840 155 155

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Za hovor platíte podle běžné sazby svého operátora.

727 618 618

Pracovní dny od 8 do 18 hod.

Chcete volat na mobilní číslo? Na této lince můžete využít své volné minuty.

Pokud neradi voláte, napište nám email!

Žádost o spojení půjček

Požádejte telefonicky
800 700 769
Nebo vyplňte formulář

Děkujeme

Ve vámi zadaném čase vás bude kontaktovat náš operátor.

Zadali jste nám tyto údaje:

Zavřít

Souhlas s dotazem do databáze Solus

Souhlasím s tím, aby

a) mé osobní údaje, včetně rodného čísla (případně IČ, jedná-li se o fyzickou osobu podnikatele) poskytované společnosti Home Credit a.s., Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 26978636 (dále jen „společnost“) v souvislosti s žádostí o úvěr byly společností shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen „Poučení“);

b) společnost mé osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“), Registru FO Sdružení SOLUS (též jen „Registr FO“) a Registru IČ Sdružení SOLUS (též jen „Registr IČ“) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby – podnikatele Registru IČ. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;

c) Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor mých osobních údajů od všech členských společností, případně též společně s dalšími mými veřejně dostupnými osobními údaji (např. mé osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení mé bonity a důvěryhodnosti;

d) sdružení SOLUS mé osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních mé bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby podnikatele Registru IČ, tedy i společnosti, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto registrů v Poučení;

e) společnost získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby podnikatele Registru IČ;

f) všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru, Registru FO anebo Registru IČ, kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají;

Beru na vědomí, že účelem zpracování mých osobních údajů dle písm. a) až f) je:

 • splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů společností;
 • zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby podnikatele Registru IČ o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;
 • posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru, Registru FO a v případě fyzické osoby podnikatele Registru IČ, a to i opakovaně;
 • ochrana práv společnosti a ostatních členů sdružení SOLUS.

Uvedený souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. v případě, že bude úvěrová smlouva uzavřena, je souhlas udělen na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých mých závazků z úvěrové smlouvy. Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s dokumentem „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“ a že jsem informován/a, že aktuální znění Poučení je možné kdykoli získat na www.homecredit.cz a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka souhlasu a odesláním vyplněného formuláře uděluji souhlas se zpracováním zde uvedených osobních údajů včetně rodného čísla společnosti Home Credit a.s. se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČO: 26978636 za účelem kontaktování mé osoby s nabídkou produktu společnosti Home Credit a.s. popř. za jiným marketingovým účelem a také za účelem vyhodnocování marketingových aktivit, a to po dobu 100 dní ode dne jejich poskytnutí. Poskytnuté osobní údaje budou společností Home Credit a.s. zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

V případě těžkostí vám vždy pomůžeme

 1. Vyplňte formulář vlevo nebo zavolejte na 841 113 322.

 2. K hovoru si prosím připravte:

  • dva doklady totožnosti (občanský průkaz a rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz)
   doklady zde

   Pro vyřízení žádosti si připravte

   • občanský průkaz u občanů ČR
   • potvrzení o trvalém či přechodném pobytu u občanů mimo ČR
   • druhý doklad (cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz, zbrojní průkaz)
   • potvrzení o výši příjmu, pokud jste zaměstnanec
   • důchodový výměr, pokud jste důchodce
   • daňové přiznání, pokud jste podnikatel
   • smlouvy o úvěrech, které chcete konsolidovat
   • poslední výpis z kreditní karty, kterou chcete konsolidovat
   • poslední výpis z kontokorentu, který chcete konsolidovat
   • 1x výpis z bežného účtu
  • údaje o vašem zaměstnání (IČ, telefonní číslo)
 3. K hovoru si prosím připravte: