542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Pojištění výdajů ke konsolidaci půjček

Zabezpečte svou rodinu i sebe v případě nenadálých životních událostí, jako je ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, přiznání invalidity nebo úmrtí. Pojišťovna uhradí přímo vám nebo vaší rodině po dobu trvání pojistné události každý měsíc plnění ve výši splátky úvěru, nebo jednorázově vyplatí plnění ve výši nesplacené půjčky.

Pojištění můžete sjednat současně s uzavřením úvěrové smlouvy. Pojistné je zahrnuto ve Vaší pravidelné měsíční splátce. Další informace o pojištění najdete také na www.zdravi.cz.

Pojištění výdajů

Zvolit můžete jeden z následujících balíčků pojištění dle vašich potřeb

Balíček Premium

poskytuje pojistné krytí pro případ

  • Ztráty příjmu ze zaměstnání či podnikání.
  • Pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu.
  • Invalidity 3. stupně následkem nemoci či úrazu.
  • Smrti úrazem.

Balíček Plus

poskytuje pojistné krytí pro případ

  • Pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu.
  • Invalidity 3. stupně následkem nemoci či úrazu.
  • Smrti úrazem.

Balíček Standard

poskytuje pojistné krytí pro případ

  • Invalidity 3. stupně následkem úrazu.
  • Smrti úrazem.

Co hradí pojišťovna?

Pojistné riziko Částka plnění
Pracovní neschopnost trvající nepřetržitě déle než 60 kalendářních dní Měsíční splátka úvěru po dobu trvání pracovní neschopnosti, max. 12 měsíčních plnění
Ztráta zaměstnání / ukončení podnikání trvající nepřetržitě déle než 60 kalendářních dní od registrace na příslušném úřadu práce Měsíční splátka úvěru po dobu trvání pracovní neschopnosti, max. 12 měsíčních plnění
Invalidita 3. stupně Nesplacená výše dluhu
Smrt úrazem Nesplacená výše dluhu

Hledáte informace ke staršímu pojištění schopnosti splácet?

Otevřít informace ke staršímu pojištění