542 100 100

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Číslo 840 155 155 nahrazujeme pevnou linkou. Můžete volat výhodněji, podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

10 pravidel jak bezpečně používat nejen Správce financí

Nastala pojistná událost?

Škodní událost vyřizuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., pověřený Administrátor pojistných událostí.

Volejte

+420 542 527 528
Po - Pá 8:00 - 18:00

Pište

BNP Paribas Cardif pojišťovna, a.s.
Plzeňská 3217/16
Smíchov, 150 00 Praha 5

Jak postupovat při využití odkladu splátky:

  • Vznik škodní události můžete nahlásit telefonicky, písemně nebo e-mailem.
  • Doklady prokazující vznik události zašlete na výše uvedenou adresu pojišťovny nebo e-mailem.
  • Doklady musí být doručeny na pojišťovnu nejpozději 5 pracovních dní před splatností splátky vašeho úvěru, při pozdějším doručení nebude možné odložit vaši aktuální splátku.
  • Po odložení splátky vás budeme sami kontaktovat s informacemi o dalším postupu.

Jak postupovat při hlášení pojistné události:

  • Pojistnou událost můžete nahlásit telefonicky, písemně nebo e-mailem.
  • K nahlášení pojistné události použijte jeden z tiskopisů „Oznámení pojistné události“, které najdete na této stránce v sekci Formuláře k pojistné události.
  • Vyplněný tiskopis zašlete na výše uvedenou adresu pojišťovny.
  • Pokud pojišťovna vaši pojistnou událost uzná, bude pojistné plnění vyplácet na váš účet, který jste uvedl v tiskopisu „Oznámení pojistné události“.
  • Pravidla pro výplatu pojistného plnění se řídí Rámcovou pojistnou smlouvou HCRH 1/2016 (pojištění schopnosti splácet k hotovostním a spotřebitelským úvěrům).