí poslat minimální splátku

Jste zvyklí posílat každý měsíc celou vyčerpanou částku a využít tak bezúročné období? Takové splácení není povinné. Stačí nám, když každý měsíc zaplatíte alespoň minimální splátku, kterou najedete na výpisu, nebo v mobilní aplikaci. Minimální splátku tvoří 4 % z celkové dlužné částky na vaší kartě (tato část je ale vždy alespoň ve výši 400 Kč) a všechny splátky z jednotlivých splátkových programů.

Při tomto způsobu splácení Vám sice účtujeme úroky, ale nedostanete se do prodlení se splátkou, pokud nemůžete zaplatit celou vyčerpanou částku.

Zrušení splátkového programu

Máte na kreditní kartě vytvořené splátkové programy (např. z převodu peněz na účet nebo z nákupu na splátky)? Tato čerpání jdou z takových programů vyřadit a splácet společně se zbývající dlužnou částkou na vaší kreditní kartě. Pro vás to znamená, že místo splátky, na které jsme se při vytvoření splátkového programu dohodli, budete splácet 4 % z celkové dlužné částky na úvěrovém účtu. Taktová splátka bude ale vždy alespoň ve výši 400 Kč.

Zrušením splátkového programu ovšem přijdete o výhodnější úrokovou sazbu, na které jsme se dohodli při jeho vytvoření. Zbývající dlužná částka se začne úročit standardní sazbou uvedenou ve smlouvě a na výpisu.

Odklad splátky

Řešíte dočasný výpadek příjmu, nebo nečekané jednorázové výdaje a pomůže vám jednu splátku vynechat? V takovém případě si můžete požádat o jednorázový odklad splátky. Za odklad splátky se někdy účtuje poplatek, podle toho, kterou z našich kreditních karet využíváte a musí být splněny podmínky pro jeho využití (podrobnosti najdete v úvěrových podmínkách). O odklad nás požádáte na lince 542 100 100 nebo na e-mailu info@homecredit.cz.

Konsolidace půjček

Máte kromě kreditní karty u nás i úvěry u jiných společností? Zkuste podat na lince 542 100 100 žádost o konsolidaci neboli sloučení všech vašich půjček do jedné. Z konsolidace se stávající půjčky doplatí a budete tak splácet jen jednu měsíční splátku, v takové výši, na které se dohodneme.

Individuální řešení

Nepomohlo vám ani jedno z výše uvedených řešení? V takovém případě nám napište na e-mail info@homecredit.cz, nebo poštou na adresu Home Credit a.s., Nové sady 996/25, Brno 602 00 žádost o individuální řešení vzniklé situace.

Do žádosti nezapomeňte uvést zejména:

• Popis životní situace, ve které se nacházíte a kvůli které nemůžete splácet svou půjčku (např. úmrtí blízké osoby, závažná zdravotní situace, nedobrovolná ztráta zaměstnání apod.)

Tuto situaci je vždy nutné doložit např. pomocí:
- lékařské zprávy,
- evidencí na Úřadu práce,
- dohodou o skončení pracovního poměru,
- potvrzením o snížení příjmu apod.

• Návrh řešení vaší situace

• Doložení vašich příjmů a výdajů (např. výpisy z bankovního účtu, faktury apod.)

Jakmile žádost obdržíme, uděláme vše, co je v našich silách, abychom vám v tíživé situaci pomohli alespoň se splácením vaší půjčky. Vyčkejte na náš kontakt, sami se vám ozveme.