Home Credit | Pro lepší příběhy
Klientská zóna

Home Credit zaslal dopisy signatářům výzvy „Braňme Sinopsis, součást akademické obce“

Přidáno
05.12.2019

Společnost Home Credit se dnes prostřednictvím svého předsedy představenstva Jiřího Šmejce obrátila na signatáře výzvy s názvem „Braňme Sinopsis, součást akademické obce.“ Reagovala tak na jejich výhrady k obraně, kterou Home Credit zvolil v souvislosti s opakovanými nepravdivými informacemi, které o firmě šiří autoři z projektu Sinopsis.

Jiří Šmejc v dopise polemizuje s obavou akademiků, že snad jde o pokus ovlivňovat či přímo umlčovat, publikační činnost projektu.

Předseda představenstva skupiny Home Credit shrnul a odůvodnil kroky, které společnost Home Credit podnikla k obraně své reputace a podotkl, že objektivně nepravdivých tvrzení o obchodním modelu Home Creditu bylo už tolik, že společnost je nemohla dále přecházet mlčením. Zdůraznil, že Home Credit nikdy nežádal a nežádá, aby projekt zastavil svou publikační činnost a jeho kroky se pouze snažily dosáhnout toho, aby měla firma možnost reagovat na nepravdivé a zkreslující texty Sinopsisu o své činnosti přímo na webových stránkách Katedry sinologie UK, která tehdy byla uváděna jako jako jeden ze dvou partnerů projektu.

„Jak jinak se může libovolný subjekt v právním státě bránit před nepravdivými nařčeními, které jej zásadním způsobem poškozují?“ ptá se Šmejc a dodává, že firma se snaží zamezit " situacím, kdy jsou nepravdivé informace, které ponechala bez reakce, znovu a znovu přebírány dalšími médii, až je nakonec většina společnosti začne akceptovat jako pravdivé fakty."

Jiří Šmejc zárověn nabídl akademikům možnost osobní debaty o celém tématu.